Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
ONZE VRAAGTEKENS OVER HET AFSCHUIVEN VAN RIJKSTAKEN NAAR GEMEENTEN……

 

logo pva

 

Op 1 januari a.s. is Almelo één van de 400 lokale ‘proeftuinen’ van Den Haag met de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet.

Of we hiermee blij moeten zijn is echter zeer de vraag !

Allereerst krijgt Almelo volgens pagina 2 voor de nieuwe taken en verantwoordelijkheden naar verhouding minder middelen dan nu het geval is en dat zal voor een nog altijd nagenoeg failliete gemeente en een lege Algemene Reservekas een heikele klus gaan worden.

In de praktijk komt het erop neer, zoals Uzelf concludeert op dezelfde pagina 2, dat dit nieuwe, van rijkswege, afgedwongen beleid uiteindelijk zal gaan leiden tot nòg minder en nòg goedkopere, dus slechtere zorg. Dit is een extra kwalijke ontwikkeling gezien het feit dat Almelo, vergeleken met de andere 13 regio-gemeentes, het reeds buitengewoon slecht doet qua werkloosheid, vacatures en enorme MAU-investeringen van tientallen miljoen euro’s per jaar om slechts een handjevol Almeloërs aan het werk te krijgen.

Reeds nu al houdt het College er al rekening mee dat mogelijke tegenvallers en frictiekosten niet door de gemeente Almelo opgebracht kunnen en er wederom vanuit Almelo met de pet rond gegaan moet worden bij de overdragende overheden zoals Rijk en Provincie. Dit geeft al aan dat Almelo ‘totaal geen vet op de botten’ heeft om tegenvallers op te vangen en dit sociaal –economisch gezien veel te speculatief is.

Ook vragen wij ons af hoe Almelo en dan citeer ik, zie pagina 3, ‘de zelfredzaamheid wil stimuleren en inwoners meer voor elkaar gaan doen’ (einde citaat). Uit jaarlijkse leefbaarheidsonderzoeken van het prestigieuze Elseviers Weekblad blijkt immers steeds weer dat Almelo, qua sociale cohesie, telkenmale buitengewoon slecht scoort.

Ook wordt er op pagina 7 van Uw beleidsplan het volgende gemeld en dan citeren wij “Als onze gebudgetteerde financiële middelen niet toereikend zijn, moeten we ondersteuning blijven bieden aan mensen die hier recht op hebben”(einde citaat) Wij vragen ons hierbij af: Kunt U al aangeven hoe U deze ondersteuning denkt te realiseren als U, zoals U zelf zegt,  zeer waarschijnlijk geen financiële middelen meer heeft?

Het voorstel schetst een toekomst waarin alle zekerheden verdwijnen en de gemeente zelf “aan de keukentafel” moet en zal bepalen of iemand – en onder welke tegenprestatie – een financiële ondersteuning zal krijgen, of de door een zorgvrager aangevraagde chronische zorg of jeugdzorg wel nodig is, of welzijns- en cultuur-voorzieningen zich wel genoeg op “de markt” richten, of ambtenaren al dan niet achter de voordeur mogen “toetsen” of de burger zich wel aan de gemeentelijke normen houdt, etc.
                                                                                                                                                                                                                               Allemaal situaties die de afgelopen maanden als wenselijk of zelfs financieel noodzakelijk naar voren werden gebracht. Met bezuinigingen van 25% tot 40% op de overgedragen taken is dat gezien vanuit de beleidsuitvoerders een rationeel beleid waarbij iedere creativiteit noodzakelijk is. Maar bekijk het ook eens vanuit de burger die afhankelijk wordt van die lokale overheid. De rechtsgronden van de AWBZ en de huidige jeugdhulpverlening worden vervangen door een gunstenstelsel waar lokale ambtenaren beslissen over hun wel en wee.

Al met al vinden wij deze van rijkswege opgedrongen proeftuin, sociaal-economisch, een weinig serieus experiment waar de PVA op voorhand niet vrolijk van wordt !

Partij vrij Almelo

 

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

Leave a Reply