Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Op- en aanmerkingen PVA t.b.v. het Raadsprogramma
logo pva
                                                                                                                                                                                                                                                                 Met als vertrekpunt de 5 ingebrachte punten per fractie en de discussie van 25 maart 2014 is een ambtelijk stuk opgesteld. Op basis hiervan kwamen diverse fracties met wat aanvullingen.
A.S. donderdag 03 april legt de formateur het Raadsprogramma voor aan de Raad. Op basis van het raadsprogramma wordt het nieuwe college samengesteld …..
                                                                                                                                                                                                                                                                    Op en aanmerkingen PVA
                                                                                                                                                                                                 Voorzitter,
                                                                                                                                                                                                         A. Herontwikkeling binnenstad
                                                                                                                                                                                              Raadsagenda Binnenstad: Eerst gaan onderzoeken welke mogelijkheden er zijn, voordat de uitwerking van genoemde plannen plaats vinden. Wat zijn de mogelijkheden t.o.v. ondernemers, grootverhuurders, grondvervuiling e.d.
Nadere verkenning formatiegesprekken: Alsnog uitvoeren van aangenomen motie PVA leegstand binnenstad dan pas is er duidelijkheid van financiële haalbaarheid. De Partij Vrij Almelo diende deze motie in om het college opdracht te geven op korte termijn in overleg te treden met verhuurders. Grote leegstaande panden zouden bijvoorbeeld na een kleine verbouwing in kleinere units kunnen worden opgedeeld zoals dat in Groningen is gebeurt waar de PVA ter plaatse is wezen kijken. Tot op heden heeft het college met de door de raad aangenomen motie niets gedaan.
                                                                                                                                                                                                        B. Werk en Economie.
                                                                                                                                                                                              Aanvullingen vanuit de Raad: Eerst de regels aanpassing op basis van onderzoek hoe het geregeld is in andere gemeenten en dan pas ondernemen.
Wat zijn de financiële consequenties van dit beleid. Het moet wel opleveren wat er in gestoken wordt…..
                                                                                                                                                                                                          C. Bestuurscultuur en Burgerparticipatie.
                                                                                                                                                                                                                          Algemene stellingen: Reverenda moeten een groot goed worden in deze.
Geld vrijmaken voor burgerinitiatieven.
Jeugdbeleid en jeugdinitiatieven moeten prioriteit krijgen.
                                                                                                                                                                                               Buurthuizen behouden en zelfstuur organisatie bevorderen zoals wij gezien hebben bij ons bezoek aan Utrecht waar een verschuiving van buurthuis naar “wijkonderneming” is plaatsgevonden. Dit ‘nieuwe buurthuis’ is meer dan een huiskamer voor de buurt. Het is ook een plek waar mensen zich ontwikkelen, nieuwe kennis opdoen en netwerken. Daarmee is het ook een opstap naar werk of onderwijs. Wat betreft inkomsten willen de betrokken bewoners niet (helemaal) afhankelijk zijn van de overheid. Dat vereist een vraaggerichte en bedrijfsmatige aanpak.
                                                                                                                                                                                            Raadsagenda Bestuurscultuur: Samenwerking met steden bevorderen alleen als dit minder uitgaven genereerd.
                                                                                                                                                                                                  Nadere verkenning in formatiegesprekken: Dierenwelzijn!!! Nieuw dierenasiel met medewerking van een Dierenarts, ondernemers, scholen, werkzoekenden en vutters, maar ook professionele zelfstandigen en burgers willen hun steentje bijdragen aan dit project. Onderzoek naar mogelijkheid voor een dierenasiel en een eventuele dierenartsenpraktijk op Noordflank? (voor huisdieren en vee)

Kan de gemeente de afgeschreven gronden niet afstaan aan zo een dierencombinatie?
Dierenwelzijn niet alleen benoemen maar dus ook uitvoeren.
                                                                                                                                                                                          D. Financiën en Grondbeleid.
                                                                                                                                                                                        Raadsagenda: Maatschappelijke organisaties onder één dak. Minder overhead- minder kosten. Goede controle op de uitgaven van aan organisaties verstrekte subsidies.
Eén organisatie in begeleiding van cliënten, ouderen, jongeren.
Onderzoek herplaatsing agrarische bedrijven? Onzin!!!!
Budget niet overschrijden!!!
                                                                                                                                                                                                        E. Zorg, vangnet en ondersteuning.
                                                                                                                                                                                                    Raadsagenda Transities sociaal domein: Luisteren naar de wensen van de burger, participatieweek- ouderen uitnodigen!!
Nadere verkenning in informatiegesprekken: Terechte verdeling tussen twee wethouders via intensieve contacten.
                                                                                                                                                                                                        F. Vrije tijd, sport en cultuur.
                                                                                                                                                                                                  Algemene stellingen: Topsport bevorderd breedtesport. Hier gelden voor vrijmaken.
Kunst en Cultuur handhaven onder goede controle van financiële middelen
                                                                                                                                                                                            Raadsagenda: Kijken naar herinrichting van alle sportaccommodaties in Almelo.
                                                                                                                                                                                            Aanvullingen: Niet bezuinigen maar verbeteren.
                                                                                                                                                                                                       Dat was het, Dank U
Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

1 Comment to “Op- en aanmerkingen PVA t.b.v. het Raadsprogramma”

  1. L.A. Brador schreef:

    Ik mis nog iets. GEEN MOSKEE VOOR 6000 MENSEN AAN DE BELAVIASTRAAT!

Leave a Reply