Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Jeugdzorg in Almelo

 

kind

 

De gemeente wordt met ingang van 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdzorg die nu onder verantwoordelijkheid van het rijk, de provincie, de AWBZ of de zorgverzekeringswet valt. De eerder opgestelde “Visienota: Transformatie Jeugdzorg Twente beschrijft de Twentse visie op de decentralisatie van de jeugdzorg. ook zijn uitgangspunten voor de regionale samenwerking geformuleerd. De colleges hebben opdracht gegeven om samen met de 14 Twentse gemeenten de vraagstukken die hieruit voortvloeien uit te werken tot nadere keuzes op het gebied van de regionale samenwerking en lokale uitvoering.

Adviesbureau HHM werd gisteravond in de raadszaal uitgenodigd om een korte presentatie te verzorgen. Dit bureau heeft de opdracht van de 14 Twentse gemeenten de notitie “Samenwerken aan Jeugdzorg in Twente” geschreven. Volgende week wordt de bespreking ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

De Partij Vrij Almelo vraagt zich af waar die enorm stijgende vraag voor jeugdzorg vandaan komt. In Almelo maken ruim 1700 kinderen tot 17 jaar gebruik van jeugdzorg waarvan ongeveer 1400 kinderen in Almelo zelf woonachtig zijn. De rest van de kinderen komt uit de randgemeenten.

Er zijn veel problemen in de jeugdzorg, rondom samenwerking, verkokering en bureaucratie. Maar het centrale probleem is het gegeven dat steeds meer kinderen een stoornis lijken te hebben en behandeld moeten worden. Volgens ons is dat zeer opmerkelijk omdat er niets in ons voedsel en drinkwater is veranderd dat zo’n gigantische stijging verklaart. De Partij Vrij Almelo verwondert zich over de vragen: Hoe komt het dat steeds meer kinderen zorg nodig hebben? Waar komt die behoefte vandaan? Waarom is er sprake van overdiagnose?

In het regeerakkoord staan een paar zinnen dat de jeugdzorg flexibeler en kwalitatief beter moeten worden. Het antwoord zoekt het kabinet in decentralisatie van bevoegdheden en regie naar het gemeentelijke niveau en een efficiencykorting van een paar honderd miljoen. Maar wij geloven er weinig van dat het probleem ligt bij de regie. Op zichzelf vinden wij het overhevelen van de regie van de provincie naar de gemeente geen oplossing voor het soort problemen dat speelt.

Het probleem ligt volgens de Partij Vrij Almelo voor een groot deel buiten de jeugdzorg. Wij vinden dat de communicatie tussen ouders en scholen verbeterd moet worden. Er is geen tijd meer voor huisbezoeken en ouders zijn druk, druk, druk. Het gevolg is dat de contacten onder de maat zijn. Als de school dan een probleem meldt bij de ouder, voelt die zich beledigd. Het eind van het liedje is dat er dan vaak een “professional” aan te pas moet komen om te beoordelen wat er met het kind aan de hand is. Maar meestal is er niks mis met het kind. Vaak gaat het om variaties van het normale die ouders moeilijk te pruimen of te accepteren vinden om de problemen die ze zelf ervaren aan professionals voor te leggen. Wij vinden dit een onwenselijke ontwikkeling temeer HHM spreekt over “Een teken des tijds”. Dat geeft meteen aan dat het hele systeem niet deugd.

Jeugdbeleid is op dit moment gericht op het voorkomen van elk mogelijk probleem (criminaliteit, overlast, schooluitval, etc). Jeugdbeleid is een voortraject voor jeugdzorg geworden. Wat voor samenleving willen wij zijn voor onze jeugd? Hoe houden wij onze stad aantrekkelijk, uitdagend voor de jeugd in een tijd van vergrijzing? Hoe zorg je ervoor dat jongeren zo goed mogelijk met elkaar kunnen samenleven in de stad?

Dan hebben we het pas over jeugdzorg.

Partij Vrij Almelo

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

13 Comments to “Jeugdzorg in Almelo”

 1. Sjoerd Visser schreef:

  Ik voorzie een enorme toename van problemen door deze zoveelste omslachtige onverantwoorde vorm van bezuiniging door ombuiging. Het is gewoonweg de zoveelste vorm van uithollen en de verantwoordelijkheid afschuiven. Het kan wel politiek correct zijn, maar het is niet eerlijk. Want de in de loop der jaren aangebrachte veranderingen worden telkenmale weer gefrustreerd door de volgende vorm van bezuinigingen. Vele niet hulpbehoevende mensen, bureaus en instellingen profiteren van de chaos en de ellende die dit voor vele hulpbehoevende mensen teweeg brengt. Mensen die moeten blijven vertrouwen op de verkeerde mensen die zeggen dat de beleidsveranderingen ten goede komt aan de mensen die hulp behoeven, maar in werkelijkheid de gang naar hulp moeilijker maakt door omwegen. Dat de jeugd daar OOK slachtoffer van wordt bestrijd men ineens middels een overerving van armoede beleid. Helaas is blijkbaar bestrijding van de oorzaak v/d problemen niet de 1e prioriteit, maar de bestrijding van de gevolgen geniet voorrang. Hoeveel geld daarmee verspild is en nog verspild wordt is bijna niet meer te overzien…door de vele hulpinstanties/strijkstokken die intussen zijn ontstaan door deze toenemende problemen. Als de overheid bij de mensen een afknijpend en verstikkend dwangbuisbeleid voert worden mensen daar op een geven moment doorgedraaid van. Dit kan heel vervelende en ongewenste problemen opleveren…wat voorkomen kan worden: door een mensvriendelijk beleid met flexibiliteit en precies maatwerk. Alleen zijn degenen die dit prediken niet genoeg bereid om dat ook daadwerkelijk toe te passen met hun beleidswijzigingen !!!!! Daar zit het grootste probleem dat als eerste opgelost dient te worden!

 2. bert (maathuis) schreef:

  Vier citaten ter overweging
  1]
  “Honderd jaar geleden hadden vrouwen geen stemrecht. Dat was omdat georganiseerde onderdrukkingssystemen als het Judaïsme, het Christendom en de Islam vanaf hun oorsprong vrouwen als minderwaardige wezens hebben beschouwd, en dit tot op de dag van vandaag overigens (openlijk of heimelijk) nog steeds doen. Nadat vrouwen zich na een jarenlange strijd uiteindelijk hebben weten te bevrijden uit deze onderdrukking, is er een enorme denkfout gemaakt. Dat was geen toeval, want deze denkfout is doelbewust de wereld in geholpen door het criminele Tavistock Instituut. Deze denkfout is dat vrouwen gelijk zouden zijn aan mannen. Dat is namelijk helemaal niet het geval. Vrouwen zijn volstrekt niet gelijk aan mannen, maar wel minimaal gelijkwaardig. Tussen ‘gelijk’ en ‘gelijkwaardig’ ligt een enorm en vooral essentieel verschil.
  Op basis van de fundamentele denkfout dat vrouwen gelijk zouden zijn aan mannen ontstond het feminisme. Alles wat mannen deden, dat konden vrouwen net zo goed, volgens deze gedesoriënteerde beweging. Deze redenering werd vervolgens ook omgekeerd uitgelegd. Het gevolg was dat we mannelijke vrouwen kregen, en vrouwelijk mannen. Ja en? Wat is daar nou mis mee? Nou, alles, want het is onnatuurlijk. En van onnatuurlijk gedrag worden we ongelukkig. Mede daarom hebben we zoveel ongelukkige mensen in onze huidige samenleving.”

  2]
  “Op de achtergrond van deze vrouwenemancipatie-mythe vinden we de geld-mythe. Ik heb deze geld-mythe niet in de top 10 opgenomen, omdat iedereen inmiddels wel weet dat de bancaire instellingen het leeuwendeel van het geld uit het niets scheppen (via het desastreuze systeem van fractioneel bankieren met fiat-geld). Ons geld is dus een sociale constructie geworden, zonder dat dit gedekt wordt door iets van reële waarde (via bijvoorbeeld een edelmetaal). Doordat het traditionele werk van een vrouw binnen het gezin niet volledig in geld kon worden uitgedrukt, en dat van de buitenshuis werkende man wel, vonden de feministen dat de vrouw evenveel geld voor het gezin zou moeten kunnen verdienen als de man. Door het in de praktijk brengen van deze gedachtekronkel (in combinatie met een steeds erger wordend geldtekort, vanwege de geld-mythe) zijn vervolgens de natuurlijke rolverdelingen binnen gezinnen totaal naar de knoppen gegaan, en daardoor ook steeds meer ouderpaarrelaties. Anno nu kennen we daarom bijna geen natuurlijke gezinnen meer. Iedere ouder vervult inmiddels zowel de rol van de vader als die van de moeder, ook in die uitzonderlijke situaties waarbij het oorspronkelijke ouderpaar nog wel steeds samen is. Vinden we het dan gek dat kinderen die in een dergelijk onnatuurlijke situatie opgroeien zich ook steeds onnatuurlijker gaan gedragen? Wij zijn als samenleving, mede dankzij de vrouwenemancipatie-mythe, volkomen de weg kwijtgeraakt. En onze kinderen spiegelen ons dat onmiskenbaar voor.”

  3]
  “Vrouwen hebben hun moederrol compleet van zich laten afpakken door de zorgwaanzin, en evenzo hebben de vaders hun beschermersrol laten afpakken door diezelfde zorgwaanzin. Vrijwel alle mensen die nu leven (zeker in de ‘ontwikkelde’ landen) zijn daardoor op een onnatuurlijke manier geboren en hebben daardoor al tijdens hun geboorte hun eerste trauma te pakken. Vinden we het dan gek dat we nu in zo’n onnatuurlijke wereld leven?”

  4]
  “Wat ieders natuurlijke rol is, dat hoef je ook helemaal niet te leren. Dat doen we namelijk van nature, dus helemaal vanuit onszelf. Via een moderne opvoeding in combinatie met het huidige onderwijssysteem leren we echter onze kinderen juist af wat natuurlijk is, en leren we hen onnatuurlijk gedrag aan. Hallo, waar zijn we met z’n allen nu helemaal mee bezig? En wie het wel natuurlijk wil doen, die krijgt een onwetende leerplichtambtenaar of criminele organisaties als het Bureau Jeugdzorg of het Advies- & Meldpunt Kindermishandeling Nederland (AMK) op z’n dak.”

  Hier kan jet vinden bij de bron van deze citaten:
  http://www.pateo.nl/nieuwsbrief065.htm
  (Onder het kopje: Nr. 9. De Mythe van Vrouwenemancipatie)

 3. Barones Vanhepjeniks Totplukmekaal Zubedelstaf schreef:

  @ Bert Maathuis, ik moet je corrigeren, want binnen het Joodse geloof is de vrouw de meest belangrijkste schakel van het gezin, binnen de Joodse cultuur word de vrouw op handen gedragen en gerespecteerd.

 4. bert (familienaam maathuis) schreef:

  Dank je, Barones!
  Houdt dat ook in dat de kinderen van een joods gezin niet naar de kindercrèche gaan?

 5. Barones Vanhepjeniks Totplukmekaal Zubedelstaf schreef:

  @ Bert, Binnen de Orthodoxe kringen is de vrouw thuis en zorgt voor de kinderen, of familie lid dat een handje helpt. Binnen de Liberale tak is er een tweedeling, de ene zoals hierboven beschreven, de andere werkt de vrouw wel, maar dan nog word er door Joodse vrouwen gekozen : 1. of een kinderopvang buiten de joodse samenleving, of een Joodse vrouw die zich inzet om aantal kinderen bij zich te nemen en te verzorgen.(kan familie of buurvrouw zijn, tante, oma etc.

 6. Barones Vanhepjeniks Totplukmekaal Zubedelstaf schreef:

  Dit in verband met de spijswetten en het voeren van een kohsjere huishouding

 7. bert (familienaam maathuis) schreef:

  Weer bedankt, Barones, voor uw toelichting (Een barones wordt immers aangesproken met “u” en “uw”, toch?).

  Wat ik essentieel vind, is dat (minimaal) de eerste vier levensjaren de eigen moeder binnen hoorbereik (op roepafstand) van het kind blijft. Als dat door omstandigheden zoals ziekte of overlijden niet mogelijk is, dan noem ik dat overmacht.
  De eerste 8 a 9 maanden van het leven ervaart een baby het eigen én moeder’s lichaam nog als één. Vóór die tijd gescheiden worden van de moeder is dus een wérkelijke scheuring! Hebben wij volwassenen énig idee hoe groot het trauma is, dat hierdoor opgelopen wordt? (Wij staan hier zelfs nooit bij stil!) En dit trauma gaat diep en ver! (En zal dus ook diep en verworden verdrongen, om gevoelsmatig te kunnen overleven.) In de komende decennia dus waarschijnlijk nog veel méér mensen met autisme, e.d.

 8. Barones Vanhepjeniks Totplukmekaal Zubedelstaf schreef:

  Inderdaad zijn de eerste vier levensjaren erg van belang, en lijkt het me niet goed om in die eerste levensjaren je van je kind te verwijderen,
  Helaas is onze maatschappij aan het aftakelen, vroeger werkte de man en de vrouw zorgde voor het huishouden en de kinderen. De vrouwen uit die tijd werkte vaak parttime om thuis te kunnen zijn als hun kinderen uit school kwamen. Het heden moeten de ouders wel samen werken anders kunnen ze niet al hun rekeningen voldoen, het leven is te duur geworden en alles is op 2 verdieners gebaseerd. Niks staat meer in verhouding.
  Voorbeeld: mijn schoonzus verdiend 1300 euro, maar moet 1000 euro betalen aan de kinderopvang. je verdiend 1300 euro en je huur is 725 euro. niks staat meer in verhouding tot je inkomen. Sinds de invoering van de euro zijn we met zijn allen op hol geslagen, prijzen zijn verdubbeld en soms wel tot 400% verhoogd, terwijl je salaris is terug gebracht dan minder dan de helft. De uitbuiters van Den Haag hebben bewust de euro ingevoerd om de armoe terug te brengen.
  Er is niks veranderd tussen vroeger en nu, de afspraak tussen kerk en staat is : Hou jij het volk dom, dan houden wij ze arm.

 9. dick dooren schreef:

  Man en vrouw moeten wel werken voor de toekomst van hun kinderen. Onzin dat de moeder de eerste 4 jaar bij haar kind moet blijven. Kinderen ontwikkelen zich ook beter in een crèche.

 10. frank schreef:

  Het is economisch gezien verstandig om jonge ouders meer tijd voor de opvoeding te geven omdat het voorkomt dat straks sociaal misvormde jonge mensen onze scholen, straten en werkplekken vullen.
  “Wat wij nodig hebben zijn rustige, zorgzame mensen die zich kunnen hechten en nabij kunnen zijn. Wij kweken precies het tegenovergestelde.

  Dus, dat kinderen zich beter zouden ontwikkelen in een créche is foute boel!!

 11. Jenny schreef:

  Er is wetenschappelijk aangetoond, dat hoe jonger en vaker een kind naar de crèche wordt gestuurd, hoe groter later de kans op gedragsproblemen, en dan met name agressiviteit. Maar ook de problemen later als volwassene zijn groot: kijk maar naar het gebruik van anti-depressiva, problemen met stress: burn-out en overspannenheid, huiselijk geweld en relaties die vaker stranden dan standhouden”.

 12. Ben je gek schreef:

  Belachelijk. Gewoon opkomen voor je kind. En wil je zo nodig werken als vrouw? Dan ook zelf die kinderopvang bekostigen. Daar hoef ik niet aan mee te betalen.

 13. bert (familienaam maathuis) schreef:

  Jenny, wat je schrijft, klinkt logisch en bijzonder aannemelijk, ook zónder wetenschappelijk bewijs; namelijk gewoon door je gezonde verstand te gebruiken.
  Maar veel mensen kunnen deze logica [nog] niet inzien en accepteren deze feiten pas, wanneer er wetenschappelijk bewijs “wordt overlegd”. Weet jij, Jenny, of deze wetenschappelijk onderbouwde informatie op internet is te vinden?

Leave a Reply