Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
College van B&W: Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie PVA

PVA_banner728x90

Partij Vrij Almelo de heer H. de Olde (fractievoorzitter)

Onderwerp: Schriftelijke vragen

                                                                                                                                                                                                                                        Geachte heer De Olde,

Bij brief van 2 februari 2014 heeft uw fractie schriftelijke vragen gesteld omtrent de zogenaamde poortaffaire en de bevindingen van het O.M. naar aanleiding van de aangifte van de heer Stegehuis.

In deze brief geven wij antwoord op uw vragen.

                                                                                                                                                                                                                                                   1. Is het waar dat u op 14 maart 2013 een brief hebt geschreven aan de heer Kamphuis (LKA) waarin staat dat er gezien de poortaffaire (dossier) geen strafbare feiten zijn gepleegd?

Op 14 maart 2013 heeft de burgemeester op een vraag van de raadsfractie LKA het volgende geantwoord: ‘De zogenaamde poortaffaire is uitgebreid onderzocht en tegen het licht gehouden en er is ook een (externe) klachtenprocedure over gevoerd. Daarbij is van het plegen van strafbare feiten in geen enkel opzicht gebleken. Gelet hierop is er voor mij geen reden om aangifte te doen.’ De brief staat op het RIS (vergaderstukken B&W 19 maart 2013).

                                                                                                                                                                                                                                                   2. Is het waar dat dit dossier door de gemeentesecretaris is onderzocht (gezien uw eigen onderzoek naar aanleiding destijds door de heer Stegehuis (klacht)? In het kader van de interne klachtenprocedure is er destijds in opdracht van de gemeentesecretaris een feitenoverzicht opgesteld inzake de vergunningverlening en handhaving betreffende de steeg tussen de percelen Haven Noordzijde 19 en 21a.

Zie ook het antwoord bij vraag 9.

                                                                                                                                                                                                                                                    3. Is het waar dat u tijdens uw collegegesprek met de heer Stegehuis destijds omtrent zijn klacht hebt geweigerd aangifte te doen bij de politie i.v.m. de inhoud van het poortaffaire dossier? Bij dit gesprek waren diverse collegeleden, een advocaat en een getuige aanwezig.

Zie het antwoord bij vraag 1.

                                                                                                                                                                                                                                                   4. Zo ja, wat is de reden van weigeren van uw college.

Zie het antwoord bij vraag 1.

                                                                                                                                                                                                                                                   5. Is het waar dat in dit dossier alle brieven van de belangenbehartiger/bemiddelaar van de heer Stegehuis zitten tegen uw gemeente waaruit blijkt dat de heer Stegehuis door u is tegengewerkt? (Bornsestraat/Haven n.z. vanaf 2004/2005)

Zoals aangegeven bij vraag 2 is er een feitenoverzicht opgesteld inzake de vergunningverlening en handhaving betreffende de steeg tussen de percelen Haven Noordzijde 19 en 21a.

                                                                                                                                                                                                                                                   6. Bent u nu genegen dit dossier te openen ter controle van de gemeenteraad op onjuistheden?

Het opgestelde feitenoverzicht is bij raadsbrief van 8 mei 2012 aan de gemeenteraad verstrekt en staat op het RIS. Er is voor ons geen enkele aanleiding om het dossier te heropenen.

                                                                                                                                                                                                                                                   7. Is het waar dat er een gespreksverslag is van uw college en één van de heer Stegehuis?

Van het horen van de heer Stegehuis in het kader van de interne klachtenprocedure is, zoals gebruikelijk, een verslag gemaakt. De toenmalige vertegenwoordiger van de heer Stegehuis heeft naderhand ook een eigen verslag toegezonden, dat bij het dossier is gevoegd.

                                                                                                                                                                                                                                                   8. Is het waar dat alle brieven destijds naar de Overijsselse Ombudsman zijn gegaan? Deze heeft over de inhoud niet alles gepubliceerd. Een raadslid had direct al zijn twijfels over beide rapporten.

De Overijssels Ombudsman had de beschikking over alle op de zaak betrekking hebbende stukken.

                                                                                                                                                                                                                                                   9. Is het waar dat uw gemeentesecretaris door de politie Twente is verhoord met opmaking proces verbaal/gemeentelijk aanhangsel waaruit blijkt dat alle wethouders sinds 2002 locoburgemeester waren met teken bevoegdheid voor o.a. machtigingen en mandaten?

De gemeentesecretaris is in dit verband gehoord als getuige. De wethouders zijn door het college aangewezen om de burgemeester bij verhindering of ontstentenis waar te nemen (conform de Gemeentewet).

                                                                                                                                                                                                                                                 10. Waarom is de gemeenteraad i.v.m. deze ontwikkelingen niet ingelicht?

De gemeenteraad is op diverse momenten geïnformeerd, zowel actief als naar aanleiding van schriftelijke vragen. Het is overigens aan het O.M. om over hun bevindingen te communiceren.

                                                                                                                                                                                                                                                Wij gaan er vanuit uw brief hiermee voldoende te hebben beantwoord.

                                                                                                                                                                                                                                   Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Almelo,

de secretaris, de burgemeester,

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

1 Comment to “College van B&W: Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie PVA”

  1. Dave schreef:

    A lot of respect for this man.

Leave a Reply