Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Motie Reclamebelasting Partij Vrij Almelo

Motie: RECLAMEBELASTING  Partij Vrij Almelo

Forum_1018_reclamebelasting (4)De raad bijeen op 28-06-2011

Constaterende dat dit raadsvoorstel uit 2008 is en ondernemers sindsdien te maken hebben met een hardnekkige recessie dus feitelijk
gedateerd is.

Constaterende dat maar liefst 82,5% van de binnenstadondernemers van mening is dat de belastingdruk nog altijd fors is en er kennelijk geen draagvlak is voor een extra verplichting zoals reclamebelasting.

Constaterende dat dit geringe draagvlak niet alleen lokaal maar ook landelijk is en de kwalificatie door de lokale overheid als “freeridersgedrag” als kwetsend kan worden ervaren voor de hardwerkende ondernemer.

Constaterende dat zelfs op een overheidsenquete slechts 55% reageerde en waarvan er slechts 62% of (32% van ALLE) ondernemers positief reageerde op de aangekondigde reclamebelasting en er dus nog altijd geen democratische meerderheid is voor deze extra belastingmaatregel.

Constaterende dat de tarieven voor reclamebelasting binnen 4 jaar met ruim 32% respectievelijk 25% exceptioneel zullen stijgen terwijl daar geen behoorlijke onderbouwing of reden voor is aangegeven in dit raadsvoorstel.

Constaterende dat in de toelichting op pagina 1, 5e alinea wordt gesteld dat en dan citeer ik “de opbrengst van de reclamebelasting vloeit in de algemene middelen van de gemeente en het staat de gemeenteraad vrij om deze opbrengst aan te wenden op de wijze die het beste past bij het gemeentelijk beleid” (einde citaat) De Partij Vrij Almelo is van mening dat indien er dan toch met grote tegenzin reclamebelasting moet worden betaald door ondernemers dat dit dan ook onverkort voor diezelfde ondernemers dient te worden uitgegeven.

Constaterende in artikel 10 dat er voor gekozen is om geen kwijtschelding van reclamebelasting te verlenen hetgeen in strijd is met het rijksbeleid terzake waarin door Staatssecretaris Weekers in maart 2011 vastgesteld is dat ondernemers die een minimum inkomen hebben en onvermogend zijn gebleken óók in aanmerking komen voor kwijtschelding van lokale belastingen.

Verzoekt het college af te zien van de verordening reclamebelasting 2011, zoals voorgesteld in de raadsvergadering van 28 juni 2011.

En gaat over tot de orde van de dag.

TOELICHTING:

Het probleem van freeriders is een probleem van de middenstand, niet van de Gemeente. Zij moet dit ook niet haar probleem willen maken. Die reclamebelasting is geen gemeentelijke taak. De ondernemers moeten hun eigen verantwoording nemen, en hun eigen zelfredzaamheid regelen. De overheid wil een hoop taken afstoten…waarbij dit niet echt een voorbeeld van is. Integendeel: de Gemeente breidt haar taken uit en vraagt weer meer.

Ook zijn we niet overtuigd van de interpretatie over de getoonde cijfers, o.a. de  ge-enqueteerde mensen die voor zijn. Naar ons inzicht is dat maar 18 procent. Niet iedereen heeft het formulier teruggezonden, en men kan er niet zomaar ervan uitgaan dat “wie zwijgt stemt toe”.  Dus de positieve cijfers zijn naar ons inzicht te geflatteerd.

PVA                              SP                                                  LeefbaarAlmelo
CDA                             ALA/AOV/Trots                           GroenLinks
VVD                              D 66                                               LKA
PvdA                            CU                                                  Céte

Motie verworpen met 7 stemmen voor en 28 stemmen tegen.

 

http://www.vrijalmelo.nl/2010/12/pva-tegen-reclamebelasting/

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

2 Comments to “Motie Reclamebelasting Partij Vrij Almelo”

  1. Henk Pas schreef:

    Niet alleen de lokale maar ook de landelijke VVD laat het kennelijk afweten als het om hun eigen achterban (middenstand/ondernemers) gaat. Over kiezersbedrog gesproken !

  2. business daily schreef:

    Door dit besluit krijgen bedrijven meer mogelijkheden om een verzekering af te sluiten voor export en handel. Nieuwe inschrijvers in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel moeten er direct bij inschrijving op worden gewezen dat gegevens uit dit register kunnen worden gebruikt voor commerciele mailings.

Leave a Reply