Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
32 OP- EN AANMERKINGEN OVER DE BEGROTING 2013 ALMELO

!cid_6BE343AA-4BF9-49E9-83D1-950B69865289

SAMENVATTING:

Pagina 1: Er is in 2012 maar liefst 140 hectare bouwgrond uit de exploitatie gehaald,  alsmede een onbekend aantal hectares bedrijventerreinen zijn naar beneden bijgesteld. Schade voor de Almeloër 34 miljoen euro. Het college zou dan ook voor een ‘agressievere’ marktbenadering willen gaan voor deze gronden. Of deze marktbenadering veel soelaas gaat bieden in een hardnekkige recessie is echter zeer te betwijfelen.

Pagina 2: Met betrekking tot verleende bijstand was er in 2011 een overschrijding van 6,8 miljoen en in 2012 was er wederom een overschrijding van 3,9 euro. Schade in 2 jaar 10,7 miljoen euro. Voor 2013 wordt bij ongewijzigd beleid opnieuw een tekort verwacht van 5,2 miljoen euro.

Pagina 3: Met betrekking tot het stadhuis blijft het college, ondanks het verscherpte toezicht van de provincie, volharden in meerdere peperdure stadhuisopties.

Het is nog altijd zeer onduidelijk in hoeverre er sprake is van extra bezuinigingen vanwege de demissionaire status van de regering. Uitgaande van het huidige overheidstekort van 2,7% zal er sowieso 17 miljard bezuinigd moeten worden o.a. op de Algemene Uitkering aan de 415 Nederlandse gemeenten.

Pagina 4: Het college houdt vast aan een verhoging van de OZB-tarieven met 5% terwijl dat in strijd is met de van rijkswege opgelegde macro-norm van 3,75%. De Partij Vrij Almelo heeft hier al bij eerdere begrotingsdiscussies uitvoerig op gewezen. Een dergelijke overschrijding heeft dan ook van rijkswege directe consequenties voor de hoogte van overheidssteun aan Almelo inzake de bijstandtekorten, zie pagina 2

Over de algemene reserve ofwel het weerstandsvermogen van Almelo wordt gemeld dat deze ‘pas’ in 2013 een negatieve stand zou kennen. Dit is ons inziens een ernstige verdraaiing van de feiten. Volgens de grafiek op dezelfde pagina is er immers al vanaf 1 juli 2012 sprake van een negatieve stand !

BEGROTING:

Pagina 10: Almelo heeft in vergelijking met andere gemeenten buiten de Randstad relatief al decennia lang veel te veel inwoners met een laag inkomen en opleidingsniveau en zal het vanwege de recessie wellicht een vrijwel onmogelijke opgave worden om alsnog een substantiële wijziging van de verhouding tussen kansarmen en kansrijken te realiseren.

Pagina 19: Het college verwacht dat woningen in 2013 met 3,6% in prijs gaan dalen. Dit is wellicht veel te optimistisch omdat de ING, een bank met veel marktkennis en ervaring, in 2013 al een daling verwacht van landelijk 10%. Het zou overigens aanzienlijk schelen in het, vooralsnog structurele, overaanbod van (lege) koopwoningen als de 54% van de gemeenteambtenaren die nu wèl in Almelo werken maar er kennelijk niet willen wonen, alsnog een koopwoning in Almelo aanschaffen. Bovendien wordt hiermee veel woon-werkverkeer bespaard die thans een grote belasting voor het milieu betekent.

Pagina 30: Hoewel Almelo in vergelijking met de Randstad relatief heel veel inwoners heeft met een lage opleiding is Almelo er desondanks in geslaagd tòch de meeste hightech werkgelegenheid in huis te hebben van heel Twente ! Toch slagen 18% van de inwoners er niet in om zonder hulp van de lokale overheid in hun eigen inkomen te voorzien.

Pagina 33: Hoewel Almelo met 41.016 relatief veel parttime- en fulltime arbeidsplaatsen heeft, loopt dit in 2013 terug naar 40.200

Pagina 34: De sportparticipatie in Almelo ligt ver onder het landelijk gemiddelde van 71% omdat veel inwoners in een achterstandssituatie zitten en niet kunnen deelnemen. Nog geen 40% of 25.000 van de Almeloërs is actief bezig bij 70 sportverenigingen.

Pagina 36: Qua cultuurdeelname scoort Almelo, relatief laag met plaats 45 van de 50 grootste gemeenten in Nederland.

Pagina 39: Er is een groot tekort aan fietsenstallingen op een aantal plekken in de stad zoals Wierdensestraat Centrumbusstation, Waagplein, Schouwburgplein en Markt. Heeft het College hier al ideeën over ?

Pagina 49: ‘Sociale stijging’ is op de 1e plaats een verantwoordelijkheid van de inwoners zèlf. Iedereen,  25% allochtoon of 75% autochtoon, dat maakt niet uit, heeft talent en is in wezen uniek, dus kansrijk. Het is doorgaans meestal een louter mentale en morele kwestie, maar ook niet willen integreren in de samenleving waardoor ze zichzelf helaas buiten de maatschappij stellen. Dit is jammer want in Almelo is immers relatief veel werkgelegenheid met 41.000 arbeidsplaatsen.

Pagina 51: Ook is het jammer dat veel banen in Almelo niet door Almeloërs bezet worden, maar door mensen die buiten Almelo wonen.  Ook het onderzoeksbureau ‘Atlas voor Gemeenten’ heeft vastgesteld dat de kans op werk in Almelo aanzienlijk verkleind word door forenzen uit omliggende gemeenten. Met name gemeenteambtenaren, die nota bene de ogen en oren zouden moeten zijn voor politiek en bestuur, maken zich hier op zeer grote schaal met 54% schuldig aan !

Dit in tegenstelling tot gekozen raadsleden die, op straffe van zetelverlies, wèl in Almelo woonachtig moeten zijn. Dit lijkt op rechtsongelijkheid !

De crisis zorgt er ondertussen wel voor dat jongeren er steeds meer voor kiezen om langer op school te blijven of na uitval terugkeren naar de schoolbanken, wat je zou kunnen beschouwen als een soort verborgen werkloosheid.

Pagina 52: Het vrijwilligerswerk in Almelo is toegenomen tot bijna 40% en zelfs 90% van de bevolking voelt zich medeverantwoordelijk voor de buurt. Dit zou veel meer kunnen indien er van overheidswege veel meer bekendheid gegeven zou worden aan fiscale aftrekbaarheid voor de vrijwilliger bij ANBI-gerelateerde instellingen.

Zorgelijk is overigens wèl dat het aantal jonge huishoudens met veel kinderen in een minimahuishouden, toeneemt. De lokale overheid zou er wellicht verstandig aan doen om meer aan voorlichting te doen voor een meer evenwichtige gezinsuitbreiding en een beter budgetbeheer zodat men wellicht niet meer zo snel een beroep gaat doen op sociale hulpverlening.

Pagina 84: Er zijn in Almelo 6155 inwoners met een vervoerspas en een vervoerskostenvergoeding, 2195 mensen met een scootmobiel, aangepaste fietsen, elektrische fietsen, elektrische rolstoelen en handbewogen rolstoelen. Voorts hebben er 4047 Almeloërs zorg in natura en 815 inwoners een Persoonsgebonden Budget. Of andere gemeentes het beter of slechter doen wordt helaas niet vermeld.

Pagina 112: Het is opmerkelijk dat er fors gesneden gaat worden in de enige kinderboerderij die Almelo rijk is en ook dat het dierenbestand aanzienlijk wordt verkleind.

Pagina 125: Almelo zit dik in de rode cijfers. Er is dan ook koortsachtig overleg met de toezichthouder Provincie Overijssel hoe dit nu verder moet.

Pagina 135: Het is nog altijd niet duidelijk of de bouw van stadion Heracles doorgaat. Het risico bestaat immers dat de Stichting Stadion de financiering voor de bouw van het nieuwe stadion Heracles niet rond krijgt. Vooralsnog zal de gemeente Almelo dus geen aktie ondernemen ten aanzien van grondaankoop of herinrichting van sportpark Ossenkoppelerhoek.

Pagina 140: Er ligt in afwachting van een rechterlijke uitspraak, nog altijd een conservatoir beslag van 1 miljoen euro vanwege niet-geïncasseerde bouwleges Fortezza-locatie. Het is niet bekend wanneer hierover duidelijkheid komt.

Pagina 143: Het wellicht niet-doorgaan van een nieuw gemeentehuis veroorzaakt weliswaar een tekort op de betreffende grondexploitatie van 8 tot 10 miljoen, maar voorkomt tegelijkertijd een investering van 58 miljoen voor de nieuwbouw voor een nagenoeg failliete gemeente.

Pagina 149: Op dit moment wordt gesproken over de ‘Wet Houdbaarheid Overheidsfinanciën’ kortweg HOF genoemd die bedoeld is voor meer lokale begrotingsdiscipline. Uitgangspunt is dat alle 415 Nederlandse gemeenten, dus ook Almelo, gaan vallen onder de EMU-norm van een maximaal tekort van 3%. Momenteel is de norm van de lokale Algemene Reserve 10% van de Algemene Uitkering van de Rijksoverheid hetgeen erop neerkomt dat alle Nederlandse gemeenten, weliswaar beperkt tot 3%, straks in de rode cijfers mogen draaien…..

Pagina 157: Bruggen, tunnels, viaducten worden minimaal onderhouden. Pas bij klachten en zelfs calamiteiten wordt onderhoud gepleegd. Bij 15 van de 173 objecten is er zelfs sprake van zeer slecht onderhoud.

Pagina 161: Almelo heeft 41.000 bomen in eigen beheer. Of dit relatief veel of weinig is wordt echter niet vermeld.

Pagina 168: Almelo heeft 261,4 miljoen euro schuld en beschikt sinds 1 juli 2012 niet meer over een positieve Algemene Reserve en is dus op dit moment in staat van faillissement en staat onder verscherpt toezicht van de provincie Overijssel.

Pagina 169: Almelo staat dus voor 261,4 miljoen euro in het krijt bij banken maar heeft desalniettemin 81,8 miljoen waaronder 37,3 miljoen uitgeleend aan woningbouwverenigingen, een op een, dus voor dezelfde rente die zij betalen aan banken. Dit is volstrekt onbegrijpelijk omdat juist zogenaamd ‘sociale’ woningbouwverenigingen zich sinds WO-II buitengewoon verrijkt hebben met de indertijd grootschalige en zeer goedkope bouw en aankoop van woningen. Er moet ons inziens dan ook sprake zijn van zeer grote solvabiliteit vanwege de minimale vertienvoudiging qua waarde  van onroerend goed. We hebben het dan nog niet over de publieke verontwaardiging over de enorme vergoedingen aan woningbouwdirecties die doorgaans tot ver boven de Balkenende-norm reiken.

Pagina 179: Op dit moment wordt er door de gemeente Almelo gewerkt aan een eigen stresstest. Tevens wordt onderzocht in hoeverre Almelo en Enschede hun bedrijfsvoering kunnen samenvoegen zodat er uiteindelijk bespaard kan worden op personeel en overhead.

Pagina 185: Wordt aangegeven dat een aantal met Almelo verbonden partijen zoals Twence, crematoria Twente, Twente Milieu, Kabelbedrijf Cogas en de Bank Nederlandse Gemeenten niet meer onder het publieke belang vallen. Hoever het College daarmee is, wordt echter niet aangegeven.

Partij Vrij Almelo

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

7 Comments to “32 OP- EN AANMERKINGEN OVER DE BEGROTING 2013 ALMELO”

 1. Ronald lubach schreef:

  En het grote ontwijken en ontduiken kan weer beginnen.

 2. irene schreef:

  De wal zal het schip ongetwijfeld keren !

 3. irene schreef:

  De gemeente Almelo heeft geen vermogen en staat voorlopig alleen maar dik in het rood dus als je op een veiling 50.000 euri biedt ben je m.i. eigenaar van heel Almelo. Je zou Almelo ook op marktplaats kunnen zetten. Misschien dat er iemand nog zin heeft in 72.000 klagende inwoners. Wie weet ?

 4. Baronesse Vanhepjeniks Totplukmekaal Zubedelstaf schreef:

  Met het beleid van Almelo wat hier gevoerd word kan ik alleen maar zeggen dat de Gemeente in een dwangbuis gestopt moet worden en linea recta afgevoerd worden voor eenzame opsluiting in de dichtsbijzijnde inrichting,: Wat zegt de Barones nu? Ja beste mensen als ik prive zo mijn huishouden zou runnen is dat precies wat ze met mij zouden doen,of heeft de gemeente onschendbaarheid?

 5. irene schreef:

  Hallo Baronesse,

  Ik heb nog ’n uitgebreid commentaar geplaatst in het laatste site-artikel van de PVA . Dan zul je gelijk begrijpen waarom ik zo tegen Brussel en die boevenbende ben.

  Lees en huiver, maar toch welterusten !

 6. silver schreef:

  Het sociale werkvoorzieningsschap Soweco in Almelo stevent op een fors hoger verlies af dan werd begroot. Volgens Soweco wordt het verlies dit boekjaar één miljoen hoger dan gedacht en loopt het op naar zo’n 4,5 miljoen euro. In Soweco werken de gemeenten Almelo, Tubbergen, Twenterand, Wierden, Hellendoorn en Rijssen-Holten samen. De laatste twee gemeenten hebben dit voorjaar al laten weten uit Soweco te willen stappen en de sociale werkvoorziening zelf te willen gaan uitvoeren. De deelnemende gemeenten zijn het echter nog niet eens kunnen worden over de te betalen afkoopsom door Hellendoorn en Rijssen-Holten. Rijksmaatregelen nopen Soweco en de gemeenten ernstig te bezuinigen. Zo heeft Almelo ook al een tekort bij de sociale uitkeringen die een slordige 6 miljoen euro bedragen. Een aanvullende uitkering werd door het rijk afgewezen omdat volgens het rijk de gemeente te weinig doet om uitkeringsgerechtigden weer aan een baan te helpen. Het aanvankelijke beleid via de gemeentelijke reïntegratiebedrijven Convince en Fusion lijkt tot dusverre meer op het creëren van tijdelijke banen, waarna men weer terug valt in een uitkering.

 7. Baronesse van Hepjeniks TotPlukmekaal Zubedelstaf schreef:

  Reïntegratie bedrijven,en al die bedrijven die zgn mensen aan het werk moeten helpen zijn alleen maar bezig voor hun eigen gewin boven dat van de werkzoekende te stellen, ze strijken de subsidie op en doen letterlijk voor de werkzoekende niets.
  Dit heb ik zelf aan de lijve ondervonden, en had zelf 3x een reïntregratie bedrijf ingehuurd, uitkomst: subsidie opgestreken en informeerde eens in de maand of ik gesolliciteerd had. Daar zakt mijn broek van af en word tijd dat dit soort bedrijven aan banden worden gelegd of onder curritele worden gesteld.

Leave a Reply