Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Steeds meer ondernemers komen in de knel (ingezonden)

 

Er zijn de laatste tijd aanwijzingen dat steeds meer ondernemers in de knel zijn gekomen. Het idee van de kleine zelfstandige die van aanpakken weet, de juiste wegen kent en zijn financiën op orde heeft is over het algemeen juist. Maar niet alle zelfstandigen voldoen aan dit beeld. Zaken zoals een bedrijfsplan, een begroting en een evenwicht in de balanspositie tussen de onderneming en privé ontbreken soms. Ook waar je ondersteuning kan krijgen zoals bijzondere bijstand, het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz), de zorgtoeslag en de arbeidsongeschiktheidsverzekering, waarvoor overigens slechts 10% van de kleine zelfstandigen verzekerd is. En dan ligt er aan de kant van de Dienst Sociale Zaken ook nog het probleem om het juiste inkomen te bepalen, immers een werknemer heeft een loonbrief, maar een ondernemer ziet zijn inkomen en zijn vermogenspositie vaak pas bij het indienen van het jaarlijkse belastingbiljet. Onbekend is het dat 10 tot 15% van de minima bestaat uit zelfstandigen en dat langdurige armoede vaker voortkomt onder zelfstandigen dan onder werknemers.

Volgens het CBS is het aantal zelfstandigen de afgelopen tien jaar gestegen met 210.000. Die groei komt helemaal voor rekening van de stijging van het aantal zelfstandigen zonder werknemers. Dat aantal is gestegen van 519.000 naar 728.000. Terwijl het aantal zelfstandigen met werknemers na een kleine stijging gedurende de eerste vijf jaar, de laatste vijf jaar is afgenomen. En toevalligerwijze zowel bij de meting in 2002 als in 2011 bestond uit 349.000 zelfstandigen. Zelfstandigen hebben een veel grotere kans op armoede dan werknemers door het ondernemersrisico dat ze nemen en doordat er geen opgebouwde buffer (meer) is om door slechte tijden heen te komen. Zij missen ook de bescherming van het minimumloon en cao-afspraken. Als we spreken over werkende armen dan zien we dat 37% van de zelfstandigen dat zijn, tegenover 18% van de werknemers. De armoede bij ondernemers geldt niet alleen voor starters, maar is verdeeld over de gehele groep, kort of al lang zelfstandig. Bij tuinders en boeren heeft 34% van de gezinnen een inkomen onder de lage inkomensgrens. In 95% van de agrarische bedrijven werken de gezinsleden mee.

Zelfstandigen maken veel minder gebruik van gemeentelijke minimaregelingen dan uitkeringsgerechtigden. De gemeenten slagen er niet in om arme zelfstandigen te traceren en te benaderen met informatie. Het niet-gebruik van voorzieningen komt volgens het Centraal Plan Bureau door onbekendheid van de regelingen, niet weten waar je recht op hebt, moeizame aanvraagprocedures, weerstand om gegevens bloot te geven, schaamte, trots en taalproblemen.

In principe is een minimuminkomen volgens de wet gegarandeerd. Het Bbz is een tijdelijke uitkering en wordt verstrekt als lening die moet worden terugbetaald als de zelfstandige daartoe in staat is. Er moet wel gedurende een redelijke termijn een levensvatbaar bedrijf zijn uitgeoefend. Voor oudere zelfstandigen is er de IOAZ, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikt gewezen zelfstandigen. Naast de Bbz en de IOAZ kennen we ook nog de Wet Werk en Inkomen Kunstenaars (WWIK).

De gemeente kent nog een aantal inkomensondersteunende regelingen, die ook zouden kunnen gelden voor zelfstandigen. Daarbij zou een uniform beleid voor het vaststellen van het inkomen en vermogen het voor de zelfstandige doorzichtiger maken of hij er gebruik van kan maken. Probleem bij de bijzondere bijstand is dat er geen doelgroepenbeleid meer mag worden gevoerd. Hierbij zou een regeling moeten worden bedacht waarbij voor bepaalde kosten samenhangende met het ondernemer zijn in feite toch de arme zelfstandige bereikt zou kunnen worden. Ook voor de langdurigheidtoeslag komen zij in principe in aanmerking. Kwijtschelding voor de gemeentelijke belastingen wacht op een ingangsdatum van een wetswijziging en geldt dan alleen voor de privé-belastingen van de ondernemer.

MJ

 

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

5 Comments to “Steeds meer ondernemers komen in de knel (ingezonden)”

 1. Sjoerd Visser schreef:

  Zolang uitholling, ombuiging, bezuinigingen (kortom overheidsdiefstal) blijft bestaan…gaat het leven, werk en toekomst van vele mensen eraan.
  De zelfredzaamheid van de overheid is er niet, daarom pikt men via allerlei slinkse manieren geld van het volk af. De zelfredzaamheid van het volk komt daardoor al jaren in het gedrang!!! Maar wat opposities ook waarschuwen, instanties signaleren en deskundigen de overheidsoplossingen weerleggen: de eigen wijsheid (en/of eigenwijsheid) bij de overheid kent geen genade! Die helpen liever de rijken en banken, en laten alle mensen die daar niet toe behoren barsten !
  De in 2010 bekroonde documentaire De uit van Athene laat zien wie de werkelijke schuldigen zijn van de crisis…en laat ook zien hoe beloftes van b.v de president van Amerika NIET nagekomen worden. Zo is dat ook met onze regering: vage veelbelovende maar nietszeggende woorden om daarna door te gaan met hoe ze al bezig was: afnemen via allerlei slinkse leuzen, loze beloftes. OOK in Almelo !!!

 2. Sjoerd Visser schreef:

  De in 2010 bekroonde documentaire De Uil van Athene laat zien wie de werkelijke schuldigen zijn van de crisis…en dat zijn degenen die er niet aan willen doen…behalve het oneerlijke doorzetten !!!

 3. Barones Vanhepjeniks Totplukmekaal Zubedelstaf schreef:

  De meesten van de ondernemers stemde VVD, hopelijk is daar nu de bel gaan rinkelen en weten ze nu op wie ze wel moeten stemmen.

 4. Ronald schreef:

  De meest ZZP’ers zijn voormalig werknemers die niet van een uitkering afhankelijk willen zijn.
  Daardoor krijg je een onjuist idee van de werkeloosheid. 60% gaat binnen 5 jaar failliet of stopt weer.

  Er wordt nu gesproken van een lichte groei (0,5%) van de economie. Dat zijn echter gemiddelden. Het MKB )waar die zzper ook bij hoort) zal weer flinke klappen krijgen. Grote ondernemingen die internationaal opereren zullen gaan groeien.

  Dus komen er weer meer werkelozen bij.

  Vervolgens willen de hoge heren ook nog meer gaan bezuinigen. Dus volgend jaar gaat de werkeloosheid stijgen tot ongekende hoogte.

 5. Barones Vanhepjeniks Totplukmekaal Zubedelstaf schreef:

  En wanneer stoppen wij deze besluitvormers? want dat gegoochel met cijfers dat het beter gaat geloof ik niet in, dat is alleen om ons aan te zetten tot geld uit te geven.

Leave a Reply