Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Sociale betekenis van Dienstencentrum De Riet

 

rietGLR_0946-64

Dienstencentrum De Riet heeft de taak meegekregen om een ontmoetingsfunctie te zijn voor de bewoners van de wijk, de buurt en de stad. In dit dienstencentrum ontmoeten zij “groepsgenoten”. Mensen die een aantal kenmerken met elkaar gemeen hebben: leeftijd, woonplaats (dezelfde buurt), weduwschap, pensioen, verminderde mobiliteit, toegenomen vrije tijd enz. Zij kunnen hier hun verhaal doen en vinden een luisterend oor. Op basis van een aantal gemeenschappelijke kenmerken kunnen nieuwe sociale relaties ontstaan.

Het  is ons gebleken dat de meeste bezoekers de eerste maal niet uit zichzelf naar het Dienstencentrum zijn gekomen. Niet alleen was een extra aanmoediging door buren, vrienden of familie nodig, maar ook door een begeleidend iemand. De meerderheid van de bezoekers kent een toename aan participatie van activiteiten. Men haakt niet af omwille van ouderdomsverschijnselen: men opteert andere activiteiten te doen. Ook bij verminderde mobiliteit spreken zij zich uit om te blijven komen.

Wat maakt nu dat bezoekers blijven komen naar het dienstencentrum, ook al gaat het wat slechter met de gezondheid?

Om hierachter te komen hebben we de bezoekers gevraagd wat zij het meest zouden missen mocht het dienstencentrum of activiteiten gaan verdwijnen. Alle bezoekers benadrukken dat de sociale contacten en de gezelligheid het belangrijkste zijn voor hen. Veel bezoekers hebben in het dienstencentrum een tweede huis gevonden of beschouwen het dienstencentrum als een echte familie. Vriendelijkheid van vrijwilligers en gebruikers, gezelligheid, de sociale contacten en de ontspannen sfeer zijn belangrijk. Het al dan niet beschikken over een partner heeft geen enkele invloed op dit gevoel.

Een toegenomen gevoel van veiligheid is belangrijk en dit omdat ze weten dat ze steeds op iemand kunnen terugvallen in het dienstencentrum. Dit alles gaat gepaard met een positief aangevoelde vorm van sociale controle. De meeste bezoekers zeggen dat ze terug aan betekenis hebben gewonnen. Dit vinden zij vooral terug in het kunnen geven van hulp aan elkaar. Deze hulp kan van praktische als van emotionele aard zijn. Men vindt het waardevol om iemand te kunnen bijstaan, al was het “maar” het luisterend oor dat ze te bieden hebben. Door het verlenen van hulp wordt het zelfbeeld positief beïnvloed. Je krijgt hierdoor meer status en respect.

Een aantal mensen die het dienstencentrum bezoeken zijn “opgebloeid” sinds ze naar het centrum zijn gekomen. Hun tweede jeugd komt eraan. Uit het onderzoek blijkt dat het dienstencentrum structurerend kan werken. Het brengt structuur aan de dag, er wordt gepland in functie van de activiteiten in het dienstencentrum. Afspraken met kinderen moeten geregeld worden. De dag wordt doorbroken. Enkele bezoekers geven zelfs aan dat zij door het naar het dienstencentrum komen aandacht moeten geven aan de eigen lichaamsverzorging: ze maken zich op om naar het dienstencentrum te komen. Dit komt het zelfbeeld zeker ten goede.

Onze onderzoeksresultaten hebben aangetoond dat eenzaamheidsgevoelens nooit ver weg zijn. Ofwel is men er zelf mee geconfronteerd. Ofwel kent men mensen die vereenzaamd zijn of dreigen te vereenzamen. De bezoekers zien in het dienstencentrum dan ook een middel ter voorkoming van vereenzaming en sociale isolatie. Het zijn dan ook de verweduwden die stellen dat het dienstencentrum een plaats is waar ze als alleenstaanden naar toe kunnen gaan wetende dat ze welkom zijn. Ze worden door anderen aangehaald en vormen geen “last” voor de koppels.

Door de aanwezigheid in het dienstencentrum wordt een groepsgevoel gecreëerd. De helft van de bezoekers geven dit aan dat ze ergens bijhoren. Men wordt deel van iets. Twee derden van diegenen die dit groepsgevoel benadrukken behoren juist tot die groep die over weinig contacten beschikken. Vandaar het benadrukken van ergens bij te horen. Door het contact in het dienstencentrum worden de spontane contacten buitenshuis vergroot. De gesprekken buiten op straat, in de buurtwinkels neemt toe. Naast het toegenomen aantal sociale contacten, wordt ook het ‘terrein” verruimd. Men raakt op deze wijze meer geïntegreerd in de buurt en de wijk.

Het aantal sociale contacten is toegenomen door het dienstencentrum. Een derde van de bezoekers kende aanvankelijk niemand. Het merendeel van deze mensen heeft buiten het dienstencentrum contact met andere vrienden. Het toont aan dat diegenen die hun vrienden in het dienstencentrum hebben leren kennen , deze contacten verder zetten buiten het dienstencentrum. Door een paar bezoekers werd geen melding gemaakt van een toename in contacten. Zij behoren dan ook tot die groep die enkel naar het dienstencentrum komt voor het leggen van algemene contacten.

Conclusie:

Sociale netwerken bieden emotionele en instumentele ondersteuning. Kameraadschap, vriendschap, het krijgen en geven van vertrouwen, adviseren en advies krijgen,….het draagt allemaal in belangrijke mate bij tot het welbevinden.

Sociale netwerken bevorderen het samenhorigheidsgevoel. Het gevoel er bij te horen en nuttig te zijn bevordert het zelfbeeld en voorkomt isolatie. Dit is voor vrijwilligers een onbetaalbare meerwaarde aan hun inzet.

Sociale netwerken geven sociale ondersteuning. Ondersteuning aan vrienden die in moeilijkheden zijn, of aan ouderen wanneer zij beperkingen ondervinden bij activiteiten van het dagelijks leven.

Deze sociale ondersteuning is van belang voor het welbevinden gedurende de gehele levensloop. ‘Want sociale ondersteuning levert immers een bijdrage in het matigen van de effecten stress, inclusief de stress die behoort bij het proces van ouder worden.

Het is duidelijk dat het steungevend effect van sociale netwerken niet onderschat mag worden. Daarom is het noodzakelijk om sociale netwerken  zoals het Dienstencentrum De Riet te behouden.

Harry de Olde

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

Leave a Reply