Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Schriftelijke vragen aan college B&W van Almelo over de demonstratie in Almelo tegen het Armeense genocide monument

 

pva_1466085a

 

Almelo 11 oktober 2014

 

Geacht college,

Op zondag 1 juni 2014 was er een demonstratie van Turken op het Rembrandtveld in Almelo tegen het monument dat de Armeense genocide herdenkt. Bij deze demonstratie zijn zeer kwetsende en bedreigende uitlatingen gedaan, zoals “Karabach wordt het graf van de Armeniërs”. 

Een paar maanden later op 30 september 2014 diende de PVA een Motie in om de Raad te bewegen afstand te nemen van de protestbijeenkomst van genocide-ontkenners met zeer kwetsende uitingen richting de Armeense gemeenschap en hiermede een signaal af te geven dat Almelo geen groepen wil die vrijheid en tolerantie uitsluitend voor zichzelf claimen.

Deze Motie werd helaas met meerderheid van stemmen (alleen CDA, CU, PVA, Almelo Centraal en D66 (2) stemden voor) verworpen: waarom? Dat is ons nog steeds niet duidelijk!

Een dag later lazen wij een bericht op Face-Book (Almelo Vandaag) met als titel:

“Gemeenteraad laat zich met een kluitje het riet in sturen inzake, Turkse, demonstratie“.

De Partij Vrij Almelo vindt deze berichtgeving ernstig genoeg om daar alsnog vragen over te stellen aan het college.

Vooraf aan de demonstratie heeft de burgemeester een aantal voorschriften gesteld aan de Stichting Culturele Federatie te Rotterdam ten aanzien van de demonstratie.

De voorschriften staan vermeld hieronder. Op een aantal van deze punten hebben wij onderaan een aantal vragen die de PVA graag beantwoord zou willen zien.

 

1. Het is niet toegestaan de betoging te houden op een andere dan aangegeven locatie;

2. De organisatie dient voldoende personen in te zetten, die belast zijn met de handhaving van de orde voor, tijdens en na de betoging. Medewerkers van de ordedienst dienen voor een ieder duidelijk herkenbaar to zijn door middel van gekleurde hesjes;

3. De betoging op dient uiterlijk om 14.30 uur to zijn beëindigd;

4. Het is niet toegestaan om spandoeken met grote, stevige stokken mee to nemen tijdens de betoging. De organisatoren dienen hierop toe te zien;

5. Noodhulpvoertuigen, politie, brandweer en ambulances dienen te allen tijde een vrije doorgang te hebben;

6. Het roepen van discriminerende en opruiende teksten is verboden;

7. Het meevoeren van spandoeken met daarop discriminerende en opruiende teksten is verboden;

8. Indien gebruik gemaakt wordt van beveiliging, dienen de beveiligers in dienst te zijn van een beveiligingsbedrijf dat erkend is zoals bedoeld in de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus. Het personeel dient in het bezit te zijn van een toestemming van de Korpschef van de Politie. De werkzaamheden dienen uiterlijk drie dagen voor aanvang van het evenement to worden aangemeld bij de afdeling Bijzondere Wetten van de politie;

9. Indien gebruik wordt gemaakt van verkeersregelaars dienen deze in bezit te zijn van een geldige “aanstellingspas verkeersregelaar”;

10. Op grond van de Zondagswet is het verboden op Zondag zonder strikte noodzaak gerucht te verwekken, dat op een afstand van moor dan 200 meter van het punt van verwekking hoorbaar is;

11. Op grond van de Zondagswet is het verboden op Zondag voor 13 uur optochten of bijeenkomsten op openbare plaatsen te houden, daartoe gelegenheid to geven, of daaraan deel to nemen;

12. Bij constatering van ongeregeldheden of bij dreigende ordeverstoringen, dienen de medewerkers van de ordedienst onmiddellijk de politie hiervan in kennis te stellen;

13. Indien zich tijdens het evenement feiten of omstandigheden voordoen op grond waarvan de politie, in belang van de openbare orde en veiligheid, het voortduren van het evenement niet verantwoord acht, moeten de activiteiten onmiddellijk worden gestaakt.

14. Eventueel door of namens de clusterchef Basisteam Noord van de politie Oost Nederland of de burgemeester van Almelo to geven aanwijzingen of bevelen dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd;

15. Het gemeentebestuur is noch middellijk, noch onmiddellijk aansprakelijk voor directe en/of indirecte aanspraken wegens geleden dan wel aan derden toegebrachte schade, ontstaan als
gevolg van dan wel in verband met het afgeven van dit bewijs van ontvangst;

 

Vraag 1:

Voorschrift 4 heeft het over een verbod inzake spandoeken met grote stokken. Waarom is dit voorschrift met voeten getreden?

Vraag 2:

Voorschrift 6 en 7 geven een verbod op het roepen van discriminerende en opruiende teksten en dat idem voor spandoeken. U had de demonstratie direct kunnen beëindigen in het kader van openbare orde en veiligheid. Waarom is dit niet gedaan?

Vraag 3:
Voorschrift 10 heeft het over de Zondagswet en de afstand van 200 meter. Er ligt een kerk direct tegenover het veld aan de Rembrandtlaan waar de demonstratie is gehouden. Volgens artikel 3 Zondagswet en gelet op de Wet op de openbare manifestaties moet de burgemeester voorschriften stellen ten aanzien van het gebruik van geluidsinstallaties op Zondag. In de voorschriften hierover geen woord. En de demonstratie was door de geluidsinstallatie al zeer ver
te horen. Waarom is hier niet tegen opgetreden?

Vraag 4:

Voorschrift 11 is onbegrijpelijk nu in de zelfde brief staat dat de demonstratie begint om 12.30 uur en er evenmin is gekeken naar het hiervoor al aangehaald artikel 3 Zondagswet. Gaarne uw reactie hierop!

Vraag 5:

De handhaving ligt niet alleen in de voorschriften 12 en 13 maar ook in het niet naleven van de voorschriften zelf. Op het moment dat er sprake is van discriminatie en opruiende teksten had de burgemeester in ieder geval de organisatie op dat moment daarop dienen aan te spreken. Het niet naleven van de voorschriften is strafbaar. Heeft de burgemeester daar aangifte van gedaan ?

Vraag 6:

Voorschrift 15 hoort niet in het rijtje thuis omdat het geen voorschrift is.

Vraag 7:

De burgemeester heeft als voorzitter van het dagelijks bestuur belang bij de uitkomst van het raadsdebat. (zie Motie PVA) Als voorzitter van de gemeenteraad heeft zij daarbij ook de mogelijkheid om te sturen en een advies voor een in te brengen Motie of Amendement af te geven. Wij vinden dit onwenselijk. Bent u dat met ons eens?

 

Met vriendelijke groeten,

Namens de PVA,

Harry de Olde (fractievoorzitter)

 

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

Leave a Reply