Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Schriftelijke vragen aan College van burgemeester en wethouders – Gemeente Almelo

 

logo pva

 

Geacht college van burgemeester en wethouders,

De Partij Vrij Almelo constateert een flinke stijging in het aantal klachten aan het adres van de gemeente Almelo. De kern van de klachten is dat de gemeente niet of nauwelijks naar burgers (en ondernemers) luistert en hen geen ruimte laat om mee te denken over veranderingen. Wij constateren en concluderen dat het bij de gemeente vaak schort aan het bewustzijn van nut en noodzaak van burgerparticipatie, ondanks herhaalde begripvolle meevoelende en signalerende beantwoording van het college. De Partij Vrij Almelo weet het nu zeker: de gemeente luistert niet goed naar haar inwoners. Om hier verandering in te brengen, heeft de fractie schriftelijke vragen gesteld.

Omgang met burgers

Door nauwer te gaan samenwerken met haar inwoners kan de gemeente bouwen aan het vertrouwen tussen de burger en de overheid. Regie voeren is samenwerking sturen en ruimte geven aan andere partijen. Durven loslaten. Daarvoor moet je als gemeente goed weten wat je wilt. En bereid zijn andere partijen als gelijkwaardig te zien.

De fractie van de Partij Vrij Almelo krijgt steeds meer signalen dat de gemeente niet goed luistert naar haar inwoners. Op het gebied van verkeer, geluidsoverlast, drugsoverlast, ouderenwerk, bestemmingsplannen, etc. worden de meningen en ideeën van burgers en ondernemers veelal niet meegenomen in het beleidsproces. De Partij Vrij Almelo maakt zich daarom zorgen over de manier waarop de gemeente omgaat met klachten van inwoners.

Luisteren

Een belangrijke stap naar gelijkwaardigheid is de bereidheid om te luisteren. En niet alleen luisteren, maar ook om daar vervolgens iets mee te doen. Niet door alleen juridisch vast te stellen dat een bezwaar ongegrond is, maar door de betrokkenheid van inwoners te stimuleren en te belonen (zonder hen altijd gelijk te hoeven geven).

Schriftelijke vragen

De Partij Vrij Almelo heeft daarom de volgende vragen aan het college:

1. Wat betekent dit voor de klachtenafhandeling?

2 .Hoeveel klachten heeft de gemeente in 2012-2013 zelf ontvangen en behandeld?

3 .Wat is de verklaring van het college voor de toename in het aantal klachten?

4. Is het college bekend met de door de Nationale Ombudsman genoemde hulpmiddelen?

5. Zo ja, op welke manier worden deze hulpmiddelen toegepast bij de klachtafhandeling door de gemeente?

6.  Zo nee, is het college voornemens om deze hulpmiddelen te gaan toepassen bij de klachtafhandeling door de gemeente?

7. Inwoners van Almelo moeten erop kunnen vertrouwen dat de gemeente serieus en respectvol omgaat met hun klachten en suggesties, zeker nu er door de bezuinigingen meer dan ooit een beroep op hen wordt gedaan. Welke maatregelen  stelt het college voor om het aantal klachten dat wordt ingediend, terug te dringen?

Met vriendelijke groeten,

Namens de Partij Vrij Almelo,

Harry de Olde

 

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

1 Comment to “Schriftelijke vragen aan College van burgemeester en wethouders – Gemeente Almelo”

Leave a Reply