Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Almelo

 

jong

 

Vanaf 1 januari 2015 is het dus zover en zijn we verantwoordelijk voor veel zorgtaken maar krijgen daarvoor veel minder budget. Een van de doelstellingen van het kabinet was namelijk bezuinigen. We zullen dus kosten moeten besparen en het moet goedkoper kunnen maar of dit werkelijk lukt, is de vraag. Het kost ons al veel geld om nieuwe organisaties van wijkteams op te zetten. De ‘keukentafelgesprekken’ met bewoners zijn dan wel intensief maar leiden in de eerste instantie niet tot kostenbesparingen.

Doel van de nieuwe Jeugdwet is een einde te maken aan bureaucratie en aan de sterk versnipperde hulpverlening in de jeugdzorg. Een Gemeente moet dan beter in staat zijn om – op basis van de specifieke situatie van het kind – maatwerk te leveren en verbinding te leggen met zorg, onderwijs, werk en inkomen, sport en veiligheid. De inzet van de wet is dat alle kinderen gezond en veilig moeten kunnen opgroeien, hun talenten ontwikkelen en naar vermogen participeren in de samenleving. Ouders zijn hiervoor eerst verantwoordelijk. De overheid komt in beeld als dit niet vanzelf gaat. Dan moet het jeugdstelsel snel, goed en op maat functioneren om kinderen te behandelen, begeleiden en beschermen.

Alleen is een gemeente geen jeugdzorginstantie en hebben ze dan ook geen deskundig personeel in dienst. In de praktijk zal het betekenen dat het huidige personeel van de diverse jeugd-zorginstanties gemeenteambtenaar gaan worden, want zo denkt men bij de overheid geheel ten onrechte dat deze mensen wel deskundig zijn. In de jeugdzorg zal er dus niets echt veranderen: ouders zullen nog steeds worden geconfronteerd met dezelfde incompetente gezinsvoogden, dezelfde valse rapportages en dezelfde machtsspelletjes, kinderrechters zullen nog steeds zonder kritische vragen te stellen alles slikken wat hen door de gezinsvoogd wordt voorgekauwd, en kinderen zullen nog steeds uitsluitend uit financiële belangen onder toezicht of uit huis geplaatst worden. ‘Door deze nieuwe manier van werken worden bovendien alleen maar meer sluimerende problemen zichtbaar, waardoor er soms in eerste instantie meer zorg wordt verleend.

Na ons bezoek aan een instantie van Jeugdzorg vragen wij ons af of je niet het beste je eigen weg kunt volgen. Dus waarom niet zelf een jeugdpsycholoog inschakelen want dit hoeft niets extra te kosten want daar zijn we allemaal voor verzekerd. Deze mensen kunnen je professionele hulp bieden en niet al dat gedoe er omheen van “jeugdzorg” waar je maanden op moet zitten wachten en waar kostbare tijd verloren gaat. Als de diagnose is gesteld, kun je in samenspraak kiezen voor een eventuele behandeling. Deze kosten zijn aftrekbaar voor de belastingen. Het Rijk bezuinigt, en de gemeenten maken extra kosten.

En de samenleving betaalt. Hoeveel zal blijken wanneer de enveloppe van de Gemeentebelasting weer eens op uw mat valt.

 

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

2 Comments to “Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Almelo”

  1. piet schreef:

    Er is geen bedrijfstak in Nederland welke zo zwaar onder vuur ligt als de jeugd-zorg. De branche prijst zichzelf de hemel in, maar terwijl het Internet vol staat met kritiek schitteren positieve reacties van cliënten door afwezigheid. Nadat men eerst jarenlang struisvogelpolitiek had bedreven besloot de overheid in te grijpen en bedacht de ‘Transitie Jeugdzorg’, waarbij de jeugdzorg overgeheveld wordt naar de gemeenten. Het plan is gedoemd te mislukken.

  2. H.Koos schreef:

    Ergens kan de ‘Transitie Jeugdzorg’ gezien worden als een ordinaire bezuiniging: het achterliggende idee is dat de jeugdzorg goedkoper gemaakt kan worden door te decen-traliseren naar gemeentelijk niveau. Dat werkte voorheen ook niet (zoals bijvoorbeeld bij de decentralisatie van de WMO) en zal ook nu niet helpen. Gemeenten zijn immers geen commerciële bedrijven maar inefficiënte, bureaucratische organisaties. Het zal uiteindelijk dus veel meer gaan kosten dan nu.

Leave a Reply