Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Dat Dit Kan in Nederland! (Almelo)

Uw belasting aanslag

Energie goedkoper, energiebelasting duurder

Er zit eindelijk een meevaller aan te komen voor Nederlanders. De energieprijzen zullen bij de verschillende energiemaatschappijen volgend jaar namelijk behoorlijk dalen als gevolg van de dalende gasprijzen.

Hoewel, goed nieuws? Ook hier zal de overheid weer (gedeeltelijk) een stokje voor gaan steken door de energiebelasting te gaan verhogen. De hoogte van deze stijging is nog niet bekend, maar het nieuws dat gezinnen volgend jaar zo’n 80 tot 100 euro minder aan hun energierekening hoeven uit te geven biedt de politiek perspectief.

Of we dus uiteindelijk iets zullen merken van deze prijsdaling is nog maar zeer de vraag.

Energie belasting omhoog

Gemeenten houden OZB-inkomsten op peil

,.De huizenprijzen dalen in Nederland en voor gemeenten betekent dat een flinke strop: zij lopen veel OZB-inkomsten mis. ‘Gelukkig’ hebben gemeenten er wat op gevonden: ze verhogen gewoon de OZB-belasting en pakken de verlieslijdende huizenbezitters dus dubbel zo hard terug.

De helft van de gemeenten verhoogt het OZB-tarief met meer dan 5%, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De gemeente Lingewaard (Gelderland) spant de kroon met een stijging van meer dan 60% (!). Slechts drie gemeenten in heel Nederland verlagen de onroerendezaakbelasting: Den Haag, Anna Paulowna en Lopik.

Eerder hebben de rijksoverheid en de gemeenten afgesproken dat de OZB dit jaar niet meer dan 3,75% zou stijgen. Toch is dat 5,68% geworden.

OZB belasting omhoog

                                                                         Dat Dit Kan in Nederland! (Almelo)

 

 

Reactie:

Het college houdt in Almelo vast aan een verhoging van de OZB-tarieven met 5% terwijl dat in strijd is met de van rijkswege opgelegde macro-norm van 3,75%. De Partij Vrij Almelo heeft hier al bij eerdere begrotingsdiscussies uitvoerig opgewezen. Een dergelijke overschrijding heeft dan ook van rijkswege directe consequenties voor de hoogte van overheidssteun aan Almelo inzake de bijstandstekorten.

De VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) bevestigde bij navraag onze verontrusting inzake de opgelegde korting…..

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

7 Comments to “Dat Dit Kan in Nederland! (Almelo)”

 1. Baronesse van Hepjeniks TotPlukmekaal Zubedelstaf schreef:

  Bij het lezen van dit bericht heb ik 2x goed moeten nadenken voor ik reageerde,vooral omdat sommige mensen niet het verschil weten tussen goed en kwaad, tussen links en rechts,tussen hemel en aarde. Maar het bericht spreekt eigenlijk vanzelf,en de overheid ziet weer een extra gat om ons nog meer uit te knijpen, eindelijk een lichtpuntje in de duisternis omdat we minder hoeven te betalen,gaat het landelijke en locale zakkervullersgilde weer druk in de weer om dit direct op te eisen door hogere belastingen te heffen. Ik vind dat we al meer dan genoeg betalen in dit land(meer als 25 belastingvormen). Wat ik mij stellig afvraag waarom er geen moderne Robin Hood te bekennen is,want ik vind natuurlijk wel dat de overheid doorslaat,je kan ook te veel willen!Wat de overheid helemaal vergeet is dat als ze ons toch nog meer willen uitknijpen dat ze zelf belanden op een kruidvat, en tja vroeg of laat is er wel iemand met een lucifer in de buurt.Dus mijn advies is bezint voor je begint!

 2. oranje opstand schreef:

  Wat mij betreft moeten zo veel mogelijk mensen de mail van oranjeopstand@gmail.com beantwoorden en doorsturen aan bekenden. Of like de tekst van het plakkaat van Verlatinghe op facebook http://www.facebook.com/oranje.opstand

  Wanneer er voldoende mensen reageren heb ik een goede basis om naar Den Haag te stappen en het plakkaat af te geven aan onze overheid. Daarmee wordt wellicht ook de pers bereikt en daarmee meer mensen in Nederland om ze tot aktie te bewegen.

  Lees de Tekst van het plakkaat goed en zie dat deze volledig slaat op o.a. dit onderwerp;

  Het oorspronkelijk plakkaat van verlatinghe werd in 1581 geschreven en o.a en met name ondertekend door Willem van Oranje. Dit is een summier gewijzigde moderne versie 2012

  Plakkaat van Verlatinghe versie 2012 door de burgers der Nederlanden, waarbij zij de koningin der Nederlanden en de premier van Nederland en de Staten Generaal wijzen op de reden en het belang van de vervallen verklaring welke in 1581 werd geschreven en dat deze zelfs in de huidige tijd nog van toepassing zou kunnen/moeten zijn om de reden hieronder vermeld.

  Het is voor iedereen duidelijk dat een vorst, de premier en de Staten Generaal bij de gratie van het volk aan het hoofd van zijn onderdanen en burgers is geplaatst om hen te vertegenwoordigen, beschermen tegen alle onrecht, leed en geweld. Burgers zijn immers niet geschapen ten behoeve van de vorst, de premier en de Staten Generaal om hen in alles wat zij bevelen als slaven te dienen. Integendeel de vorst, de premier en de Staten Generaal zijn er voor de burger. Zonder hen en zonder hun goedvinden zouden zij geen vorst en volksvertegenwoordigers kunnen zijn. Zij zijn er om rechtvaardig en billijk te regeren, te verdedigen, vertegenwoordigen en lief te hebben als een vader zijn kinderen.

  Wanneer de vorst en de premier en de Staten Generaal als volksvertegenwoordigers niet doen wat er door het volk van hen verwacht wordt, maar in plaats daarvan het volk onderdrukt of hen overmatig belast. berooft van hun vrijheid en/of privilegies en oude gewoonterechten en/of over hen wil heersen als over slaven, moet het leiderschap van de vorst, de premier en de Staten Generaal als een tirannie beschouwd worden. Het volk heeft dan het recht om hen niet langer als vorst en volksvertegenwoordigers te erkennen, maar hen af te zetten en in hun plaats een ander soeverein en andere volksvertegenwoordigers te kiezen om hen te vertegenwoordigen. Dat zou niet verkeerd zijn.

  Zo moet het ook in de Nederlanden gebeuren, die altijd geregeerd werden volgens de eed die de vorst en de volksvertegenwoordigers bij aanvaarding van hun regering aflegde, in overeenstemming met de privilegies en gewoonterechten. Daarom maken wij bekend dat wij indien het volk dit noodzakelijk acht en wanneer de koningin der Nederlanden en de premier en de Staten Generaal de huidige problemen niet herkennen en benoemen, de noodzaak niet erkennen tot verandering en verbetering van het huidige beleid, de economie, de sociale misstanden, de overdracht van macht aan Brussel, de belastingdruk, het verarmen van Nederland o.a. door toe te geven aan Europese machthebbers en niet de mogelijkheid van een nieuwe en eerlijke staatsvorm en belastingstelsel wensen te onderzoeken door de uiterste nood gedwongen worden, na onderling overleg en dan na algemene stemming de koningin der Nederlanden, de premier en de Staten Generaal vervallen moeten verklaren van hun heerschappij, jurisdictie, erfelijke aanspraken en controlerende en wetgevende taken op Nederland.

 3. Furr schreef:

  Allemaal bezwaar maken tegen de OZB aanslag, dat zal ze leren.

 4. Sjoerd Visser schreef:

  Misschien is deze brief handig?
  (Doorstrepen wat niet van toepassing is in die brief.)
  De brief is eerlijk gevonden:

  BRIEF AAN DE BELASTINGDIENST.

  Geachte Inspecteur der Belastingen,

  Het spijt me u te moeten berichten, dat het voor mij onmogelijk is te bekijken of ik mijn
  …..belasting voor 2012 nog wel kan betalen. Mijn financiële positie is door de crisis en de
  bezuinigingsdrift zeer onoverzichtelijk geworden.
  Door de vele verschillende wetten en belastingen ben ik inmiddels zo terneergeslagen,
  uitgeput, uitgebuit, uitgekleed, uitgewoond, uitgetrokken en uitgeperst, dat ik niet meer weet waar ik aan toe ben, hoe ik moet zijn en of ik er nog wel ben. Ik weet zelfs van voren niet meer of ik van achteren nog wel leef.

  Men heeft mij genoodzaakt te betalen voor:
  Milieubelasting,
  Inkomstenbelasting,
  Vennootschapsbelasting,
  BTW,
  BPM,
  Precariobelasting,
  Loonbelasting,
  Onroerendgoedbelasting,
  Overdrachtsbelasting,
  Staatsbelasting,
  Straatbelasting,
  Rioolbelasting,
  Grondbelasting,
  Wegenbelasting,
  Verzekeringsbelasting,
  Beursbelasting,
  Weeldebelasting,
  Gemeentebelastingen,
  Dividendbelasting,
  Successiebelasting,
  Hondenbelasting,
  Vermakelijkheidsbelasting,
  OZB,
  Toeristenbelasting,
  Parkeerbelasting,
  Forensenbelasting,
  Reclamebelasting,
  Baatbelasting,
  Roerende zaakbelasting
  en begraafplaatsrechten.

  En verder voor:
  Tabaksaccijns,
  Benzineaccijns,
  Kwartje van Kok,
  Gedistilleerd-accijns,
  Zegelrecht,
  Registratierecht,
  Invoerrecht,
  Statistiekrecht,
  Reinigingsrecht
  en wat er nog meer aan rechten zijn.

  Ik ben verplicht bij te dragen aan:
  verplichte pensioenregelingen,
  WAO, AOW, AWW, WW, WWV,
  en tal van andere ‘weeën’;
  Alsook aan Ziektegeldverzekering en Zorgverzekering.

  Ik betaal ook netjes:
  Liggeld,
  Staangeld,
  Parkeergeld,
  Tolgeld,
  Sluisgeld,
  Schoolgeld,
  Inschrijfgeld,
  Lesgeld,
  Kijkgeld en Luistergeld.

  Ik ben ook aangezocht of zelfs verplicht bij te dragen voor:
  Dierenbescherming,
  Vrijheidsbond,
  Kankerbestrijding,
  Astmafonds,Nierfonds,
  Leprafonds,
  Kinderbescherming,
  Geheelonthoudersbond,
  Rampenfonds
  en het Begrafenisfonds enz.

  Tevens is de druk groot om als steun te dienen voor:
  het Rode Kruis,
  het Groene Kruis,
  Het Wit Gele Kruis,
  Het Oranje Kruis
  en een regenboog van andere Kruizen.

  De regering en anderen die mij in haar naam regeren, hebben mij zo geregeerd, dat ik niet meer weet wiens eigendom ik ben.

  Ik ben verplicht, verdacht, verhoord, ondervraagd, berispt, beboet, bekeurd, bestraft, bekeken, onderzocht, nagegaan, gecontroleerd, gezuiverd, ingesloten, uitgesloten, verwisseld, ontbonden, gecommandeerd, ingeschreven, uitgeschreven, doorgelicht, ingelicht, voorgelicht, opgelicht en heen en weer geschoven.

  Ik heb tot nu toe een groot deel van mijn leven doorgebracht met het invullen, uitschrijven, overschrijven, halen en bekrachtigen en tekenen van formulieren.
  Ik heb reeds honderden malen verklaard, dat ik ben geboren en waar en wanneer.
  Maar men schijnt mij slecht te geloven.
  Ook voor actiecomités, bonden, fondsen, verenigingen, clubs, instellingen, instituten,
  organisaties en stichtingen schijn ik een onuitputtelijke bron te vormen voor het verschaffen van GELD en het bevredigen van iemands tegenwoordige en toekomstige wensen en behoeften van het menselijk ras.
  Ik ben verplicht voor een Energie Keurmerk te betalen voor ik mijn huis mag verkopen.

  Het enige wat mij nog aan het leven bindt, is mijn nieuwsgierigheid:

  WAT KOMT ER NOG MEER?

  Dat is dan misschien het betalen van milieuheffing op een biefstuk?
  Omdat het milieu vervuild wordt door de uitstoot van gassen door het rund.

  Dan voel ik door mijn klompen heen, wat de volgende stap zal zijn,
  dat ik straks verplicht ben een snuffelpaal aan te schaffen voor in mijn huis.
  Om mijn eigen uitstoot te meten en daarover ook milieubelasting te betalen.

  Meneer de Inspecteur, zoals u ziet, kan ik tot mijn spijt mij nauwelijks nog
  veroorloven om te leven, laat staan om nog meer te betalen.

  Hoogachtend,

  Een uitgeputte belastingbetaler.

  Wanneer mensen banken beroven,
  gaan ze naar de gevangenis.
  Wanneer banken mensen beroven,
  krijgen ze een bonus.

 5. irene schreef:

  De brief van Sjoerd vind ik nog het leukst, een soort cynische humor waar ik nog wel de galgenhumor van in kan zien. Volgend jaar kunnen we trouwens een jubileum gaan vieren over het feit dat ons landje in 1973 met vereende krachten werd verraden door de PVDA (Den Uijl) en Hans Wiegel (VVD)voor een paar ministersposten. De geschiedenis herhaalt zich nu wederom met Samson (PVDA) en Rutte (VVD) Niemand die zeurt of enig historisch benul heeft. Ik wèl, want ik ben geboren in 1950 en behoor nog tot de generatie van ‘babyboomers’ die Nederland heeft opgebouwd….en zich alles nog precies kan herinneren……

 6. Baronesse van Hepjeniks TotPlukmekaal Zubedelstaf schreef:

  Geweldig Sjoerd, ik had hem al gezien natuurlijk maar ik vind het geweldig!En ja Irene dat is ons probleem wij herrineren ons al die voorvallen maar al te goed.

 7. Karyl schreef:

  moedig van je om hierover zo’n mooi artikel te kunnen schrijven ik kan daar alleen maar bewondering voor hebben

Leave a Reply