Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Beantwoording vragen PVA over heffing hondenbelasting

 

427900_487673131263936_1189981126_n

Aan de raadsfractie Partij Vrij Almelo

Geachte heer de Olde,

In antwoord op uw schriftelijke vragen van 27 mei 2013 berichten wij u.

U vraagt of wij het eens zijn met een aantal uitspraken die betrekking hebben op de heffing van hondenbelasting in Almelo, mede gelet op de uitspraak van het gerechtshof in Den Bosch over het gelijkheidsbeginsel. U zegt o.a.:

1.  “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld (artikel 1 van de Grondwet) “;

2.  “Als de gemeente algemene belasting wil heffen, moet men die belasting bij iedereen heffen en niet alleen bij hondenbezitters”;

3.  “Als er bijvoorbeeld voorzieningen voor honden zouden worden aangelegd en de betreffende kosten via de hondenbelasting bij de hondenbezitters “in rekening” worden gebracht, dan worden de kosten gelegd bij degenen, die deze kosten veroorzaken”;

4.  “Om het gelijkheidsbeginsel niet te schenden, moet de belasting in hoofdzaak zijn gericht op de kosten van hondenbezit”;

5.  “Als er algemene belasting moet worden geheven, is daarvoor onroerendzaakbelasting (OZB) het meest geschikt”;

Gelet op het bovenstaande bent u van mening dat hondenbelasting moet worden afgeschaft, vooral als het (hoofdzakelijk) gebruikt wordt om de gemeentebegroting rond te krijgen. U noemt het een onwettige situatie.

Antwoord:

Wij zijn van mening dat de heffing van hondenbelasting in Almelo conform de wet wordt uitgevoerd en gehandhaafd en zien vanuit de wettelijke grondslag geen aanleiding voor afschaffing.

Volgens artikel 226 van de Gemeentewet kan een gemeente hondenbelasting heffen. Hondenbelasting is een algemeen dekkingsmiddel en staat daarom ter beschikking van uw raad. Jaarlijks bij de programmabegroting kunt u de inzet van deze middelen integraal afwegen.

Ondanks dat er geen voorwaarden worden gesteld aan de besteding van deze middelen, worden in onze begroting uitgaven geraamd voor hondenbezit en -beleid. Een deel van de opbrengst komt dus direct ten goede van de hondenbezitters. Volgens de uitspraak van het gerechtshof in Den Bosch is er sprake van strijdigheid met het gelijkheidsbeginsel, indien de hondenbelasting enkel wordt geheven als bijdrage aan de algemene middelen. Daarvan is bij ons dus geen sprake.

Wij zien daarom geen aanleiding om de hondenbelasting als onwettig aan te merken en daarom af te schaffen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Almelo,

de secretaris,                   de burgemeester, 

 

http://www.cijfernieuws.nl/hondenbelasting/

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

2 Comments to “Beantwoording vragen PVA over heffing hondenbelasting”

  1. Hexley schreef:

    Wat mij het meeste stoort is dat hond een 67,32 kost, hond twee 121,32 en nummer drie kost 136,92.

    Welke achterlijke logica zit daar achter?

    Elke hond zou het zelfde moeten kosten, dus 67,32 en niet als je er twee hebt voor ruim drie moeten betalen. Het is gewoon belachelijk!

Leave a Reply