Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Op- en aanmerkingen over de voorjaarsnota 2012 Almelo
 
 
cid_6BE343AA-4BF9-49E9-83D1-950B69865289
 
 
                                                                 
Pagina 2 van de voorbeschouwing: Het college stelt voor om, ondanks de structurele dalingen van de huizenmarkt, het OZB-tarief de komende 3 jaar met 3×5 is 15% te verhogen. Een en ander om de woonlasten van huurders (afvalstoffenheffing, rioolheffing) te verlagen. Ons inziens niet erg handig om hiermee ‘de kip met de gouden eieren’  kennelijk te willen slachten en Almelo nòg minder kans gaat maken om beter gesitueerden uit de randstad aan te trekken.
 
Pagina 13 (voorjaarsnota): juni 2012 is de Algemene Reserve van de gemeente Almelo volgens de grafiek geheel verdwenen en wordt de gemeente Almelo vanaf dat moment, sowieso tot 2015, geheel afhankelijk van, wellicht dure, externe financiers…..
 
Pagina 16: Het grondbeleid zou en dan citeren wij: ‘tien jaar lucratief zijn geweest’ (einde citaat) Dit is een hardnekkige ontkenning van de feiten. Sinds 2008 is er immers al sprake van een dramatische kanteling van de huizenmarkt !
 
Pagina 21: Buro INBO blijft ondanks alle lokale marktontwikkelingen erop aandringen dat de gemeente Almelo moet blijven voorzien in de vraag naar ‘bijzondere woonkwaliteiten’. Niet realistisch vanwege de snel stijgende OZB-tarieven in Almelo ! Enige gefundeerde uitleg en toelichting van dit buro ontbreekt echter !
 
Pagina 23: Het is ons inziens niet verstandig de prijsontwikkeling van de opbrengsten te relateren aan de kostprijsontwikkeling van bouwgrond comform de prijsontwikkelingen in de laatste 60 jaar omdat dit gezien de huidige dramatische ontwikkelingen sinds 2008 een riskant en onverantwoord uitgangspunt is.
 
Pagina 24: Almelo blijft tot nader order voor de beter gesitueerde buitenstaander een onaantrekkelijke stad vanwege de snel stijgende lokale lasten, de verloederde binnenstad en toenemende leegstand van winkels. Dus de kans op verkoop van niet-sociale woningbouw blijft mede vanwege de huidige ontvolking van de regio een open vraag.
 
Pagina 29: De berekening van het exploitatietekort van Soweco is uitgevoerd vóór de val van het Kabinet, dus feitelijk op dit moment NIET relevant.
 
Pagina 32: Men spreekt hier over en dan citeer ik: ‘bevaarbaar water voor het nieuw te bouwen stadhuis’ (einde citaat). Dit is een voorbarige suggestie van het College omdat de bouw van het nieuwe gemeentehuis inmiddels door de actualiteit is ingehaald en tot nader order is opgeschort !
 
Pagina 36: De gemeente Almelo is voor 30% uitkeringstrekker van de Rijksoverheid middels de algemene uitkering en is derhalve voor een zeer groot deel afhankelijk van de liquiditeit van de Rijksoverheid !
 
Pagina 39: Er zou een tendens zijn dat de kosten van tolkenwerk ten behoeve van naturalisaties zouden stijgen. Dit is merkwaardig omdat men toch reeds in het thuisland zou moeten voldoen aan de inburgeringseisen hier in Nederland? Of hoeft men het niet meer zo nauw te nemen in Almelo met deze inburgeringseisen ?
 
Pagina 50: Wederom heeft men het over en dan citeer ik: de reserve stadhuis is bedoeld voor het dekken van aanloopkosten van de nieuwbouw van het nieuwe gemeentehuis en dat er voor de bouw reeds een meerjarig dekkingsplan is opgesteld.(Einde citaat) Dit is volstrekt onjuist omdat hetzelfde college reeds medegedeeld heeft dat er sprake is van een zogeheten ’hold on’ !
 
Pagina 69: Hierbij wordt gemeld dat er bezwaar is aangetekend tegen de afgewezen IAU-uitkering. Hoever het hiermee staat wordt echter niet vermeld !
 
Pagina 75: Maar liefst 12% van de ‘kunstwerken’ in Almelo krijgen een onvoldoende of slechte beoordeling. Deze objecten hebben het eind van hun levensduur bereikt of bereiken deze zeer binnenkort en hebben hun functionaliteit verloren. In hoeverre staat het met de aansprakelijkheid ingeval van letsel bij burgers vanwege achterstallig onderhoud. Ook vragen wij ons af waarom bruggen, tunnels, viaducten en geluidsschermen zonodig als ‘kunstwerken’ door U worden beoordeeld. Onder kunst verstaan wij immers heel andere voorwerpen zoals beelden of schilderijen….?
 
Pagina 95: De ambtelijke organisatie krimpt de komende jaren met ruim 100 fte ofwel 4,8 miljoen euro, hetgeen betekent dat de gemiddelde ambtenaar in Almelo 48.000 euro per jaar verdient. Dit lijkt mij aanzienlijk boven-modaal. Wat is hiervan reden ?
 
Pagina 101: Er wordt gemeld dat de grip op het beheer van het gemeentelijk vastgoed laag is waarbij wij ons het volgende afvragen waarom dat zo is mede vanwege de verslechterende huizenmarkt en wat het College hieraan denkt te doen en op welke termijn.
 
Pagina 108: De vraagprijs van woningen in Almelo is in maart 2012, vergeleken met het 1e kwartaal 2011 gedaald met maar liefst 7% hetgeen bijna net zoveel is als de landelijke daling sinds 2008 met 8% hetgeen betekent dat de lokale huizenmarkt in Almelo heel wat negatiever is dan landelijk !
 
Pagina 112: Het werkloosheidspercentage in het 1e kwartaal 2012 is met 6,4% aanzienlijk slechter dan het landelijk gemiddelde van 4,3%.
 
Pagina 115: De gemiddelde vraagprijs van koopwoningen ligt in 2011 maar liefst 36.000 euro of ruim 18% lager dan begin 2008. Desalniettemin wil dit College het OZB-tarief met maar liefst 15% in de komende 3 jaar verhogen ! Dit getuigt ons inziens van een ongeoorloofde graaicultuur !
 
Pagina 121: Wordt in een grafiek aangegeven dat de trendlijn ‘natuurlijke bevolkingsgroei’ een sterke daling aangeeft. Wat denkt het College hieraan te kunnen doen ?
 
 
Harry de Olde,
 
Namens de Partij Vrij Almelo

                                                     

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

11 Comments to “Op- en aanmerkingen over de voorjaarsnota 2012 Almelo”

 1. Irene schreef:

  Staat er weer netjes op Harry !

 2. Barones Vanhepjeniks Totplukmekaal Zubedelstaf schreef:

  mooi verword en scherp aangegeven Harry met name pagina 115,Bij deze benoem ik het bestuur tot Graaibestuur,naast de titels van wanbeleiders en bord voor je kop bestuur.

 3. Ronald lubach schreef:

  Weer prima verwoord en goede vragen gesteld. Maar heeft pva zelf ook antwoorden? Daar ben ik wel benieuwd naar.
  Ik wil mij wel opofferen voor pagina 121
  Dan moet ik even met mijn vrouw praten, maar als ze ziet hoe belangrijk het is zal het wel begrijpen. 🙂

 4. Irene schreef:

  Ten aanzien van vraag 121 wil ik ook wel een handje meehelpen. Niet allemaal tegelijk natuurlijk…….

 5. Irene schreef:

  Ik hoop dat dit volstrekt incompetente college eindelijk eens fatsoenlijk gaat antwoorden en niet constant reageert met: Heer de Olde, U wordt bedankt voor Uw bijdrage en we zullen al het door U gestelde voor kennisgeving aannemen (einde citaat) Dat schiet natuurlijk niet op !

 6. Furr schreef:

  Als Nederland zo doorgaat ben ik met een paar jaar ook weg hier.

 7. Baronesse Vanhepjeniks Totplukmekaal Zubedelstaf schreef:

  NOODKREET! Oh politiek geef ons, de gene die het land willen verlaten een oprotpremie net als,nederlanders die terug keren naar hun oorspronkelijke roots,want ik kan me zeker vinden zoals ook furr zich voelt,ik prijs de dag dat ik weg kan uit dit land met zijn asoiciale beleid en bestuurders die er maar niets van begrijpen,de kloof tussen politiek en burgers is alleen maar groter geworden.Je durft niet eens meer te vertellen dat je nederlander bent,zo diep schaam ik me voor dit zooitje en wespennest hier in nederland.

 8. Irene schreef:

  Ik sprak vanmorgen nog iemand die op Schiphol werkt en het was hem opgevallen dat het aantal, merendeels autochtone, emigranten enorm begint toe te nemen. In hun vlucht nemen deze emigranten in paniek van alles mee, zelfs tuingereedschap…..alsof ze in Verweggistan geen tuingereedschap hebben? Van een andere a.s. emigrant vernam ik vanmiddag overigens dat je Euro op Aruba 2,20 gulden waard is, dus dat je ruim 2x zoveel koopkracht hebt op de Antillen. Ik zal die emigrant er ook nog even aan herinneren dat van rijkswege voor 40+ers er ook nog de mogelijkheid van een oprotpremie van een paar duizend euri, wat omgerekend in guldens aldaar ook 2,20 gulden waard is.

 9. Irene schreef:

  We moeten natuurlijk niet allemaal tegelijk gaan vluchten want dan heeft Harry in 2014 geen kiezers meer…..

 10. Furr schreef:

  Ik heb een aantal jaren geleden al gekeken of het mogelijk was naar Ozzie te verhuizen. Helaas zitten hier erg veel haken en ogen aanvast en heb eerst vast werk nodig aantal jaren, aantal duizenden euro;s inleggeld. etc etc.

  Maar als de politiek zo doorgaat zie ik mij binnen 10 a 15 jaar daar wel vestigen. Vriendin mee en hoppa.

 11. Irene schreef:

  Waar ligt Ozzie Furr ? Ik heb de plattegrond al klaarliggen !

Leave a Reply