Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
15 OP- EN AANMERKINGEN OVER DE BESTUURSRAPPORTAGE ALMELO 1e HELFT 2014

 

pva_1466085a

 

Voorzitter,

Pagina 5: Er wordt bij voorbaat gesteld dat financiële afwijkingen of uitgaven van minder dan 25.000 euro niet meer worden vermeld. Dit is merkwaardig: de gemeenteraad heeft juist, in tegenstelling tot het College van B & W, een serieuze controlerende taak van uitgaves van gemeenschapsgelden! Het College dient dan wèl inzage te geven aan de gemeenteraad om bedragen, ook beneden de 25.000 euro,  te kunnen controleren in onze gemeente.

Pagina 8: 22 van de 32 begrotingsonderdelen in de financiële samenvatting zijn verliesgevend tot een totaal van 638.000 euro. Er is kennelijk nog steeds op tal van onderdelen veel te weinig begrotingsdiscipline. Gaarne hierop Uw reactie !

Pagina 9: Het aantal WWB-uitkeringen is, ondanks de vele miljoenen aan MAU-subsidies van de Rijksoverheid in het 1e halfjaar toch weer met 11% toegenomen tot 2704. Gaarne hierover Uw uitleg!

De verkoopduur van woningen is (nauwelijks) gedaald met 42 tot 310 dagen gemiddeld. In de Randstad is deze verkoopduur veel sneller gedaald…..

Pagina 11: De premie voor de gemeentelijke aansprakelijkheidsverzekering bij Centraal Beheer is verhoogd met 73.000 euro of 97% vanwege slecht schadeverloop en hogere kapitaaleisen vanuit de toezichthoudende Rijksoverheid voor de verzekeraar. Uitwijken naar een andere (goedkopere) verzekeraar lijkt vooralsnog onmogelijk. Bij deze verzoeken we U te melden hoever U bent in Uw zoektocht naar alternatieven.

Pagina 19: Er wordt nog altijd ‘gewerkt’ aan een plan om vastgoedeigenaren te betrekken bij de oplossingen voor de hardnekkige leegstandsproblematiek in het centrum van Almelo. Dit is een opmerkelijk gang van zaken omdat de PVA-motie hierover reeds geruime tijd geleden is aangenomen door de gemeenteraad. Gaarne Uw reactie hoever U inmiddels bent met dit plan !

Pagina 25: De gemeente Almelo is aangeschreven over de brandveiligheid bij een aantal gemeentelijke gebouwen. Dit moet binnen 24 weken, dus voor 2015, verholpen zijn. Over sancties wordt echter met geen woord gerept! Ook vragen wij ons af hoever U nu bent met de verbetering van onze brandveiligheid?

Pagina 27: Ten aanzien van inkomsten reclame parkeergarages dient er structureel 30.000 euro per jaar opgehaald te worden. Uit overleg met ondernemers blijkt er echter geen belangstelling te zijn waardoor de exploitatie in gevaar komt. Wat gaat U hieraan doen?

Pagina 32: Er is sprake van een tegenvaller op de verzekering voor schoolgebouwen. De overschrijding van 40.000 euro is met name een rechtstreeks gevolg van een hertaxatie, waardoor wij twijfelen aan de marktkennis van de huidige gemeentelijk taxateur. Gaarne hierover Uw commentaar !

Pagina 35: In Almelo zien we het 1e half jaar een sterke toename van het aantal WWB-bijstandsuitkeringen en is de gemiddelde prijs per uitkering ook nog eens toegenomen. Wij vragen ons dan ook ernstig af in hoeverre de vele miljoenen aan MAU-subsidies van de Rijksoverheid dan wel succes hebben gehad? Gaarne hierop Uw reactie.

Pagina 37: De externe bijdrage van de woningcorporaties aan Almelo staat, met name door extra verhuurheffingen aan de Rijksoverheid, onder druk en wordt mogelijk beëindigd. Door het wegvallen van deze extra bijdrage kan het aantal huisuitzettingen binnenkort weer gaan toenemen. De stuurgroep CZAV gaat zich dan ook beraden over dit probleem. Op welke termijn kunnen we de uitslag van dit beraad verwachten?

Pagina 40: De baten van de begraafplaats waren aanvankelijk geraamd op 390.000 euro. Vanwege minder overledenen, achterblijvende begrafenissen, minder verkoop van graven en wellicht meer crematies voor de vele Almeloërs zonder financiële draagkracht  zullen de baten met 90.000 euro afnemen. Gaarne hierop Uw reactie!

Pagina 42: De aanvraag voor een aanzienlijke EFRO-milieusubsidie uit Brussel aan Almelo is op technische gronden afgewezen waarbij wij ons afvragen in hoeverre de aanvragende ambtenaren hierin tekort schoten en of ze wel voldoende onderlegd zijn? Gaarne hierop Uw reactie !

Pagina 53: In Almelo zijn een aanzienlijk aantal ambtenaren boventallig geraakt waardoor een forse financiële overschrijding dreigt te ontstaan. Ook wordt gemeld dat ook in de komende jaren aanzienlijke ‘frictiekosten’ zullen ontstaan als gevolg van de interne ambtelijke reorganisatie. Kennelijk wordt er in Almelo nog altijd onvoldoende rekening gehouden met de huidige discussie in de Tweede Kamer over gelijke (ontslag)rechten voor ambtenaren en niet-ambtenaren. Hoe denkt de gemeente hier nu en in de toekomst mee om te gaan?

Pagina 67: Jaarlijks wordt de woningvoorraad opnieuw getaxeerd, waardoor inzicht ontstaat in de actuele marktwaarde. Op basis van deze taxatie is per 31-12-2013 maar liefst 56,5 miljoen (!) euro aan gemeenschapsgeld op het geïnvesteerd vermogen afgewaardeerd waardoor Almelo, ondanks de bouw van een uiterst prestigieus gemeentehuis met zelfs autoliften, tot in lengte van jaren een probleemgemeente blijft.

Pagina 74: Almelo scoort qua werkloosheidsontwikkeling ondanks miljoenen aan MAU-subsidies regionaal èn landelijk buitengewoon slecht met de volgende indexen: Almelo +58, Enschede +9, Hengelo +19 en Nederland +25.

Pagina 79: Het aanbod van kantoor-, bedrijfs- winkelruimte laat in vergelijking met december 2013 het volgende zien in het 1e halfjaar van 2014: aanbod van kantoorpanden is gestegen met 22% tot 60.000 m2, bedrijfsruimte stijgt met bijna 100% tot ruim 160.000 m2 en het aanbod van winkelruimte stijgt met 46% tot bijna 25.000 m2. Gaarne hierover Uw reactie !

 

Partij Vrij Almelo

 

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

1 Comment to “15 OP- EN AANMERKINGEN OVER DE BESTUURSRAPPORTAGE ALMELO 1e HELFT 2014”

  1. Hendrik schreef:

    Er zit nog steeds geen duidelijke verbetering in het bestuur van Almelo. Desondanks beloont het college zich met een onevenredig prestigieus stadpaleis, zelfs met een autolift voor raadsleden met obesitas !

Leave a Reply