Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Aanrijtijd ambulance moet korter in dichtbebouwde wijk

 

IMG_54301-600x450 

 

De huidige aanrijtijd van vijftien minuten is te lang om goede ambulancezorg te garanderen. Daarom moet de landelijke norm voor spoedritten omlaag naar zes minuten. Dat zou volgens J. Hartman, directeur Ambulancezorg Rotterdam Rijnmond (AZRR), mensenlevens sparen.

De zes minutennorm is al standaard voor een uitruk van de brandweer. Hartman pleit voor gelijktrekking van de aanrijtijd van beide hulpdiensten. Hij vindt het onbegrijpelijk dat bij een brand de brandweer binnen zes minuten aanwezig moet zijn, terwijl een ambulance een kwartier de tijd heeft om ter plaatse te komen.

Daardoor lijkt het alsof de overheid beperking van de materiële schade belangrijker vindt dan hulpverlening aan gewonden.

De hogere kosten die gelijktrekking van de aanrijtijden met zich zou brengen, kunnen betaald worden door de budgetten voor de hulpverleningsorganisaties te herverdelen, suggereert Hartman. Hij denkt daarbij aan de brandweer. De AZRR-directeur noemt het budget van de brandweer in vergelijking met de ambulancedienst onevenredig hoog. Ambulances rukken veel vaker uit dan brandweerauto’s, maar de brandweer beschikt met posten op meerdere plaatsen in een stad over een veel kostbaarder en fijnmaziger apparaat dan de ambulancedienst.

De zes minutennorm geldt alleen voor de hoogste risicogebieden, zoals dichtbebouwde wijken. Naarmate de risico’s afnemen, wordt de aanrijtijd langer. Voor een brand in een moderne nieuwbouwwijk staan acht minuten, voor een uitruk naar een dunbevolkt poldergebied vijftien minuten. De limiet van zes minuten is gebaseerd op het technische gegeven dat een brand escaleert als niet binnen die tijd met blussen wordt begonnen.

Hartmans pleidooi voor kortere aanrijtijden is een reactie op de kritiek dat zijn ambulances vaak te laat komen. Meestal haalt een ambulance de aanrijtijd van een kwartier lang niet altijd. Dat is onder andere een gevolg van verkeersremmende maatregelen en organisatorische tekortkomingen.

 

Aan: Partij Vrij Almelo

Bereikbaarheid hulpdiensten Nijreesweg zuid

Geachte heer de Olde,

In uw brief van 21 januari 2013 heeft u enkele vragen gesteld over de bereikbaarheid voor hulpdiensten van de Nijreesweg zuid. In de brief wordt gesproken over een bezoek van wethouder Timmer aan de heer Hullenga. Wij gaan er van uit dat de heer Hullegie wordt bedoeld. Uiteraard vinden ook wij de bereikbaarheid voor hulpdiensten erg belangrijk en juist daarom zijn wij (wederom) met heer Hullegie in gesprek gegaan om te bezien of er nog verbetermogelijkheden zijn. Recentelijk is de bereikbaarheid voor hulpdiensten nogmaals gecontroleerd en daarbij is geconstateerd dat de hulpdiensten geen enkele moeite hebben om alle adressen aan de Nijreesweg te vinden.

De antwoorden op de door u gestelde vragen:

1. Bent u met ons van mening dat de vindbaarheid van de Nijreesweg zuid moeilijk is te  verwerken in de navigatiesystemen en dat ook de bewegwijzering niet duidelijk is?

Wij zijn het niet eens met u dat de bewegwijzering onduidelijk is. Juist om de gevolgen van de veranderingen tengevolge van de aanleg van de nieuwe wijk Nijrees en de Nijreessingel voor de bewoners van de Nijreesweg zo beperkt mogelijk te laten zijn, zijn er extraverwijsborden door de nieuwe wijk geplaatst. Voor een navigatiesysteem is het niet moeilijk om de actuele situatie op te nemen maar niet alle leveranciers voeren met name de kleinere aanpassingen direct door. De meeste “missers” ontstaan omdat particulieren hun navigatiesysteem nauwelijks up to date houden.

2. Bent u met ons van mening dat de aanrijtijden van de hulpdiensten onmogelijk binnen de aanvaardbare norm kunnen liggen i.v.m. de verkeersveiligheid in een jonge wijk?

Bij de aanleg van nieuwe wijken wordt uiteraard ook rekening gehouden met aanrijtijden van hulpdiensten. Voor de wijk Nijrees blijven de aanrijtijden, mede door de gunstige ligging ten opzichte van ziekenhuis en brandweerkazerne, ruim binnen de landelijk aanvaardbare normen.

3. Bent u met ons van mening dat de gemeente in deze situatie niet de verantwoordelijkheid wil nemen voor haar zorgplicht?

De gemeente Almelo neemt haar zorgplicht zeer serieus. Daarom zijn in 2011 in nauw overleg met de bewoners extra verwijsborden geplaatst, is er meerdere keren contact geweest met de hulpdiensten, zijn de nieuwe gegevens verstuurd naar aanbieders van navigatiesystemen en hebben we diverse keren gesprekken gevoerd met de ongeruste buurtbewoners.

4. Bent u met ons van mening dat oplossingen zoals alternatieve routes (rijwiel en wandelpad) aangedragen door de bewoners telkens worden afgewezen?

De alternatieve routes zoals het fiets- en voetpad (hulpdiensten hebben ontheffing) maar ook via door paaltjes afgesloten wegen (hulpdiensten hebben een sleutel) zijn bij hulpdiensten bekend. Zij maken zelf de afweging welke route ze kiezen.

5. Welke maatregelen gaat u op korte termijn nemen om ernstige gevolgen te voorkomen? Moeten er eerst doden en gewonden vallen voordat serieus naar dit probleem wordt gekeken?

Hiervoor hebben wij aangegeven, dat wij opmerkingen of klachten over de bereikbaarheid van hulpdiensten altijd serieus nemen. Omdat de hulpdiensten aangeven geen problemen met de vindbaarheid van de Nijreesweg te hebben en omdat we geen verbetermogelijkheden meer zien, gaan we geen aanvullende maatregelen treffen. Wel hebben we de algemene vindbaarheid nog eens beoordeeld en denken we nog een kleine verbetering te kunnen realiseren door het aanbrengen van twee extra verwijsborden en het verplaatsen van twee verwijsborden.

De andere raadsfracties hebben wij via het RIS in kennis gesteld van deze antwoordbrief.

Wij vertrouwen erop dat soortgelijke vragen over dit onderwerp die door andere fracties of andere raadsleden zijn gesteld, eveneens met deze brief zijn beantwoord.

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Almelo,
de secretaris, de burgemeester

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

4 Comments to “Aanrijtijd ambulance moet korter in dichtbebouwde wijk”

 1. Sjoerd Visser schreef:

  Vreemd die beantwoording. Het zijn overbekende schone schijn antwoorden. Het lijkt wel of “het lot” de burgemeester achtervolgt. Is het onderstaande bericht bij de link toeval…of niet?:

  http://www.ad.nl/ad/nl/1038/Rotterdam/article/detail/2358944/2006/03/03/Vragen-aan-minister-over-aanrijtijden-ambulances.dhtml

 2. MJ schreef:

  De zes minutennorm is al standaard voor een uitruk van de brandweer ?????

  Was er onlangs geen brand in de Nijreesweg Zuid?

 3. Sjoerd Visser schreef:

  Wat een “toeval”: er waren bewoners van de wijk Nijrees…die al jaren wilden dat er paaltjes werden weggehaald bij een fietstunnel daar…om zo een kortere aanrijroute te openen voor hulpdiensten.
  Dat bleek bij deze gemeente 3 jaar onmogelijk te zijn.

  Wat schets onze verbazing? Gisteren heeft de gemeente EINDELIJK de paaltjes verwijderd…na 3 jaar nee verkopen tegen de bewoners !!!

  Hier het 1e voorbeeld waar het “onmogelijke” wél mogelijk blijkt te zijn!

  Dat er nog vele van zulke voorbeelden mogen volgen.

 4. Sjoerd Visser schreef:

  Ik hoop dat de hulpdiensten ook op de hoogte gesteld zijn van deze verandering…omdat het waarschijnlijk nog niet in de software van de Tom-Tom (of andere navigatiesoftware) verwerkt is !!!

Leave a Reply