Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Transitie Noordflank (voormalig Waterrijk)

logo pva

 

De perspectieven voor een ontwikkeling van de uit de woningbouwplanning genomen gronden van het voormalige Waterrijk aan de Noordflank zijn in beeld gebracht. Na een interactief proces waarbij mogelijke functies zijn benoemd en getoetst aan de door de raad aangeven voorwaarden blijken de ontwikkeling van een dorpslandgoed en een innovatieve agrarische ontwikkeling het meeste perspectief te bieden. De raad wordt voorgesteld om een nadere uitwerking van beide perspectieven en een combinatie hiervan tegemoet te zien.

 

Reactie PVA

Voorzitter,

Jarenlang was het een mooie melkkoe voor gemeenten: grond! Opkopen, de bodem saneren, klaarmaken voor de bouw en dan doorverkopen aan projectontwikkelaars en als we geen geld hadden dan sloten we gewoon een lening af. We hoefden immers pas te bouwen als zo’n 70% op papier was verkocht. Nu zitten we met de problemen want van het oorspronkelijke plan “Waterrijk:  is niets terecht gekomen……dus bedenken we gewoon een nieuw plan.

Wij zien ook in dit nieuwe voorstel van agrarische ontwikkeling en dorpslandgoed alleen maar nadelen. Er wordt in het rapport uitgegaan van een netto rendement van 11,5 miljoen euro. Dit is een berekening op basis van een verkoop van het hele gebied aan een investeringsmaatschappij die de gronden zou kopen als landbouwgrond. Echter wordt er uitgegaan van een plan waarin een dorpslandgoed wordt gerealiseerd. Wij vragen ons af of de opbrengst dan niet meer moet zijn? Het zijn bouwgronden.

Ook wordt er in de verkenning uitgegaan van een goede boost voor de werkgelegenheid. Dit zal echter niet de werkgelegenheid zijn voor de inwoners van Almelo daar het plan voor intensieve veehouderij gespecialiseerde werknemers behoefd. Mocht de gemeente willen dat er werknemers uit Almelo werkzaam zijn dan zal er een gedegen opleiding van de werknemers noodzakelijk zijn. Heeft de gemeente hierover nagedacht en gaat de gemeente in samenwerking met Wageningen UR of een andere partij daar voor zorgen? Tevens zou het dorpslandschap onderhouden worden door de bewoners zelf zodat ook daar geen of weinig personeel nodig is. Is er aan de belangstellenden voor het dorpslandgoed voorgelegd dat de invulling van het gebied samen valt met een plan voor intensieve veehouderij?

In de verkenning wordt met geen enkel woord gerept over de infrastructuur van het gebied, Deze infrastructuur zal volledig op de schop moeten waar veel kosten mee gemoeid zijn. Zware toevoerwegen vanwege veel vrachtvervoer. Waar komen deze middelen vandaan? Staat de gemeente hier garant voor.

Bij welke hoeveelheden van de verkoop van de woningen in het dorpslandgoed zal het plan een uitvoer vinden en wat als deze hoeveelheden niet gehaald worden? Is de gemeente dan alsnog aansprakelijk voor het niet slagen van het plan? Of worden de rollen dan anders ingevuld. Is de gemeente verantwoordelijk voor het onderhoud van de gronden en wegen die buiten de gedeelten van het plan gaan vallen? Aanvoerwegen, waterwegen, groenvoorziening, etc. In het plan wordt gepraat over de aanvoer van veevoer over het water. Moet hiervoor geen installatie voorhanden zijn waardoor het veevoer vanuit de schepen in de vrachtwagens geladen kan worden en wie zal de kosten voor deze installatie gaan betalen.

Wordt in het koopcontract van de gepachte woningen opgenomen dat de mensen mee moeten doen aan het onderhoud van de andere gronden en wat als deze bewoners het nalaten. Zal dan de cooperatieve vereniging of de vereniging van eigenaren hiervoor verantwoordelijk zijn of neemt de gemeente dit onderhoud dan voor haar rekening. Wat als de woningen worden doorverkocht aan derden. Zullen deze pachters dan ook aan hun verplichtingen ten aanzien van de leefomgeving gehouden worden. In het plan wordt uitgegaan van een planning van 12 jaar voor de intensieve veehouderij. Echter wordt er van de kosten uitgegaan van kosten zoals ze vandaag de dag zijn. Ik 12 jaar tijd zullen de kosten voor intensieve veehouderij aanzienlijk stijgen naarmate de jaren vorderen. Wat als de intensieve veehouderij zover wijzigt dat het plan in de toekomst geen levensvatbaarheid meer heeft?

Verder willen wij u er op wijzen dat volgens het IRAS instituut van de Universiteit Utrecht en het Nederlandse instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg er veel luchtwegklachten zijn in de nabijheid van intensieve veehouderij onder patiënten van huisartsenpraktijken.

Voorzitter: De Partij Vrij Almelo zet een dikke streep door dit raadsvoorstel en hoopt dat het college met een andere zienswijze komt die naar onze mening meer kans van slagen heeft.

Dank voor uw aandacht.

 

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

Leave a Reply