Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Almelo: PLAN VAN AANPAK MAU 2012-2014

 

514062600 

Voorzitter,

Voor mij ligt Uw plan van aanpak MAU over de periode 2012-2014. Een en ander is het gevolg van toenemende tekorten die, zonder drastische beleidswijzigingen in de sociale bijstandsvoorzieningen, een dramatische omvang voor Almelo en de Almeloërs zullen gaan krijgen.

Met name voor Almelo is dit (helaas) een absolute ‘must’ omdat Almelo reeds sinds juli 2012 al op zwart zaad zit vanwege het feit dat de gehele Algemene Reserve in Almelo is verdwenen, dus feitelijk niet meer kàn functioneren als gemeente voor haar 72.400 inwoners.

Decennialang ging het goed met Almelo en Almelo dacht zich steeds meer te kunnen veroorloven, met name door de, tot voor kort makkelijk verkregen  Algemene Uitkering van de Rijksoverheid over 2012 van 85,6 miljoen (pagina 113 van de Begroting 2013), ofwel 1176 euro per inwoner, per jaar. En hoe meer inwoners, hoe meer Algemene Uitkering verkrijgbaar was bij de Rijksoverheid ongeacht of nieuwkomers nu wel of niet kansarm waren. Daar werd tot 2002, het jaar van de vereiste inburgering niet op gelet. Deze ‘makkelijke’ uitkering wordt per 1 januari a.s. echter vervangen door het zogeheten ‘schatkistbankieren’ waarbij de Rijksoverheid telkenmale gaat beoordelen of lokale uitgaven wel verantwoord zijn.

Jarenlang ging dit goed, maar de bomen groeien, ook in Almelo, niet de hemel in ! Daar kwam bij dat de Rijksoverheid allerlei overheidstaken, zoals de Sociale Werkvoorziening ging afstoten naar de lagere overheden, zoals Almelo. Bovendien kreeg Almelo te maken met een hogere eigen bijdrage voor de Sociale Dienstverlening.

Dit gaat bij ongewijzigd beleid in de periode 2012-2014 oplopen tot een jaarlijks tekort van 6 miljoen of 19% en dat kan Almelo, met een lege gemeentekas en de (sociale) zorg voor 72.400 inwoners, zich natuurlijk niet veroorloven. Bijlenen om het kassaldo aan te zuiveren is ook niet verantwoord omdat de gemeentelijke inkomsten al jaren dalen en de schulden onverantwoord stijgen zo bleek onlangs ook weer uit de Begroting 2013. Er zal dan ook onherroepelijk bijgesteld moeten worden !

Vandaar dit ons inziens realistische plan van Aanpak om deze 19% om te buigen in een tekort van 1% of 315.000 euro in 2014.

Snijden doet lijden, dus de bijstandsgerechtigden zullen van gemeentewege dan ook zo snel mogelijk naar werk toe geleid moeten worden zodat een ieder zelfredzaam kan worden en een eigen maatschappelijk-sociale bijdrage kan leveren aan de samenleving.

Behoudens ouderen van boven de 55 jaar met een langdurig arbeidsverleden en iedereen die daartoe fysiek of psychisch niet in staat is, dient verder iedereen onverkort voor zijn eigen inkomen te zorgen. Op dit moment zijn er veel meer inwoners met een Wwb-uitkering dan er daadwerkelijk voor in aanmerking zouden mogen komen. Reeds op 15 oktober 2012 is er dan ook een ‘ketensamenwerking’ tot stand gekomen tussen de gemeente Almelo, het UWV en lokale werkgevers, die er ook op neerkomt dat deze aanpak al geldt voor inwoners, jonger dan 27 jaar. Ervaringen in andere gemeenten laten reeds zien dat een deel van de potentiële aanvragers dan ook afziet van een Wwb-uitkering en versnelt uitstroomt naar werk. En dat versnelde uitstromen naar werk kàn, volgens de Partij Vrij Almelo. Reeds bij de begrotingsbehandeling 2013, pagina 33 repten wij bovendien reeds over het feit dat Almelo met 41.016 parttime- en fulltime arbeidsplaatsen, vergeleken met de rest van de regio Twente, veel arbeidsplaatsen heeft. Het College verwacht dan ook dat het aantal uitkeringsgerechtigden vóór 2015 kan gaan afnemen met totaal 332 inwoners. De Partij Vrij Almelo zal dit College dan ook kwartaalsgewijs hierover aanspreken of deze cijfers inderdaad ook gehaald gaan worden.

Deze nakoming zal niet eenvoudig zijn omdat Almelo vergeleken met de regio en zelfs landelijk, relatief al veel te veel kansarmen en laaggeletterden binnen haar gemeentegrenzen heeft. Onze fractie waardeert dan ook de betrokkenheid van diverse externe bureaus om op ‘no cure no pay’ basis haar ervaring en diensten ter beschikking te stellen voor de beoordeling van de vele werklozen die thans een beroep doen op de diverse sociale voorzieningen.

Werd er in 2009 nog 1,07 miljoen concreet geïncasseerd, in 2012 gaat dit al richting 1,7 miljoen. Er is echter nog heel wat werk aan de winkel want het openstaande saldo bleef helaas vooralsnog stabiel op 16 miljoen. Wij betreuren het echter dat er in andere gemeenten veel meer gemeenschapsgeld als ‘oninbaar’ wordt afgeboekt waardoor je ons inziens ongewenst verhuisgedrag van de schuldenaar stimuleert. Van rijkswege zouden er dan ook landelijke richtlijnen ter zake moeten komen.

Ook hopen wij, de Partij Vrij Almelo, van harte dat Almelo succesvol is in haar streven tot een omslag van verzorgingsstaat naar een 100% participatiesamenleving. Deze 100% is wellicht een illusie, maar het streven blijft zeer nobel om alle kwetsbare inwoners sterker te blijven maken zodat ze flink kunnen stijgen op de participatieladder en een ieder zijn maatschappelijke taak kan vervullen !

Ook zijn wij er géén voorstander van dat niet-ingezetenen zich kunnen laten inschrijven in Almelo, als een van dè 18 gemeentes op de 415 gemeentes landelijk waar dat nog steeds mogelijk is. Het risico wordt immers dan veel te groot dat óók deze mensen uiteindelijk ook een beroep gaan doen op een Wwb-uitkering. Ook is het zeer opmerkelijk maar ook verontrustend dat statushouders zich opvallend vaak in Almelo vestigen. Er is, vergeleken met andere Overijsselse gemeenten zelfs sprake van een zogeheten ‘overrealisatie’  van 204 personen. Het is dan ook verstandig van het College dat Almelo tot 2023 geen statushouders meer opneemt om deze overrealisatie weer in balans te krijgen. Dit klemt des te meer omdat uit onderzoek is gebleken dat van alle Almelose inwoners 3,12% een WWB-uitkering krijgt. Van de statushouders is dat 17,1% dus 5 maal zoveel. Deze overschrijding kost de Almelose samenleving maar liefst 500.000 euro op jaarbasis !

De Partij Vrij Almelo kan Uw plan van aanpak dan ook van harte onderschrijven en waardeert Uw politieke moed in deze…. maar wij vrezen dat het College ook op al deze cijfers hard afgerekend kan gaan worden.

Dank voor Uw aandacht,

Partij Vrij Almelo

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

7 Comments to “Almelo: PLAN VAN AANPAK MAU 2012-2014”

 1. irene schreef:

  Prima stuk, maar ook de complimenten voor de beoogde daadkracht van het College om eindelijk eens door te pakken. Het zal tijd worden met een volstrekt lege gemeentekas die klinkt als een leeg biervat !

 2. frank schreef:

  Als je weet waar je over praat, dan kom je op het cruciale moment niet voor verrassingen te staan.

  Zit goed in elkaar PVA

 3. irene schreef:

  Het blijft natuurlijk een treurige zaak dat er in een relatief kleine gemeente als Almelo voor 16 miljoen aan uitkeringen gefraudeerd kon worden, al of niet oninbaar. En nu zit gemeente dan ook met de gebakken peren en een totaal lege gemeentekas of Algemene Reserve. Ook blijven ze in het college, tegen elk beter in,
  doorzeuren over een nieuw gemeentepaleis, terwijl je je die luxe als nagenoeg failliete gemeente, absoluut niet kunt veroorloven. SCHAN-DA-LIG !

 4. Geert Leusman schreef:

  Uiteraard heb ik de ontwikkelingen op de voet gevolgd. Of ik gelukkig met de keuze ben, nee niet bepaald. Het effect zal namelijk NIHIL zijn.
  We moeten oppassen dat de uitkeringsgerechtigden geen verkapte slaven gaan worden.
  We zijn anders best op weg dat er van te maken.

  Geert Leusman

 5. Maja schreef:

  Mensen die wél kunnen maar niet willen werken in een uitkering te houden is a-sociaal. Het is de taak van het gemeentebestuur en andere organen/instanties om déze personen aan het werk te krijgen en te houden.

  Datzelfde geldt natuurlijk voor degenen die wél willen werken. Zij verdienen ondersteuning in het zoeken naar werk en niet zoals nu dat ze het zelf maar moeten uitzoeken. Het is beschamend dat er mensen zijn die al (b.v.) 75 sollicitatiebrieven hebben geschreven en nog steeds geen werk hebben kunnen vinden. Dat geldt speciaal voor de oudere werkzoekenden: ze zijn “te oud” en dus “te duur”.

  Wellicht kan het gemeentebestuur eens om de tafel gaan zitten met vertegenwoordigers van de grote bedrijven in Almelo om te zien wat er aan gedaan kan worden om méér mensen aan het werk te krijgen.

  Van de landelijke overheid is óók wat dat betreft niets te verwachten. De Gemeente Almelo heeft een zorgplicht voor haar burgers en dient die zorgplicht zéér serieus te nemen.

 6. Ronald lubach schreef:

  Prima stuk.
  Wel jammer dat de gemeente wel geld heeft voor een gemeentehuis van 54.000.000 wat waarschijnlijk het dubbele gaat kosten en ten koste van de bibliotheek en het zwembad gaat.

Leave a Reply