Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Beantwoording raadsvragen PVA over verwerking spuitasbest in Gemeentehuis Almelo

 

Gemeentehuis-door-ons-1024x685Gemeentehuis Almelo

 

Geachte heer De Olde

Naar aanleiding van de berichtgeving over de verwerking  van spuitasbest in het gemeentehuis heeft u een tweetal  vragen gesteld. Wij beantwoorden de vragen hieronder:

1.  Toen er in 1993 wetgeving kwam dat er geen asbest meer verwerkt mocht worden was u ongetwijfeld al vanaf 1985 op de hoogte van deze TNO-inventarisatie. Welke maatregelen heeft u toen getroffen ter bescherming van burgers en ambtenaren en waarom heeft u toen de illegale situatie van het verwerkte asbest gedoogd, desalnietemin jarenlang verzwegen?

Antwoord: Gezien de lange tijd die sinds 1985 is verstreken is op dit moment niet meer met zekerheid te zeggen of wij wel of niet sinds 1985 op de hoogte zijn geweest van de aanwezigheid van (spuit) asbest in het gemeentehuis. De wetgeving zoals die op dit moment bestaat heeft niet als doel om asbest te verbieden, maar om ervoor zorg te dragen dat asbest op een goede manier verwijderd wordt.

Vanaf 1995 zijn er plannen geweest om het restaurant te verplaatsen en daarvoor de Burgerzaal te verbouwen. Bij het maken van deze plannen is uit een in onze opdracht uitgevoerde inventarisatie gebleken dat er (spuit) asbest aanwezig was. Het rapport aangaande deze constatering is bijgevoegd. In de periode van 1995 tot de daadwerkelijke verbouwing van de Burgerzaal in 1997 zijn verschillende opties voor het inperken van de effecten van het asbest onderzocht. Uiteindelijk is in 1997 besloten om het spuitasbest te laten verwijderen. Bij het aanvragen van de sloopvergunning die nodig was voor deze verbouwing zijn alle op dit moment geldende richtlijnen gevolgd.

2.  Wat is de reden dat u sinds de inwerktreding van deze wetgeving in 1993 niets concreets heeft ondernomen tegen deze asbestvervuiling en nu pas, kennelijk onder druk van de publieke opinie, voornemens bent een zogeheten quick-scan uit te voeren naar de conditie van het aanwezige asbest?

Antwoord: Bij de verwijdering van asbest is en wordt in Almelo steeds gehandeld volgens de landelijke richtlijnen. Dit houdt in dat bij een sloop een melding moet worden gedaan van deze activiteiten. Bij de melding behoort een asbestinventarisatie aanwezig te zijn. Wanneer dit niet het geval is dan wordt hier alsnog om verzocht. Uit de asbestinventarisatie blijkt waar asbest aanwezig is. Als asbest aanwezig is moet ook worden aangegeven door welk gecertificeerd bedrijf het asbest verwijderd gaat worden. Het stelsel van certificering zorgt voor een veilige verwijdering van het asbest. Bij elke sloop in het gemeentehuis worden deze landelijke richtlijnen gevolgd. Wanneer er niet gesloopt wordt dan hoeft er ook geen asbestinventarisatie te worden gedaan. Ook wanneer een gedeelte van een bouwwerk wordt gesloopt waarin geen asbest aanwezig is bestaat er geen verplichting in de landelijke richtlijnen om de asbest in het andere gedeelte van het bouwwerk te laten verwijderen.

U stelt dat er niets is ondernomen om asbest te verwijderen uit het Stadhuis sinds 1993. Wij willen u graag wijzen op het verwijderen van asbest uit de Burgerzaal in 1997. Bij het plannen van de verbouwing van de Burgerzaal, is zoals hiervoor ook al is geschetst, gebleken dat er (spuit) asbest aanwezig was in de Burgerzaal. Wij hebben opdracht gegeven om het asbest te verwijderen. De asbesthoudende platen zijn verwijderd bij die werkzaamheden. De Arbeidsinspectie heeft ons op 3 december 1997 definitief gemeld dat de sanering correct is uitgevoerd en dat er geen asbestvezels meer aanwezig waren in de lucht. De vrijgave van de Arbeidsinspectie hebben wij bijgevoegd.

De in het verleden uitgevoerde asbestinventarisatie hebben geen betrekking op het gehele stadhuis. Om die reden hebben wij besloten om een opdracht te verstrekken voor een quick-scan van het volledige Stadhuis. Uit de quick-scan is gebleken dat er voornamelijk in een beperkt aantal ruimtes op de zevende verdieping zo snel mogelijk asbest moet worden gesaneerd. Hier is inmiddels opdracht voor verstrekt en de sanering is in volle gang. Het overige aangetroffen asbest vormt op dit moment geen risico voor de gebruikers en bezoekers van het Stadhuis.

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Almelo

 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asbest/asbestbeleid-verantwoord-verwijderen

 

Asbestsanering bij Stadhuis AlmeloAsbestsanering gemeentehuis Almelo

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

3 Comments to “Beantwoording raadsvragen PVA over verwerking spuitasbest in Gemeentehuis Almelo”

 1. Baronesse van Hepjeniks TotPlukmekaal Zubedelstaf schreef:

  Goed weer gedaan harry>

 2. Sjoerd Visser schreef:

  -Het overige aangetroffen asbest vormt op dit moment geen risico voor de gebruikers en bezoekers van het Stadhuis.-
  Wél is het overgebleven asbest een risico voor eventuele kopers en/of slopers van dit gebouw als het ooit leegkomt. Ook financieel gezien.

 3. Ronald lubach schreef:

  Wir habes es nicht gewust.

Leave a Reply