Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Vragen gemeente Almelo en circussen

 

logo-ministerie-van-economische-zaken-landbouw-en-innovatie 

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 200118

2500 EA DEN HAAG

 

Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn Dierenwelzijn

Postbus 20401

2500 EK DEN HAAG

www.rijksoverheid.nl/eleni

Onze referentie

276542

 

Uw referentie

2012Z10196

 

Datum        08-06-2012

Betreft        Vragen gemeente Almelo en circussen

 

 Geachte Voorzitter,

 

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen van de leden Houwers en Ten Broeke (beiden VVD) over het bericht dat de gemeente Almelo circussen weert met wilde dieren.

 

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG

 

1.Bent u bekend met het artikel ‘Geen circussen met wilde dieren meer in Almelo’? 1)

Ja.

2 en 3.

Op grond waarvan hebben de gemeenten Almelo, Heemskerk, Den Haag, Groningen en Amsterdam besloten dat circussen met wilde dieren niet langer zijn toegestaan?

Was er in alle gevallen sprake van een bedreiging van de openbare orde? Zo nee, deelt u dan de opvatting dat gemeenten dan niet bevoegd zijn om dergelijke besluiten te nemen?

Het is mij niet bekend of er bij alle genoemde gemeenten sprake is van een voorkeursbeleid. Uit de media ontstaat het beeld dat er zorgen zijn omtrent het welzijn van dieren of de herkomst van dieren of er zijn ethische overwegingen.

Zoals aangegeven in reactie op eerdere Kamervragen1 hebben gemeenten een autonome regelgevende bevoegdheid, die onder meer wordt begrensd door regelgeving op rijks- en provinciaal niveau. De Gezondheids- en welzijnswet voor dieren is gericht op maatregelen ter bevordering van het dierenwelzijn. Uit het gemeenterecht vloeit voort dat gemeenten in zo’n geval niet bevoegd zijn om vanuit een oogpunt van dierenwelzijn eigen regels over dieren te stellen.

Dit is bevestigd in een uitspraak van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State2. Gemeenten hebben wel de bevoegdheid om met een ander oogmerk regels te stellen inzake dieren, mits deze regels niet in strijd zijn met de normen in de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren.

Gemeenten kunnen bijvoorbeeld regels stellen over circussen in het belang van de openbare orde of veiligheid.

4.

Bent u bereid om de wet en regelgeving zodanig aan te passen dat gemeenten op grond van voorkeursbeleid geen circussen meer kunnen weigeren als zij voldoen aan de Gezondheids en welzijnswet voor dieren? Zo nee, waarom niet.

Nee. Zowel de wetgeving als de rechtspraak hebben duidelijke kaders aangegeven.

 

dr. Henk Bleker

Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

 

http://www.vrijalmelo.nl/2012/05/brief-johan-houwers-lid-tweede-kamer-voor-de-vvd-aan-fractie-pva/

http://www.vrijalmelo.nl/2012/05/circus-met-wilde-dieren-voortaan-taboe-in-almelo/

http://www.vrijalmelo.nl/2010/06/politieke-standpunten-pva-met-betrekking-tot-het-dierenwelzijn/

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

1 Comment to “Vragen gemeente Almelo en circussen”

  1. Sjoerd Visser schreef:

    -De Gezondheids- en welzijnswet voor dieren is gericht op maatregelen ter bevordering van het dierenwelzijn.-

    Daar is bar weinig van te merken. Want als je zoals nu iets probeert te doen aan het dierenwelzijn door een krachtig signaal af te geven aan circussen met wilde dieren…dan probeert men dat weer meteen de grond in te boren.

    Het lijkt er steeds meer op dat het land bestuurd wordt door BEESTEN, die geen enkel oog hebben voor het welzijn van de zwakkeren in de samenleving. Of dat nou dieren of mensen zijn, aan het welzijn van de genoemde groepen wordt aan alle kanten geknabbeld en gesjoemeld.

Leave a Reply