Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Beantwoordig vragen PVA aan het college B & W over de E-bike

logo pva

                                                                                                                                                                                                                                                    Aan: Partij Vrij Almelo

Onderwerp: Vragen over de E-bike

Geachte heer/mevrouw,

Op 24 februari 2014 heeft u per mail vragen gesteld over de E-bike in Almelo. In deze brief geven wij u antwoord op de door u gestelde vragen.

Vraag 1.

Bent u van mening dat Almelo ook voor fietsers een aantrekkelijke stad moet blijven?.

Antwoord.

Ja, het college is van mening dat Almelo een aantrekkelijke stad is en moet blijven voor de fietser.

Almelo is door haar grootte ideaal om met de fiets naar je bestemming te gaan.

Vraag 2.

Bent u met ons van mening dat het beschikbaar hebben van oplaadpunten voor elektrische fietsen een positieve invloed kan hebben op de verblijfsduur van (toeristische) fietsers in de stad?.

Antwoord.

Het college is met u van mening, dat het hebben van oplaadpunten een positieve invloed kan hebben op het gebruik van de fiets van en naar de binnenstad en op het beeld dat de fietser heeft van onze stad. Gezien de grote actieradius van de elektrische fiets is de verwachting, dat het aanbieden van laadpunten niet zal leiden tot een substantieel langere verblijfsduur van de bezoeker aan de stad. In Almelo heeft een aantal horeca-ondernemers al ingespeeld op de elektrische fiets door een gratis laadpunt aan te bieden. Het aanbieden van een laadpunt is dan ook een service die op dit moment alleen door de horeca wordt gefaciliteerd.

Vraag 3.

Onderschrijft het college het belang van de aanwezigheid van voldoende oplaadpunten voor elektrische fietsen in Almelo?.

Antwoord.

Het college is van mening dat oplaadpunten voor de elektrische fiets een positief effect hebben op het fietsgebruik in Almelo. Met name vanuit imago-oogpunt is het van belang dat er voldoende oplaadpunten in Almelo aanwezig zijn.

Vraag 4.

Zo ja, hoe gaat het college zich inzetten om te zorgen voor een dekkend spreidingsplan voor oplaadpunten voor elektrische fietsen over Almelo?.

Antwoord.

Het college onderschrijft het belang van oplaadpunten. De vraag is echter in hoeverre de gemeente dit moet faciliteren. In heel Nederland spant de horeca zich in om laadpunten voor de fietser te realiseren. Op dit moment zijn er in Almelo minimaal 6 fietsoplaadpunten aanwezig. Deze laadpunten zijn bij Preston Palace, Theaterhotel, het Wetshuys, dorpshuis Aadorp, Café Liedenbaum en Galerie Groeneveld. Nadere informatie hierover vindt u op www.fietsoplaadpunten.nl

De gemeente zal de komende jaren de binnenstad herinrichten. In het kader van deze herinrichting zijn wij voornemens een herbezinning over het verkeersregiem in de binnenstad uit te voeren (mobiliteitsvisie binnenstad). Het college stelt voor het faciliteren van e-laadpunten voor de fiets hierbij te betrekken.

Vraag 5.

Welke (alternatieve) financieringsmogelijkheden zijn er voorhanden naast de reguliere bekostigingsmogelijkheden voor het opzetten van oplaadpunten voor elektrische fietsen.

Antwoord.

Op dit moment zijn er geen financieringsmogelijkheden voor de realisatie van laadpunten voor de e-bike in Almelo. Er is op dit moment ook geen beleid binnen de gemeente Almelo voor e-laadpunten voor de fiets. In de hierboven genoemde mobiliteitsvisie binnenstad zal hier aandacht aan gegeven worden.

Vraag 6.

In hoeverre kunnen derden/externe partijen mede bereid zijn om zorg te dragen voor beheer en onderhoud van de oplaadpunten elektrische fietsen in Almelo?.

Antwoord.

Op dit moment zijn er minimaal 6 locaties in Almelo waar men een fiets kan opladen. Het beheer en onderhoud van deze plekken gebeurt door de desbetreffende ondernemer. Deze bereidheid is dus aanwezig bij derden/externen. Dit beeld past binnen Het Verschil Maken en zullen wij verder stimuleren.

De andere raadsfracties hebben wij via het RIS geïnformeerd.

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Almelo,

de secretaris, de burgemeester,

 

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

Leave a Reply