Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Almelo een stad waar alles fout kan gaan

Dolle-Pret-540x376

Henny ter Avest van het Almelose uitgaanscentrum Dolle Pret / Partycentrum Aylin is al een paar jaar aan het vechten voor een ontheffing om Hollandse avonden te organiseren in het pand opbedrijventerrein Noordbroek in Almelo.Enkele weken geleden kreeg ze van de gemeente Almelo te horen dat ze door mocht gaan met de exploitatie en de reeds opgelegde dwangsom van € 50.000 hoefde ze niet te betalen. Opdinsdag 7 december jl. kreeg ze telefonisch van het hoofd van de afd. Ruimtelijke Ordening te horen dat zealsnog de € 50.000 euro aan dwangsommen gaan incasseren. Dit geheel tegen de zin van de gemeenteraad die eerder het college adviseerde om ontheffing te verlenen. Deze beslissing betekend onherroepelijk het faillissement van de onderneming en ontslag voor het gehele personeelsbestand.

 

1257387223_5_XVHi

http://www.vrijalmelo.nl/2011/08/komst-deurwaarder-ondergang-van-dolle-pret/ 

 

5797693671_3109ba9578

INVAL DOLLE PRET/AYLIN

Een deurwaarder heeft vanmorgen beslag gelegd op de bankrekening van ‘Dolle Pret in Almelo BV’ op bedrijvenpark ’t Noordbroek, waardoor geen betalingen meer kunnen worden verricht. Ook is beslag gelegd op de inventaris en is een openbare verkoop binnen vier à vijf weken te verwachten.

 

dol

 

REACTIE  Partij Vrij Almelo

We hebben hier te maken met een overheid die ondernemers treitert en wegpest. De Partij Vrij Almelo schaart zich resoluut achter het protest van Dolle Pret/Aylin.

De regelgeving van dit college loopt de spuigaten uit. Deze stad hanteert al langer twee maten en gewichten. Kleine ondernemers en kwetsbare zelfstandigen worden getreiterd.

Wij voelen ons bepaald niet lekker hoe is omgegaan met deze en andere ondernemers.

Harry de Olde

 

http://www.vrijalmelo.nl/2010/12/welcome-to-the-old-boys-network-2/

 

KAMERVRAGEN 

Eigenlijk zouden er kamervragen gesteld moeten worden bij zoveel willekeur in de politiek. Want er staat dat de raadsleden instemmen met de dwangsommen, maar dat is niet waar.
Er is namelijk NIET over gestemd!
Het kan dan wel zo zijn dat de 3 grote partijen samen de meerderheid hebben, maar als er niet over de dwangsommen gestemd mag worden en alleen een wethouder het voor het zeggen heeft (zonder de raad opnieuw te raadplegen), maar men wel de raad laat beslissen over een bestemmingsplanwijziging NAAR AANLEIDING VAN DE COMMOTIE…en die raad dan ineens VOOR deze onderneemster stemt…dan mag het niet zo zijn dat die dwangsommen bij het oordeel buiten beschouwing worden gelaten bij de raad.
Ik neem namelijk aan dat als de raad instemde met het bestemmingsplan men ook afkeurend is ten opzichte van de dwangsommen…als men erover kon stemmen! Men wil namelijk geen gezichtsverlies lijden zoals over dat gedonder met dat bestemmingsplan, dat men dus nu
“terugdraaide”.
Er MOET over gestemd worden vind ik.
En als dat mogelijk is moeten we daar dus iets voor indienen.
Het mag niet zo zijn dat 1 wethoudertje (of het college B&W) eventjes alleen kan beslissen hierover. Dat is niet onpartijdig, en spreekt duidelijk een voorkeurshouding uit…waarbij de raad steeds buitenspel gehouden wordt. Niet alleen de raad, maar ook de onderneemster zelf die herover ook niets mocht zeggen in de raadsvergadering…terwijl het om haar bedrijf ging.

Dit alles moet toch bij de regering in Den Haag terechtkomen, want hier wordt heel duidelijk een tactiek toegepast die niet strookt met eerlijkheid en menselijkheid. Hier heeft men willens en wetens als gemeente Almelo een bedrijf kapot gemaakt, langzaam maar zeker.
Deze onderneemstr is al vanaf het begin tegengewerkt door de gemeente. Gelukkig is de raad verstandig geweest om het besemmingplanbesluit te veranderen in het voordeel van deze onderneemster.
Waarom blijft men dan vasthouden aan de dwangsommen terwijl de rechter heeft bevolen om de aanschrijving naar de ondernemers te verbeteren wegens de eerdere gebrekkige kennisgeving van die bestemmingsplanwijziging??? Dat laat duidelijk zien dat deze gemeente wel anders kan, maar het niet wil. Men wil GEEN verschil maken en blijft gemeentelijk bijziend, en men weet het bij deze gemeente toch weer steeds beter.
Ondanks dat men heeft toegegeven dat men het niet altijd beter weet, dat men last heeft van gemeentelijke bijziendheid, en dat men een verschil wil maken…men doet juist het tegenovergestelde. Het waren loze woorden, men blijft alles bij het oude houden.
En maakt weer meer kapot dan men ooit weer kan opbouwen…zoals voorheen in Almelo.

Sjoerd Visser

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

2 Comments to “Almelo een stad waar alles fout kan gaan”

 1. Henny ter Avest eigenaresse van Dollepret in Almelo schreef:

  Dit heb ik Dinsdag 10 januari 2011 gesproken het is bij mij altijd precies 5 minuten in de raadszaal!

  Goede avond mijn naam is Henny ter Avest eigenaresse van Dollepret in Almelo.

  Hoe zijn de opgelegde dwangsommen van Dollepret/Aylin tot stand gekomen?

  In het verdere verleden is Centre Carts gevestigd geweest in het pand waar nu Dollepret zit. Beneden karten en boven grootschalige horeca. Dat alles is door de gemeente Almelo zelf naar binnen gehaald en er werd een vergunning verleend voor de bouw van een bedrijfshal met op de begaande grond karten en een speciaal voor de horeca exploitatie gebouwde bovenverdieping voor bedrijfsfeesten en partijen.

  Na realisatie maakt de gemeente er zelf meerdere keren gebruik van om er personeelsfeesten te houden.

  Center Carts ging helaas na enkele jaren failliet. Dat betekent leegstand! naar enkele jaren ben ik er op 1 maart 2002 met een kinderspeelparadijs begonnen en ruim 1 jaar later werd de exploitatie verbreed met een party centrum Aylin op de bovenverdieping. Vernoemd na de naam van mijn dochter! Ik ben een huurkoop overeenkomst aangegaan voor 5 jaar! Natuurlijk met de bedoeling alles dan te kopen!

  Door de actualisering van het bestemmingsplan in 2006 voor het Noordbroek betekende de start van de ellende! Dus niet kopen maar verder huren! Met het gevolg dat ik per maand bijna 20 duizend euro aan huur moet betalen! Dus inmiddels meer aan huur betaald als dat het pand waard is! En anders was ik al bijna 4 jaar eigenaar geweest! Nu moet ik voor 1 maart de huur opzeggen anders zit ik met 1 jaar opzegtermijn er nog 6 jaar opnieuw aanvast!
  En of ik het nu nog kan kopen mocht alles goed komen is maar de vraag? Want iedereen weet dat de banken erg voorzichtig zijn geworden! En wil ik dat zelf nog wel?

  Dus de gevolgen door het bestemmingsplan zijn enorm voor mijn bedrijf maar zeker ook voor mij persoonlijk! Je voelt je heel erg machteloos en het onrecht wat je wordt aangedaan! Is echt met geen pen te beschrijven. Er is geen moment meer dat je er niet aan denkt!
  Had zo graag al mijn liefde tijd energie en geld in mijn zaak gestopt!
  Zo ondernemen is letterlijk en figuurlijk NIET TE DOEN!
  Het plezier in het ondernemen is mij door het toenmalige college van B en W afgenomen!

  Een wijziging van het bestemmingsplan in 2006 waar nagenoeg alle bestaande activiteiten werden in het nieuwe bestemmingsplan geschreven, met uitzondering van partycentrum Aylin op de bovenverdieping.
  De commissie onderzoek en advies adviseerde legalisering maar het college negeerde dat advies.

  De bestuursrechter gaf de gemeente formeel gelijk op basis van het nieuwe bestemmingsplan dat onherroepelijk was geworden, zij het dat hij er nadrukkelijk bij vermelde dat niets de gemeente er van weerhield om een ontheffing te verlenen gelet op de voorgeschiedenis.
  Reclameren tegen de wijziging was onmogelijk omdat verhuurder als exploitant niet op de hoogte waren gesteld van de bestemmingsplan wijziging, iets wat in de nieuwe wet Wro wel verplicht is gesteld door de regering.

  De bestuursrechter adviseerde in zijn uitspraak een ontheffing te verlenen , dat door het toenmalige college van B en W werd genegeerd en doorging met controleren en opleggen van de dwangsommen.

  Toen werd alleen mijn jurist de heer Eshuis aangeschreven door de gemeente dat ze gingen handhaven en per overtreding 5000 duizend euro boete kreeg! Wel ben ik meteen met de dansavonden gestopt op vrijdagavond, maar geplande andere feesten was onmogelijk. Zelfs een protestmanifestatie gehouden op 25 juni 2009 kreeg ik ook een dwangsom opgelegd!

  In het kader van brandveiligheid heeft in 2005 ingenieursbureau Cauberg-Huygen een veiligheidsrapport gemaakt van de hele inrichting. Daar zijn een aantal verbeteringpunten uit voortgekomen die allemaal zijn opgevolgd.
  Tijdens de gesprekken met de burgemeester is ook aangegeven dat indien het college van mening is dat er zaken aangepast moeten worden dit ook zal plaatsvinden.
  En indien de veiligheid wel in het geding zou zijn geweest dan had het college alleen op grond daarvan al maatregelen kunnen nemen en zelfs tot sluiting van de bovenverdieping kunnen overgaan.
  Een dwangsom kan in dat geval niet omdat er niet met veiligheid gespeeld mag worden.

  En bij de raadsvergadering van 28 september waarin het nieuwe beleid te aanzien van horeca op industrieterrein is besproken is de dwangsom niet alleen geparkeerd maar heeft de huidige burgemeester desgevraagd aan TC Tubantia mede gedeelt dat bij legalisatie de dwangsom ook van tafel zou zijn.

  Dus ik verwachte dat de lopende rechtszaken verder wel achterwege konden blijven en dat er ook geen dreiging meer bestond over de dwangsommen! Tot ik gebeld werd dat het B en W anders heeft beslist en dat ik alsnog de dwangsom van 50 duizend euro moet betalen!.
  Dit was voor mij persoonlijk de druppel die de emmer deed overlopen en nu echt niet meer hoef te twijfelen of ik wel of niet door zou gaan!
  Jammer want ik ben zelf denk ik erg vindingrijk! En zit het ondernemen mij in het bloed! Heb altijd de 5 D van het ondernemen in acht genomen!
  DURVEN, DENKEN, DOEN, DROMEN en vooral DOORZETTEN.

  Wil niets liever als dit boek eindelijk na ruim 4,5 jaar kan sluiten! Dan zou ik kunnen ondernemen op de manier wat ondernemer echt is en niet met overleven van je onderneming!. Ik zelf persoonlijk heb echt nooit kunnen begrijpen waarom het mij als onderneming zo enorm moeilijk wordt gemaakt! Je houdt overal rekenschap mee maar met deze ellende echt niet!

  Bedankt dat ik vandaag weer mocht inspreken en mijn eigen verhaal daardoor kwijt kon!

Leave a Reply