Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Raadsvergadering 17 september 2014

pva_1466085a

Voorzitter:

In veel wijken van Almelo gaat het naar onze mening niet goed. Omdat samenleven in onze stad niet op het gemeentehuis of achter een ander bureau gebeurt, maar juist in de wijken van de stad. Daar staan we voor voorzieningen, bevorderen van burgerinitiatieven en ondersteunen we onze inwoners op andere manieren om gezonder en veiliger te leven.

Over het algemeen is de invloed van raadsleden op de politie beperkt, aangezien de gemeenteraad de politie niet aanstuurt. Dat doet de burgemeester. Gemeenteraadsleden staan op grote afstand en deze positie dreigt te verslechteren. Door de komst van de Nationale Politie komt er minder blauw op straat en kunnen burgers van gemeenten in de problemen komen.

De politie kan iets hebben aan goed geïnformeerde en betrokken raadsleden. Want immers zijn raadsleden de ogen en oren van de stad. De Partij Vrij Almelo raad de gemeente aan om ten minste één keer per jaar een gemeentelijke driehoek te houden in aansluiting op een raadsvergadering. Dit overleg dwingt politiechefs en officieren van Justitie om op lokaal niveau verantwoording af te leggen. Omdat driehoeksoverleggen in het algemeen tamelijk besloten zijn maakt controle op de politie lastiger.

Het is goed om een debat te voeren over een reële en maatschappelijke agenda. Zodat niet de problemen die de politie ziet en wil zien het politiebeleid bepalen. 

Het grote voordeel van meer betrokkenheid betekend dat wijkbewoners hun zorgen en problemen, maar ook hun ideeën en oplossingen op gemeenteniveau kunnen bespreken.

Dank u.

 Voorzitter, de PVA wil over dit onderwerp een Motie indienen:

 

Motie Gemeentelijk driehoeksoverleg

De raad van de gemeente Almelo in vergadering bijeen op 16 september 2014

Overwegende dat:

1.  artikel 13 lid 1 Politiewet 2012 stelt dat het driehoeksoverleg (tussen burgemeester, officier van Justitie en politiechef) op verzoek van de burgemeester plaats heeft op gemeentelijk niveau;

2.  artikel 13 lid 4 Politiewet 2012 bepaalt dat in het driehoeksoverleg afspraken worden gemaakt over de lokale prioriteiten en criminaliteitsbestrijding;

3.  gemeentelijk driehoeksoverleg de politie en het Openbaar Ministerie dwingt om na te denken over de specifieke veiligheidssituatie in onze gemeente;

4.  gemeentelijk driehoeksoverleg de burgemeester in staat stelt om een belangrijk politieoverleg geheel en al te wijden aan vragen die spelen in onze gemeenschap en gemeenteraad;

5.  in driehoeksoverleg op een hoger niveau (van een basiseenheid, politiedistrict of regionale eenheid) de veiligheidssituatie op (te) grote afstand van de gemeenschap en gemeenteraad wordt besproken.

Verzoekt de burgemeester om:

1.  tenminste één (eventueel te vervangen door een hoger aantal) maal per jaar gemeentelijk driehoeksoverleg te voeren;

2.  in de gemeenteraad te debatteren over de algemene afspraken die de driehoek dient te maken over lokale prioriteiten en criminaliteitsbestrijding;

3.  ten behoeve van dit debat (punt 2) een analyse naar de gemeenteraad te sturen over de gemeentelijke veiligheidssituatie;

en gaat over tot de orde van de dag.

De PVA-fractie is voorlopig tevreden met de toezegging van de burgemeester dit beleid op te nemen in het Raadsprogramma zodat de Motie komt te vervallen.

 

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

1 Comment to “Raadsvergadering 17 september 2014”

  1. Het ORAKEL van Armelo schreef:

    Het had de PVA ok gesierd als ze stelling hadden genomen in de zaak DOLLE PRET, helaas heb ik jullie niet gehoord hier over.

Leave a Reply