Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Beantwoording schriftelijke vragen PVA over Realwork

logo pva

Vragen over Realwork

Geachte heer H.G. de Olde,

Namens de fractie Partij Vrij Almelo heeft u op 10 maart 2014 een aantal vragen gesteld over Realwork. Wij gaan er vanuit dat een deel van deze vragen intussen is beantwoord in onze raadsbrief die vanaf 12 maart jl. op het RIS staat (dcs Raad-1401834). We zullen daarom bij de beantwoording van uw vragen regelmatig naar deze brief verwijzen. Uw vragen geven wij schuingedrukt weer, daaronder staan de antwoorden.

1. Is er vermoeden van fraude bij aanvraag van subsidiegelden?

Hiervoor verwijzen wij naar de raadsbrief (onder het kopje “Afwikkeling van het faillissement” oppag. 3): Mocht er sprake zijn van mismanagement bij Realwork, dan zullen wij in overleg met onze advocaat de curator verzoeken na te gaan of de bestuurders van Realwork aansprakelijk kunnen .

De curator is nog bezig met zijn onderzoek.

2. Zorgt het College van B&W dat er contact is met andere gemeenten om tot een totaalbeeld te komen?

De gemeente heeft contact met andere gemeenten, die ook met Realwork te maken hebben. Wij werken echter niet aan een totaalbeeld, dat doet de curator die is aangesteld om het faillissement van Realwork af te wikkelen.

3. Zorgt het College van B&W dat het Openbaar Ministerie en/of Curator onderzoek doet naar de gang van zaken?

Voor het antwoord op deze vraag verwijzen wij naar u het antwoord op vraag 1: de curator is bezig met zijn onderzoek.

4. Waar zijn de tonnen, totaal miljoen(en) overheidsgeld naartoe verdwenen?

Realwork heeft een aantal maanden loon uitbetaald aan de werknemers en daarvoor loonkostensubsidies ingezet. Dat was een terechte besteding. De curator onderzoekt nu waar de overige middelen gebleven zijn. Wij moeten afwachten wat daaruit komt. Wij vorderen in totaal € 405.000, – aan loonkostensubsidies terug. Voor Almelo gaat het dus niet om miljoenen.

5. Als verantwoordelijk Wethouder neemt PvdA-er Kuik haar verantwoordelijkheid en treed per heden af?

Wethouder Kuik heeft in de raad van 4 maart 2014 een aantal vragen beantwoord van de D66 fractie, en wij hebben op 12 maart 2014 de Raad via een raadsbrief geïnformeerd. Daarin hebbe wij aangegeven de ontstane situatie zeer te betreuren, in de eerste plaats voor de ontslage werknemers. En dat wij lering willen trekken uit onze ervaringen met Realwork. Een reden om af te treden, vormt het naar onze mening echter niet. Bedrijven kunnen failliet gaan, maar in de toekomst zullen we strenger screenen en er alles aan doen om ons risico hierbij zoveel mogelijk te beperken.

6. Wat doet uw College (concreet!) om te zorgen dat de voormalige medewerkers niet de dupe worden?

Concreet hebben wij er voor gezorgd dat niemand in de financiële problemen komt, door het verstrekken van leenbijstand. En wij hebben overleg met het UWV over het verstrekken van een faillissementsuitkering. De werknemers moeten een teleurstelling verwerken en op zoek gaan naar ander werk. Daar begeleiden wij hen zo goed mogelijk bij, zowel door het houden van voorlichtingsbijeenkomsten als door het voeren van individuele gesprekken.

7. Doet u voordat u tonnen overmaakt naar een bedrijf, enige achtergrondscontrole?

Ja, dat doen we. Hiervoor verwijzen wij naar de paragraaf “Doorlichten van het bedrijf” (pag. van eerdergenoemde raadsbrief.

8. Leert het College van B&W Almelo ooit van haar fouten?

Ja, we leren van de ontstane situatie. Wij verwijzen u naar de paragraaf “Conclusie” (pag. 3 van de raadsbrief.

9. Indien ja bij bovenstaande, wat voor concrete maatregelen zijn er genomen dat dit nooit meer zal gebeuren?

Zie hiervoor ook de paragraaf

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Almelo,

de secretaris, de burgemeester

 

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

1 Comment to “Beantwoording schriftelijke vragen PVA over Realwork”

  1. Sjoerd Visser schreef:

    –Concreet hebben wij er voor gezorgd dat niemand in de financiële problemen komt, door het verstrekken van leenbijstand.–
    Weer zo’n politiek correct antwoord die echt geen zoden aan de dijk zet. Want als er geleend wordt moet het geleende terug betaald worden. Mensen in de bijstand houden niet genoeg over om terug te betalen…dus is en/of komt men toch in financiële moeilijkheden. Dit lijkt meer op uitstel van executie…en de verantwoordelijkheid afschuiven!
    Jammer van deze gemiste kans om daadwerkelijkheid menselijk te zijn met een oplossing die NIET in het nadeel van deze werklozen uitvalt!!!

Leave a Reply