Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Reactie B&W van Almelo op schriftelijke vragen PVA (ASBEST)

 

HH_14673931-568x378 

Geacht College van Burgemeester en Wethouders,
 
Zoals U wellicht in de landelijke media vernomen heeft is er in Utrecht een behoorlijk grootschalig en ingrijpend probleem voor bewoners ontstaan vanwege illegale verwerking van asbest in woningen vóór 1993. Sinds 1993 is asbest in woningen echter illegaal verklaard. Deze illegaliteit is in 2010 ook bevestigd door het Europees Parlement te Brussel.
Gebleken is dat dit zowiezo bij 600 gezinnen in Utrecht het geval is. Inmiddels zijn deze gezinnen voor, vooralsnog onbepaalde tijd, voor rekening van de gemeente Utrecht gratis geherhuisvest in hotels en toevallig leegstaande wisselwoningen. Vanwege de overlast voor deze gezinnen wordt ook nog eens 1500 euro per gezin betaald door de gemeente Utrecht. Aangezien deze asbestverwerking heeft plaatsgevonden vóór 1993 gaat wellicht zowel de bouwer, Aannemersbedrijf Oskam alsmede de woningbouwvereniging Mitros qua aansprakelijkheid juridisch vrijuit.
 
Derhalve stellen wij U de volgende vragen:
 
1.Heeft er woningbouw of renovatie plaatsgevonden vóór 1993 in Almelo ?
2. Zo ja, is er al bekend bij hoeveel woningen in Almelo asbest is verwerkt ?
3. In hoeverre heeft U al financieel rekening gehouden met mogelijke claims door de bewoners
in Almelo ?
4. In hoeverre vallen deze claims onder Uw aansprakelijkheidsverzekering ?
5. In hoeverre heeft U herhuisvesting t.w. hotelkamers of wisselwoningen beschikbaar ?
 
Gaarne spoedig van U vernemend,
Namens de Partij Vrij Almelo,
 
Harry de Olde. (fractievoorzitter)

 

Reactie B&W:

Naar aanleiding van de asbestproblematiek in Utrecht heeft u een aantal vragen gesteld. Wij willen eerst graag wat algemene opmerkingen met betrekking tot asbest maken en zullen vervolgens uw vragen hieronder beantwoorden.

Asbest is sinds 1993 in Nederland verboden. Tot 1993 is het materiaal echter veelvuldig toegepast in allerlei soorten bouwwerken. Asbest is bijvoorbeeld terug te vinden in dakbedekking, verwarmingstoestellen en onder vloerbedekkingen. Op dit moment is het zo dat voor het verwijderen van asbest een sloopmelding op basis van het bouwbesluit 2012 moet worden gedaan. Bij een sloopmelding moet bij bouwwerken van voor 1 juli 1993 altijd een door een gecertificeerd bedrijf opgesteld asbestinventarisatierapport worden ingediend waarin duidelijk wordt aangegeven wat de verwachtingen met betrekking tot het aan te treffen asbest zijn. Het asbest mag alleen worden verwijderd door een hiertoe gecertificeerd bedrijf.

                  

Antwoord vraag 1:  In Almelo heeft er zeker renovatie plaatsgevonden voor 1993. Wij hebben geen zicht op de aantallen en kunnen ook geen uitspraak doen over hoe er in die situaties om is gegaan met het verwijderen van eventueel aanwezig asbest.

Antwoord vraag 2:  Er is geen zicht op de aantallen woningen, gebouwd voor 1993 waarbij gebruik is gemaakt van asbest. Zoals echter eerder al vermeld was asbest een veelvuldig toegepast materiaal, zowel bij de bouw, maar ook bij vergunningvrije werkzaamheden. In de regelgeving is het op dit moment zo dat er bij sloopwerkzaamheden, verbouwingen en renovatie aangetoond moet worden dat er geen asbest zit in bouwwerken van voor 1 juli 1993. De eigenaar van het pand is verantwoordelijk voor het asbest in zijn pand en voor de veilige verwijdering ervan.

Antwoord vraag 3:  Er zijn geen budgetten gereserveerd voor eventuele claims met betrekking tot asbest.

Antwoord vraag 4:  De gemeentelijke aansprakelijkheidsverzekering kan alleen worden aangesproken wanneer er sprake is van een onrechtmatige daad van de gemeente. In het geval van de asbestproblematiek is een onrechtmatige overheidsdaad niet evident. De toepassing van asbest voor 1993 was legaal, dus daarvan kan geen sprake zijn van onrechtmatige daad. Het gezondheidsrisico van asbest bestaat voornamelijk wanneer het materiaal gezaagd wordt, of dat er op een andere manier kleine deeltjes vrijkomen. Zoals eerder al gezegd moet er bij grote hoeveelheden asbest een gecertificeerd verwijderingsbedrijf worden ingeschakeld. De verspreiding van asbest wordt bij de werkzaamheden voorkomen. Wanneer een dergelijk bedrijf zich bij de verwijdering niet houdt aan de daarvoor geldende regels, is het bedrijf in principe aansprakelijk voor de gevolgen hiervan.

Antwoord vraag 5:  Wij hebben als gemeente Almelo geen voorzieningen getroffen voor de opvang van mensen in relatie tot eventuele asbestproblematiek. In het kader van de rampenbestrijding beschikken wij echter wel over het “proces opvang en verzorging” dat het mogelijk maakt snel noodopvang te regelen.

                            

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Almelo

 

 

 

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

Leave a Reply