Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
OP- EN AANMERKINGEN VOORJAARSNOTA 2013

 

Partij Vrij Almelo - Een gevoel van Vrijheid2 

Het College constateert dat er jaarlijks sprake is van een aanzienlijke groei van de jeugdzorg. Onze fractie constateert echter dat er in Almelo veel meer aan de hand is met de jeugdzorg. Almelo telt 20.961 jongeren onder de 23 jaar. Van dit aantal maken volgens pagina 26 in Uw eigen voorjaarsnota maar liefst 1432 jongeren gebruik van jeugdzorg, hetgeen 6,8% is. Op pagina 2 van Google in een zogeheten Factsheet Transformatie van de Jeugdzorg Twente is Almelo met dit percentage ver-re-weg koploper. De andere 12 Twentse gemeentes komen allen immers niet verder dan hooguit 3%. Wij verzoeken dan ook serieus aan het college bij henzelf te rade gaan hoe het zover heeft kunnen komen !

Pagina 21 Ten aanzien van ‘de wet tegemoetkoming chronisch zieken’ kortweg WTCG, wordt Almelo voor 40% gekort en zal het vanaf 2017 moeten doen met slechts 1,6 miljoen. Het betreft hier circa 4.000 Almeloërs.

Pagina 22 Het College wil het vrijwilligerswerk ‘versterken’. Wij vragen ons hierbij ernstig af wat zij met dit versterken bedoelt? Gaat men bij de verenigingen aandringen op een officiële ANBI-registratie waardoor onbetaald overeengekomen vrijwilligerswerk alsnog fiscaal aftrekbaar wordt? Het voordeel hiervan is tweeledig: de vrijwilliger krijgt eindelijk wat meer koopkracht en de vereniging is met meer vrijwilligers minder subsidie-behoeftig. Het college geeft hierover, ondanks eerder gestelde mondelinge vragen, vooralsnog geen enkele uitleg.

Pagina 24 Het College is vanwege de rijkskortingen van plan om 750 van de 3.000 hulpbehoevende Almeloërs geen hulp in de huishouding meer te verstrekken via strengere instroomeisen en minder indicatie-uren.

Pagina 37 Het College is van plan het OZB tarief voor huiseigenaren te verhogen met 1% of 140.000 euro, hetgeen volstrekt onbillijk is vanwege het feit dat huiseigenaren al sinds 2008 kampen met steeds snellere waardedalingen tot ruim 20%. Alleen al de laatste 12 maanden was deze daling al 8,2%.

Pagina 40 Met name de ‘sociale agenda’ van Almelo heeft thans enorm te lijden onder het abjecte uitgavenbeleid van de Rijksoverheid van de afgelopen tijd. Zo is de staatsschuld in amper 6 jaar, vrijwel kritiekloos, toegenomen van 250 miljard naar 450 miljard, dus bijna een verdubbeling en worden 408 gemeentes w.o. Almelo nu onevenredig gekort op de Algemene uitkering van Den Haag !

Almelo loopt dan ook met name grote risico’s t.a.v. de WWB-uitgaves, het participatiebudget en de inburgeringskosten.

Het College tracht dan ook dit te compenseren via hogere parkeerheffingen en aldus meer eigen inkomsten te verwerven. Hetzelfde college vergeet daarbij dat steeds meer Almeloërs juist vanwege die hogere parkeerheffingen gaan shoppen in buurgemeentes die wèl parkeervrij zijn.

Pagina 41 De verplichte herkeuring van wajongers zal o.i. zeer waarschijnlijk leiden tot een forse toename van de bijstandspopulatie waardoor de MAU-afspraken met de Rijksoverheid wellicht op korte termijn in gedrang gaan komen.

Pagina 43 Hoewel het College streeft naar het van rijkswege gewenste weerstandsvermogen van 1,0 geeft zij nu al toe in deze voorjaarsnota dat zij daar de komende jaren niet meer in gelooft en de consequentie is dat bestuurlijk Almelo met de huidige 0,29 dus voorlopig onder streng toezicht zal blijven staan van de Provincie Overijssel.

Pagina 47 De Rijksoverheid heeft aan alle 408 gemeentes een jaarlijkse zogeheten ‘macro-norm’ opgelegd voor 2013 van maximaal 2,67% qua OZB-tarieven. Almelo zèlf wijkt hierin enorm kwalijk af met een eigenzinnige 8% en scoort hierdoor niet alleen bijzonder ongunstig, maar met name steeds onrechtmatiger omdat de stijgingen in 2010 en 2011 ‘slechts’ 7% waren.

De van rijkswege toegestane ‘schuldratio’ voor de gemeentes is maximaal 80%. Almelo presteert het zelfs om nu een ratio te hebben van 84%.

Van rijkswege wordt er een netto-schuld van maximaal 50% geadviseerd. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten geeft aan dat bij een score van 90% grote voorzichtigheid is geboden. Almelo presteert het om een wellicht ‘Grieks’ percentage van 112% netto-schuld te realiseren.

Partij Vrij Almelo

 IMG_0001

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

3 Comments to “OP- EN AANMERKINGEN VOORJAARSNOTA 2013”

  1. Irene schreef:

    We kunnen de naam Almelo beter wijzigen in ‘Griekelo’

  2. Barones Vanhepjeniks Totplukmekaal Zubedelstaf schreef:

    helemaal mee eens of een alternatief is Cypruslo.

  3. Irene schreef:

    En waar komt die enorme hoeveelheid (7%) jeugdzorg allemaal vandaan? We weten het allemaal, maar niemand mag het zeggen, want het is taboe en alle Almeloërs hebben een grote wasknijper op hun mond gekregen van de collegeregenten.

Leave a Reply