Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Brief verstuurd aan fracties Tweede Kamer (AOV)

 

tweedekamer-mic

 

Geachte fractie:

Wat denkt U er aan te kunnen doen voor iemand die 55 is of binnenkort wordt en 100% arbeidsongeschikt is, en zelf altijd als ondernemer bezig is geweest. Mijn uitkering van mijn eigen verzekering, dus een AOV verzekering kon alleen gesloten worden tot 65 jaar. Dit is er allemaal op gestoeld dat op 65 de AOW van kracht wordt en ik dan ook mijn lijfrente kan laten ingaan. Als ik nu met 65 hier gebruik van wil maken moet ik extra belasting betalen, dit in verband met de belastingschijf.

Zie graag zo snel mogelijk uw antwoordt hierop.
 
Met vriendelijke groeten,
 
Frits van Leeuwenkamp

 

De reacties tot nu toe: 

 PVV

Geachte heer Van Leeuwenkamp,
 
De PVV is tegen de verhoging van de AOW-leeftijd. Dit probleem is gesignaleerd bij de bespreking van het Kunduz-wetsvoorstel in zowel de Tweede als Eerste Kamer. Het probleem is, dat een brandend huis niet te verzekeren valt. Deze mensen hebben een polis die eindigt op 65 jaar.
Hoe de periode tot AOW- c.q. pensioenleeftijd moet worden overbrugd, weet niemand.
De minister geeft daarvoor enkele algemene oplossingen: spaargeld gebruiken (sparen kan nog gezien de tijdspanne waarop de verhoging ingaat), overwaarde huis inzetten, voorschot vragen bij de Sociale Verzekeringsbank, beroep doen op de bijstand e.d.
Het klinkt heel vervelend maar u zou deze vraag eigenlijk aan de Kunduz-partijen (VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie) moeten stellen.
 
In vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
 
Met vriendelijke groet,
 
Ingrid Wulff
Beleidsmedewerker Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Tweede Kamerfractie Partij voor de Vrijheid

 

ChristenUnie

Uw e-mail bericht van 6/9/12 aan de ChristenUnie-fractie in de Tweede
Kamer is in goede orde ontvangen.

Indien de inhoud daartoe aanleiding geeft wordt uw mailbericht door de
beleidsmedewerker bij de voorbereiding van een Kamerdebat betrokken,
zonder dat u daar nog apart bericht over krijgt.
Ook is het mogelijk dat u tzt nog een nadere, meer inhoudelijke reactie
ontvangt.

Heeft u daar vragen over, dan kunt u contact opnemen via ons
secretariaat, via 070-3183057 of 070-3183664.

Kijkt u ondertussen ook eens op onze website: www.christenunie.nl

Met vriendelijke groet,

Fractie ChristenUnie Tweede Kamer
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

 

VVD

Geachte heer, mevrouw Van Leeuwenkamp,

Dankuwel voor uw e-mail aan de VVD, waarin u uw zorgen uitspreekt over het inkomensgat wat kan ontstaan bij de verhoging van de AOW leeftijd. Het verhogen van de AOW leeftijd is voor tweederde deel van de mensen met een lopende VUT- en prepensioenregeling geen probleem. Voor deze groep loopt het prepensioen door tot het moment waarop de AOW uitkering begint, ook in de nieuwe situatie. Voor het derde deel voor wie het wel een probleem kan zijn, is in de praktijk sprake van een divers beeld bij pensioenuitvoerders en VUT-fondsen. Er zijn pensioenuitvoerders die geen maatregelen treffen of overwegen maar ook uitvoerders die dat wel doen. Ik verwijs u graag naar uw pensioenuitvoerder of VUT-fonds om uw specifieke situatie te bespreken. In het akkoord wat gesloten is op 26 april jl is een overgangsregeling voorzien om de gevolgen van een inkomensgat voor groepen die weinig mogelijkheden hebben om aanvullend te sparen te beperken. Deze regeling is nog niet uitgewerkt en op dit moment niet duidelijk hoe deze eruit zal zien. De VVD fractie neemt graag kennis van uw situatie en zal deze betrekken bij de invulling van deze regeling.

Met vriendelijke groet,
Annemarie Litjens
VVD Voorlichting

 

GroenLinks 

Beste heer/mevrouw van Leeuwenkamp,

Hartelijk dank voor uw e-mail van 10 september 2012 aan GroenLinks. Wij
zijn blij dat u de moeite heeft genomen om onze fractie te schrijven.

Tot slot wil ik u nogmaals bedanken voor uw reactie en betrokkenheid.

Met vriendelijke groet,
Publieksvoorlichting
Tweede Kamerfractie GroenLinks

Groenlinks.nl // Facebook // Twitter

 

PvdA

Beste meneer Van Leeuwenkamp,

Dank voor uw bericht aan de PvdA.
Ik moet mij aansluiten bij het antwoord dat u van de PVV heeft ontvangen. De PvdA heeft zich tijdens de behandeling van de AOW-wetgeving waar u nu de dupe van wordt, steeds hevig verzet tegen te versnelde verhoging van de AOW-leeftijd. Zeker voor mensen in uw situatie (een verzekering tot 65 jaar) is het onmogelijk om nog inkomen te vinden vanaf uw 65e tot de nieuwe AOW-leeftijd. Wij hebben dan ook steeds gepleit voor goede overgangsmaatregelen voor mensen die een lopende verzekering hebben die op 65 jaar eindigt. De 5 Kunduz-partijen hebben zich hier helaas doof voor gehouden, er is voor u geen goede overgangsmaatregel.

Ik adviseer u om deze vraag ook aan D66, GroenLinks, ChristenUnie, CDA en VVD te sturen, zij hebben het akkoord afgesproken en geen maatregelen getroffen voor mensen in uw situatie. Helaas.

Met vriendelijke groet,

Margriet Visser
Beleidsmedewerker Tweede Kamerfractie PvdA
Pensioenen & AOW – onderkant arbeidsmarkt

Tel. 070-318 2749
Plein 2, kamer K104 – Postbus 20018 – 2500 EA DEN HAAG

 

SP 

Beste Frits,

Wij hebben precies zo gerageerd als de PVV. Als we sterk genoeg worden zullen wij deze belachelijke maatregelen terugdraaien. Het is ongelofelijk hoe de Kunduz-partijen mensen met zo een financieel gat durven op te zadelen.

Met groet,

Paul Ulenbelt
SP Tweede-Kamerlid
Postbus 20018, 2500 EA
Den Haag

 

CDA 

Geachte heer Van Leeuwenkamp,

Hartelijk dank voor uw e-mailbericht. Wat het CDA betreft wordt de AOW-leeftijd wel verhoogd, in 2015 naar 66 jaar en in 2020 naar 67 jaar. We stellen daarbij wel een overgangsmaatregel voor: Voor mensen met overbruggingsproblemen en te weinig mogelijkheden om dit te compenseren, komt er een overgangsregeling. Dat betekent dat de overbrugging van uw 65e verjaardag tot uw AOW-datum geregeld moet worden. Hoe deze regeling er precies uit komt te zien , is op dit moment lastig in te schatten. Daar zal tijdens het vormen van een regering over gesproken moeten worden.
We hopen u hiermee voldoende geinformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,
CDA Publieksvoorlichting
Postbus 30805
2500 GV ‘s-Gravenhage

 

Reactie op de mail van GroenLinks

Geachte Groen Links.
 
Ik denk dat U de vraagstelling niet hebt begrepen. Het gaat hier om mensen zo als ik die zelfstandig ondernemer waren en om wat voor reden ook 100% arbeidsongeschikt raakten of nog moeten raken. Vaak hebben deze mensen net zo als ik er voor gezorgd dat we daar een verzekering voor gesloten hebben, dat als het gebeurt we in ieder geval niet zonder inkomen zitten. Deze verzekeringen kon je sluiten tot een eindleeftijd van maximaal 65 jaar, waarnaar de AOW in zou gaan. Nu zadelt U en al uw politieke partijen er voor dat als ik 65 jaar ben geen recht heb op AOW, u verteld alleen over een overbrugging , die later terug betaald dient te worden. Dit is de plank totaal misslaan. U moet er met andere partijen en ook verzekeraars (particulieren dus) voor zorgen dat de verzekeraar verplicht wordt om deze 2 of 3 jaar door te betalen, ondanks dat de polis stopt op 65 jaar. Het is zelfs zo dat tot op heden geen enkele verzekeringsmaatschappij een polis aanbied die lager loopt dan tot 65. Alles gestoeld op de 65 jaar aanvang AOW. Ook zzp’rs hebben hier last van als ze al zo’n verzekering hebben of kunnen betalen. Graag uw reactie hierop, en ik hoop dat u het nu begrijpt.
mvgr,
 
F. van Leeuwenkamp
mvgr,
 
Een van onze medewerkers heeft je vraag beantwoord!

Beste heer van Leeuwenkamp,

Goed dat u op aanraden van de PVV contact met ons opneemt, hoewel ik uw vraagstuk moeilijk te beantwoorden vind.
In uw specifieke geval spelen er verschillende zaken mee waardoor ik moeilijk eenduidig een antwoord kan geven. Ik begrijp dat het om de twee jaar overbrugging gaat van 65 tot 67 jaar waarvoor u nu geen fondsen heeft?
Wat betreft de AOW komt er de eerste jaren een voorschotregeling. Deze biedt de mogelijkheid om vanaf de 65ste verjaardag een voorschot te krijgen op de AOW, zodat een eventueel inkomensgat overbrugd kan worden. Dit eerder opgenomen bedrag dient op een vastgestelde termijn van anderhalf jaar te worden terugbetaald. Mensen die alleen door de gevolgen van de verhoging van de AOW-leeftijd geen partnertoeslag meer ontvangen, blijven hier recht op houden.
In 2013 wordt ook een nieuwe regeling ingevoerd, vitaliteitssparen. Werknemers en IB-ondernemers kunnen hierdoor fiscaal vriendelijk sparen. De eerder aangekondigde overgangsregeling voor de levensloopregeling blijft bestaan.
Verder is er een budget van 150 miljoen euro gereserveerd om eventuele hindernissen in de overgangsregeling voor specifieke groepen te overbruggen.
Ik hoop dat uw vraag hiermee voldoende is beantwoord, mocht u nog meer vragen hebben neemt u dan gerust opnieuw contact met ons op.

Met vriendelijke groet,
Frederique Mol,
vrijwilliger GroenLinks

GroenLinks (GroenLinks)
12-Sep 05:08 (CEST)

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

5 Comments to “Brief verstuurd aan fracties Tweede Kamer (AOV)”

 1. ronald lubach schreef:

  Om toch een positief punt te noemen;
  Je hebt van de meeste partijen een reactie gekregen!

 2. silver schreef:

  Dat hangt af van wat er in uw cao is geregeld. Waarschijnlijk stopt uw VUT-uitkering/pre-pensioen op de eerste dag van de maand waarin u 65 jaar wordt. Bijvoorbeeld: u wordt 65 jaar op 17 januari 2013. Uw pre-pensioen stopt per 1 januari 2013. Uw AOW-leeftijd is 65 jaar en 1 maand. U krijgt dan AOW vanaf 17 februari 2013.

 3. Frits schreef:

  Aan silver says

  Ik denk dat deze het aritikel niet goed gelezen heeft. Het gaat hier om mensen die al voor 100% zijn afgekeurd. En zelfsandig ondernemer zijn geweest.

 4. Peter schreef:

  Inderdaad Frits, we zijn de klos.
  Heb zelf ook een aov uitkering tot mijn 65e
  In 2020 stopt mijn aov uitkering en dan?
  WAO aanvragen? Mensen zoals ons zouden gewoon AOW moeten krijgen op hun 65e
  We hebben toen der tijd niet voor niks een dure verzekering afgesloten waar we nu helaas gebruik van moeten maken.

 5. Peter schreef:

  Jammer dat niet iedereen op de PVV stemt, dan hadden we dit geneuzel niet gehad!

Leave a Reply