Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Schriftelijke vragen PVA over buurtoverlast Schelfhorst

 

pva_1466085a

Beantwoording schriftelijke vragen door het college van B&W Almelo 

 

Geachte fractie,

Naar aanleiding van uw vragen gesteld in de brief over buurtoverlast in de wijk Schelfhorst delen wij u het volgende mee.

Vraag 1.

Wanneer gaan nu eindelijk de wijkteams hun werk doen (want er zijn in meerdere wijken problemen)?

Antwoord.

Almelo heeft gekozen binnen de transformatie van het sociale domein sociale wijkteams inte zetten. Deze sociale wijkteams vormen de toegangspoort naar zorg en ondersteuning. Met de sociale wijkteams wordt beoogd invulling te geven aan de werkwijze ‘1 gezin, 1 planen 1 regisseur’ en de vraag naar 2e lijnsvoorzieningen te verminderen. Besloten is de opgave om de toegang en toeleiding tot jeugdzorg en begeleiding Wmo voor 1 januari 2015 binnen de sociale wijkteams organiseren samen met De Nieuwe Organisatie (DNO) vorm te geven. Daarnaast wordt tot en met 31 december 2015 samen met DNO en andere maatschappelijke organisaties invulling gegeven aan de opgave voor doorontwikkeling van de sociale wijkteams op basis van het beleidsplan ‘Samen mee(r) doen!’. De aandacht voor de problematiek die bijvoorbeeld buurtoverlast met zich meebrengt, krijgt vanaf 1 januari ten dele een plaats in de opdracht voor de Sociale Wijkteams. De focus ligt daar op multi-probleemaanpak en WMO begeleiding. Dat geldt eens te meer op het moment dat er kinderen in de gezinsproblematiek zijn opgenomen. Is dat niet het geval, dan zal de huidige Zorgstructuur gevraagd worden de regie op zich te nemen, net zoals dat nu plaatsvindt. In beide gevallen is er per definitie sprake van maatwerk. De aanpak wordt gericht op de specifieke problematiek van iedere individuele situatie en zal dus steeds kunnen verschillen. De huidige werkwijze wordt nu al geïntensiveerd en wij zien de noodzaak om dit multidisciplinair aan te pakken.

Vraag 2.

Hoe denkt het college erover om probleemgezinnen in speciale wooncontainers (in meerdere gemeenten een succes) bij elkaar te plaatsen en enkele jaren begeleiden tot ze weer in staat zijn een normaal, sociaal leven te leiden?

Antwoord.

De situatie in en om de Zuilenburg is niet illustratief voor de Schelfhorst. Bewoners zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor de juiste omgangsvormen in en met de buurt. De psychische component maakt een situatie echter complex en de mogelijkheid voor mensen om dit zelf op te lossen. In incidentele gevallen kan eventueel door de gemeente mediation, of straks ook buurtbemiddeling, worden toegepast c.q. aangeboden. Zorgstructuur en/of Sociale Wijkteams kunnen dan gevraagd worden de Regievoering over te nemen. Wij zijn van mening dat maatwerk effectiever is dan huisvesting in een container. Daarom zijn wij in Almelo niet toe aan zo’n extreme maatregel als containers. De reguliere opvang en zorg en de voorliggende voorzieningen hebben naar onze mening nog voldoende antwoord op de huidige problemen. De meldingen die bij de politie binnen komen worden opgelost in onderling overleg, en soms met hulp van de woningcorporatie, de politie, of de gemeente. In het gemeentelijke integrale veiligheidsplan is vastgelegd dat er intensieve aandacht is voor dit soort probleemsituaties die niet alleen lokaal maar ook in regionaal verband en zelfs landelijke aandacht krijgen.

Vraag 3.

Als probleemgezinnen overlast blijven veroorzaken naar andere burgers toe, en boven de wet blijven staan, is het dan mogelijk om hen te korten op hun bijstandsuitkering want tenslotte is een bijstandsuitkering gemeenschapsgeld terwijl deze gezinnen de gemeenschap ondermijnen?

Antwoord.

In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk dat ouders moeten vrezen voor een korting op zijn of haar uitkering als stelselmatig niet wordt meegewerkt aan het oplossen van het gedrag van de kinderen.

Vraag 4.

Wil de burgemeester of wijkwethouder deze wijkbewoners (namen zijn bij ons bekend) van de Schelfhorst bezoeken zodat deze met hun eigen woorden kunnen vertellen wat voor ellende zij nu al drie jaar moeten doorstaan?

Antwoord.

Wij willen benadrukken dat zorginstellingen, gemeente en de politie er bovenop zitten om de problemen op te lossen. Wij kennen alle ins en outs van dit dossier. Om privacy redenen is het niet mogelijk om hierover verder op in te gaan.

Vraag 5.

En wanneer gaat het college deze problemen (die zich ook in andere wijk voordoen) nu echt eens serieus aanpakken want goedwillende mensen mogen niet het slachtoffer worden van deze probleemgezinnen?

Antwoord.

Als wij tijdig op de hoogte zijn van probleemsituaties zoals buurtconflicten, kunnen wij middelen als bijv. mediation inzetten. Dat gebeurt in de praktijk ook. Wij nemen dit soort problemen zeer serieus. Een van de gemeentelijke speerpunten is het creëren van een veilig woon- en leefklimaat in de wijk, de buurt en de straat. Echter, zoals reeds opgemerkt, de verantwoordelijkheid voor een goed woon- en leefklimaat, begint bij de bewoner zelf.

Vraag 6.

De gemeente zou op eerdere vragen van de Partij Vrij Almelo het initiatief nemen voor het introduceren van buurtbemiddeling. Buurtbemiddeling is een methode om buurtgenoten in een conflictsituatie met elkaar in gesprek te brengen. Getrainde vrijwilligers zouden daarbij helpen. Komt deze buurtbemiddeling die ook is opgenomen in het Raadsprogramma nu eindelijk van de grond?

Antwoord.

Een pilot is gestart in de wijk Ossenkoppelerhoek. Buurtbemiddeling, in welke vorm dan ook, is een werkwijze die z.s.m. ook stedelijk wordt ingevoerd.

 

Wij hopen u hiermee naar tevredenheid te hebben geantwoord.

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Almelo,

de secretaris,                    de burgemeester,

 

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

2 Comments to “Schriftelijke vragen PVA over buurtoverlast Schelfhorst”

  1. Alice NietInWonderland schreef:

    Nou…die tevredenheid zal blijken als er weer overlast is en wellicht de vlam in de pan slaat. Jammer dat er niets staat over kordate en snelle aanpak. Alleen een zee van zorgvuldig gekozen politieke praatjes…maar zoals de meeste mensen al jaren weten: die vullen geen gaatjes. Dat is al vaker getoond.
    Jammer dat de wil op positieve verbetering ontbreekt en dat prangende vragen worden afgedaan met zorgvuldig gekozen woorden die eigenlijk niets zeggen en ook niet zorgen voor een snelle oplossing en/of kordaat optreden! Zo gaat dat blijkbaar in Almelo.

  2. Sjoerd Visser schreef:

    Nou maar weer wachten op slachtofers…want dan is er wel ineens aandacht…en komen oplossingen sneller als via deze politieke omslachtige manier van praatjes. Mijn strijdkreet luidt dan ook: KORT leve de politiek!

Leave a Reply