Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Burenruzies in Almelo en de reactie van B&W hierop

 

politie_1_jpeg_crop_display

                                             

Burenruzies, het loopt steeds weer flink uit de hand. En juist in tijden, als we met zijn allen lekker genieten van het zonnetje, viert deze zinloze strijd hoogtij.

Burenruzies in Almelo verharden. De ruzies worden gemener en gewelddadiger. Dat blijkt uit onderzoek van de Partij Vrij Almelo. In veel wijken  zijn er langlopende conflicten tussen buren of buurtgenoten die op escaleren staan. 

De gemeente Almelo zegt haar best te doen om in de ruzies te bemiddelen, maar dat gaat zelden goed. Ze kunnen dan ook weinig doen om conflicten voorgoed te sussen. Ook de politie staat vaak machteloos want die krijgt steeds meer een signalerende en adviserende rol als het gaat om veiligheid. Die kan pas ingrijpen als de zaak echt uit de hand loopt. Het enige middel om daar verandering in te brengen is weer terug te keren naar de oude Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De huidige APV geeft aan dat de burger het zelf maar moet oplossen met alle gevolgen van dien. (de terugtredende overheid)

De Partij Vrij Almelo is het daar niet mee eens omdat wij vinden dat deze gemeente haar verantwoordelijkheid moet nemen zodat ze zich niet aan haar zorgplicht kan onttrekken. Elke inwoner van Almelo heeft behoefte aan woonruimte, woongenot, voorzieningen in een leefbare en veilige omgeving. De gemeente moet ernaar streven dat dit voor iedere inwoner van Almelo bereikbaar is. Daar betalen zij tenslotte belasting voor.

De Partij Vrij Almelo heeft al eerder hier schriftelijke vragen over gesteld die door het college van B&W zijn beantwoord.

 

 Aan: Partij Vrij Almelo

Geachte heer de Olde,

Naar aanleiding van uw vragen betreft burenruzies delen wij u het volgende mee.

Heeft de burgemeester als hoofd van de politie kennis van deze problemen die steeds vaker in Almelo voorkomen en kan de burgemeester de raad informeren over haar kijk op de toedracht van het een en ander?

De burgemeester heeft wekelijks overleg met de politie. Daarbij worden eventueel ook conflictsituaties in buurten besproken. Inhoudelijke kennis van de dossiers is noodzakelijk om het handelingsperspectief te kunnen bepalen voor het oplossen van het probleem. De politie, in de meeste gevallen de wijkagent, wordt regelmatig gevraagd te bemiddelen in conflicten met betrekking tot b.v. geluidsoverlast. Maar dat geldt ook voor andersoortige hinder zoals parkeeroverlast, hondenpoep, rommel op straat, vandalisme, vernielingen, te hard rijden, e.d.  Bij conflicten in de buurt gaat het vaak om langslepende problemen, maar ook om zaken van incidentele aard.  Wij constateren overigens geen negatieve trend met aantoonbaar meer (ernstige) gebeurtenissen. Dat blijkt ook bijgevoegd overzicht van de burenruzies in Almelo en Twente.

Bent u het met ons eens dat we de hufters in Almelo geen ruimte meer moeten gunnen?

Wonen is een grondrecht voor een ieder, zonder aanzien des persoons. De gemeente neemt haar zorgplicht voor de huisvesting van alle inwoners serieus. Daarin past niet dat de gemeente mensen vooraf gaat screenen om bepaalde personen te kunnen weren.

Hoe luidt de instructie voor medewerkers van de politie hoe op te treden bij trammelant tussen buren?

De buurt mag wat van de wijkagent verwachten als er problemen zijn. Dit is een kerntaak van de wijkagent. De wijkagent zal daarbij ook een beroep op de bewoners zelf doen. De politie is namelijk niet de enige die zich in moet zetten voor een veilige en leefbare wijk. Dit is een verantwoordelijkheid voor iedereen (bewoners, ondernemers, gemeente, politie, enz.) die allemaal belang hebben bij een veilige en leefbare wijk.  De politie wil weten wat er leeft en speelt in de wijk. Daarom steken agenten dagelijks hun voelhorens uit. Zij zijn zichtbaar aanwezig, praten met mensen, controleren, bekeuren overtreders en houden nieuwe ontwikkelingen in de gaten.  

Waar en hoe kunnen betrokken buren verhaal halen om zo gauw mogelijk tot een oplossing te komen?

Zie hiervoor onder 3. De stelregel is dat buren er zelf voor moeten zorgen dat problemen worden uitgesproken en opgelost. Lukt dat niet dan kan de wijkagent worden ingeschakeld.  Als de politie tegen strafbare feiten wil optreden dan  moeten overtredingen wél moet worden aangetoond.

Heeft de burgemeester zich al eens persoonlijk met een zaak bemoeid?

De burgemeester heeft zich meer dan eens persoonlijk bemoeit met buurtconflicten.

Wat is de opvatting van de burgemeester in al deze zaken?

Er zijn buren die het echt te bont maken op de meest ongelegen tijden. Mensen raken dan getergd door de overlast. Sommige buren weten niet eens dat ze overlast veroorzaken. Andere buren gaan er zonder meer vanuit dat ze wel wat van hun buren zullen horen zodra zij overlast veroorzaken.

Overlast van buren moet bespreekbaar gemaakt kunnen worden. Onenigheid tussen buurtgenoten heeft een negatieve invloed op de leefbaarheid in de wijk. Het gaat vaak te ver om politie of andere instanties meteen in te schakelen. In dat geval kan buurtbemiddeling uitkomst bieden. De gemeente zal het initiatief nemen voor het introduceren van buurtbemiddeling. Buurtbemiddeling is een methode om buurtgenoten in een conflictsituatie weer met elkaar in gesprek te brengen. Getrainde vrijwilligers helpen de partijen om het onderlinge contact te herstellen en zelf oplossingen voor het conflict te bedenken. De methode die de bemiddelaars gebruiken, werkt drempelverlagend en maakt gelijkwaardige communicatie mogelijk. Vrijwilligers kunnen veel aandacht besteden aan herstel van het contact tussen de partijen. In de praktijk blijken de betrokkenen deze ruimte nodig te hebben voor de erkenning van het probleem, de uitwisseling van emoties en de zoektocht naar een oplossing.

Deelt de burgemeester met de PVA de inschatting dat het politieoptreden bij burenruzie vaak niet goed gaat, en dat achter het uit de hand lopen van het conflict over het politieoptreden misschien wel eens een structurele oorzaak of oorzaken zou kunnen liggen. Zo ja, welke zouden die oorzaken kunnen zijn?

De huidige APV op grond van artikel 2.60 biedt voldoende mogelijkheden om handhavend op te treden. Daarnaast kunnen burgers een civiele procedure starten in het kader van artikel 5.37 BW.  De functie van wijkagent is juist mede bedoeld om de leefbaarheid en veiligheid op wijk- en buurtniveau te bevorderen en in stand te houden.

 

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Almelo,

de secretaris,                  de burgemeester,

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

9 Comments to “Burenruzies in Almelo en de reactie van B&W hierop”

 1. irene schreef:

  Almelo heeft met 25% voor een Twentse gemeente en vergeleken met de Randstad heel veel minderheden binnen haar gemeentegrenzen. Hierdoor is Almelo ook een relatief arme gemeente geworden met weinig koopkracht. Dat dit stress en spanningen veroorzaakt tussen bevolkingsgroepen is dan ook volstrekt logisch. Dat dit zo ver gekomen is ligt aan de jarenlange struisvogelpolitiek, ontkennen, gedogen en kop in het zand steken van het gemeentebestuur incluis het College van B & W

 2. Maja schreef:

  Gelukkig heb ik heel goede ervaringen met de politie, het is al diverse keren voorgekomen dat ik de politie heb gebeld omdat buren tot s nachts DRIE uur in hun tuin zaten te schreeuwen. Hoe meer bier ze ophadden, hoe erger het werd. Zelfs met mijn ramen dicht was de herrie niet te harden. En ramen dicht in een slaapkamer onder het platte dak is echt geen pretje als het overdag warm was geweest.

  Ik heb die herrie dus 1x aangehoord tot 3 uur s nachts maar de volgende keer heb ik om middernacht de politie gebeld en binnen een half uurtje was de herrie voorbij.

  Als B&W denkt dat ik als oudere alleenstaande bij dronken torren ga aanbellen en vragen of het wat rustiger kan, hebben ze het goed mis.

  Maar in mijn geval dus alle lof voor de politie.

  Er ligt wat burenruzies betreft óók een taak voor de woningstichtingen, die veel te gemakkelijk aso’s een woning toewijzen in een oorspronkelijk rustige buurt. Dat is vragen om moeilijkheden tussen de bewoners.

  Zeker in het geval van burengerucht zoals ik hierboven schetste, zou de politie de mogelijkheid moeten hebben om na één waarschuwing de volgende keer een flinke boete uit te delen.

  Natuurlijk hebben mensen het recht om in hun tuin te bivakkeren maar als dat geluidsoverlast betekent voor de buren, gaan ze om middernacht maar naar binnen om daar verder te feesten.

  Met het bovenstaande bericht van Irene ben ik het 100% eens.

 3. Furr schreef:

  Raar, ze hebben hier nog steeds niets gedaan aan de situatie.

 4. Almelo 25% Irene? Ha,Rotterdam 87% minderheden,en is dus erg onleefbaar geworden met de nodige prikkelingen. Neemt niet weg dat de Gemeente Almelo zijn verantwoordingen moet nemen.
  Mijn buren laten de honden in de nacht in de tuin en die keffen de hele nacht,regelmatig is er geklaagd en gemeente of politie doet niets.Veronderstel dat je daadwerkelijk moet werken voor je geld.Ik als echte Rotterdammer weet als geen andere dat de politie regelmatig de andere kant uitkijkt als er iets gebeurt,ik mag toch hopen dat dit niet in Almelo het geval is.
  Wij verwachten toch van B&W en politie dat ze hun verantwoording serieus nemen.

 5. irene schreef:

  Hallo Baronesse. Hoe kom jij aan die 87%. Wat ik uit de media de afgelopen jaren heb vernomen krijg ik de indruk dat zowel in Amsterdam als in Rotterdam het % net iets boven de 50% ligt. Als je alle generaties bij elkaar optelt kom je mogelijk op die 87% maar dit % is voor mij helemaal nieuw. Als dat inderdaad zo is zou ik als rechtgeaarde Rotterdammer onmiddellijk gaan emigreren naar Verweggistan. Wellicht is het daar beter……?

 6. Baronesse van Hepjeniks TotPlukmekaal Zubedelstaf schreef:

  Ik maak me geen ilussies Irene,ik kan wel naar verweggistan verhuizen en mischien lijkt het gras daar groener, maar het gras is altijd groener aan de andere kant en overal is het wel wat.
  De cijfers die ik noemde komen uit een gemeentelijk onderzoek, en die stelde al enkele jaren geleden dat 87% van niet Nederlandse orgine is.Het is nou eenmaal de realiteit waar we mee moeten leven,of je het nou leuk vind of niet.Elke maatschappij heeft zijn goede en slechte kanten,de multiculti heeft natuurlijk ook zijn negatieve kanten die per groep verschillend zijn omdat de ene groep meer rottigheid uithaalt of negatief in het nieuws is dan de andere.Maar de multiculti heeft ook wel zijn goede dingen meegebracht,denk maar eens aan de variateit aan winkeltjes en eetgewoontes,want wie eet er niet bij de chinees of turk,griek of italiaan?
  Echter moeten we er wel voor waken dat onze eigen cultuur en dergelijke straks geen minderheid gaat worden,ik vind op persoonlijke titel dat er grenzen moeten zijn,en wat mij betreft kunnen de grenzen dicht voor gelukzoekers.

 7. irene schreef:

  Het % van 87% is voor mij volstrekt nieuw. Als dat inderdaad zo is dan ligt het % in Almelo wellicht ook veel hoger en zijn we duidelijk aan het uitsterven, net zoals Dinosaurussen. Dan is de statisticus/ontkenner op het gemeentehuis hiervoor verantwoordelijk en heeft hij de computer lopen manipuleren als een soort Professor Diederik Stapel…..?

 8. irene schreef:

  Dan kan ik mijn kleinkinderen en achterkleinkinderen(die ik overigens niet heb!) beter alvast Dino en Dina gaan noemen want dat we zeer binnenkort uitsterven als Nederlander in Nederland staat voor mij als een soort monster van Loch Ness boven water !

 9. Baronesse van Hepjeniks TotPlukmekaal Zubedelstaf schreef:

  Beste Irene, of de cijfers kloppen in Almelo durft ik niet met zekerheid te zeggen,ik hoef het denk ik niet te vermelden maar doe het toch,dat ze hier in almelo experts zijn in het verdraaien van de juiste cijfertjes. Natuurlijk is het in de grote steden anders en niet te vergelijken met het plattelands en knullige Almelo. In het Oosten van het land zijn de verhoudingen totaal anders en vormen dino en dina nog steeds de meerderheid.
  Maar de ontwikkelingen in Nederland en Europa zijn niet rooskleurig en ben er van overtuigd dat er in de toekomst narigheid van komt,zeker van bevolkingsgroepen die ons hun geloof op willen leggen aan anders denkenden.

Leave a Reply