Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Gemeenteraadsverkiezingen: Burger meer betrekken bij bestuur

 

IMG_3837

Raad Almelo

 

In het kader van het democratiseringsstreven staat niet alleen de grootte van bestuurlijke eenheden ter discussie, maar ook de inrichting van het bestuur zelf. Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. Het dagelijks bestuur van die raad wordt gevormd door het college van Burgemeester en Wethouders. Dat vormt geen “regering” die aan een “parlement” (de raad) verantwoording schuldig is. Er is een onderlinge verwevenheid van raad en college. Vandaar de veelal gevolgde constructie dat het college van B & W een afspiegeling is van de verhoudingen in de raad.

Wanneer de nationale partijtegenstellingen zich verscherpen zoals nu het geval is komt ook de eenheidsconstructie van het gemeentelijk bestuur onder spanning te staan. In de verkiezingstijd komen partijen of partijcombinaties met verschillende programma’s bij de kiezer. Zij doen een aantal beloftes, waarvan sommige elkaar uitsluiten. PvdA en VVD waren het bijvoorbeeld in 2010 met elkaar oneens of de bouw van het nieuwe stadhuis wel of niet moest plaatsvinden. Maar na de verkiezingen probeert iedere partij in een compromissenpolitiek een maximum aan resultaat te behalen.

Plaatselijk zien we nu versterkt dezelfde verschijnselen optreden, die we al veel eerder voor de landelijke politiek hebben geconstateerd: afkeer van compromissen-politiek; geen onderhandelingen na de verkiezingen; benadrukken van het eigene en blootleggen van tegenstellingen.

Uit het onbehagen over het functioneren van de plaatselijke democratie komen diverse veranderingsvoorstellen voort. Zij betreffen allereerst de positie van de benoemde burgemeester. Uit onderzoek blijkt dat steeds meer mensen de voorkeur geven aan een door de bevolking gekozen burgemeester. Dit is dan één van de weinige zo niet het enige voorstel tot verandering op het gemeentelijk niveau, waarover een zekere consensus lijkt te bestaan. Het is echter te simpel om een dergelijke vernieuwing geïsoleerd door te voeren. In feite komt de hele gemeentelijke bestuursstructuur hiermee op de helling te staan.

Sommige politieke partijen willen nog verder gaan. Zij bepleiten een loskoppeling van raad en bestuur, zoals dat het geval is met de verhouding tussen parlement en regering. De raad wordt dan, wat hij in de praktijk meestal al is, meer een controlerend dan een mede-besturend orgaan.

De bedoeling is om meer politieke inhoud te geven aan het gemeentelijk bestuur. Tegenstellingen, verschillen van inzicht worden meer zichtbaar en vinden hun uitdrukking in het beleid van college en raad. Op deze manier zou voor de kiezer ook op lokaal niveau meer “duidelijkheid” verschaft worden, zodat hij gemakkelijker tot een politieke keuze kan komen.

Bij een aantal gemeenteraden leidt dat, wellicht tot toename van oeverloze debatten en gekunsteld politiek spel, dat de raadsleden uitput en de besluitvorming vertraagt. Mede door de berichtgeving in de lokale pers maakt dat op de burger een negatieve indruk. Hij krijgt het gevoel, dat de problemen zoals nu het geval is bij de binnenstad blijven liggen door gebrek aan besluitvaardigheid. De politisering van het lokale bestuur heeft in die gevallen een boemerang-effect. In plaats de burger bij het bestuur te betrekken, raakt hij meer en meer vervreemd.

Harry de Olde

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

Leave a Reply