Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Algemene beschouwingen PVA (Raadsvergadering 13 november)
 
pva_1466085a
 
Voorzitter,
 
Voor het jaar 2014 is volgens de spelregels van het interbestuurlijk Toezichtkader van de provincie Overijssel code ORANJE van toepassing voor het toezicht op financiën van Almelo. Reeds vanaf 2010 heeft de PVA erop gewezen dat er verscherpt toezicht op de financiën nodig was. Ondanks de belabberde financiën zijn we beloont met een mooi peperduur gemeentehuis van 58 miljoen. Deze code ORANJE is mede ingegeven door het onverminderd aantal slechte gronduitgiftes waarop inmiddels tientallen miljoenen kostbaar gemeenschapsgeld van de Almelose belastingbetaler is afgeboekt. We hebben het dan nog niet over het structureel ontbreken van weerstandsvermogen en de a.s. decentralisatie van Rijkstaken in 2015. Helaas zijn de gevolgen van Prinsjesdag ook nog niet verwerkt in deze begroting. Wij zijn benieuwd of de wethouders van dit nieuwe college nog met nieuwe ideeën komen betreft de noodzakelijke bezuinigingen. Wel is er 60.000 euro extra uitgetrokken voor beveiliging van ambtenaren in de publiekshal tegen boze Almelose burgers.
 
Ondanks de inmiddels vele miljoenen aan MAU-subsidies is er jammer genoeg weinig terecht gekomen van het te werk stellen van langdurig werklozen. Desalnietemin komt er met ingang van 2015 van Rijkswege weer 162.000 euro beschikbaar en gaat het college 0,6 miljoen extra voorstellen doen aan de Raad. Ook is het opmerkelijk dat de afdracht aan OZB-ramingen met 160.000 euro naar BOVEN worden bijgesteld, terwijl er al jaren, en zeker in de regio Twente, nog altijd sprake is van recessie!
Het is overigens geen verdienste van het college dat er 2,35 miljoen kan worden bespaard aan rente op de hoge schulden va Almelo, maar meer is te danken aan Brussel die de rente steeds verder verlaagd ten gunste van probleemlanden als Griekenland, Italië en Frankrijk.
De gemeente Almelo krijgt de komende jaren waarschijnlijk te maken met een steeds groter gat in de begroting. De enige uitweg om dan uit het dal te klimmen is het aanvragen van de artikel 12 status. Met steun van Den Haag kunnen dan de slechte wegen en bruggen worden opgeknapt. 7% van de Almelose wegverhardingen verkeert in erbarmelijk slechte staat, met alle risico van ongelukken respectievelijk letselschadeclaims. Ook streeft het college naar een versobert vervangingsniveau van lichtmasten.
De rek is er uit want nog meer snijden in voorzieningen zal een kaalslag teweeg brengen.

Bestuurlijke vernieuwing en burgerparticipatie zijn belangrijke politieke thema’s voor een gemeente. Bij een partij zoals D66 vindt je dit in bijna elk programma weer terug. Hoewel ook onze gemeente in beginsel positief staat tegenover initiatieven van de burger werpt ze vaak en misschien onbedoeld vele obstakels op. De verzorgingsstaat is veranderd in een participatiesamenleving, waarin de overheid zich steeds meer terugtrekt en de burger actiever wordt. Een uitingsvorm is het zogenaamde bottom-up initiatief. Dit zijn initiatieven van burgers en ondernemers. Er wordt volop aandacht besteed aan de manier waarop de initiatiefnemers invulling geven aan een project. Met vragen wat betekenen deze initiatieven voor de stad? Hoe wordt het initiatief gefinancierd? Vooral in gemeenten zoals Almelo zouden deze initiatieven zich gemakkelijk kunnen ontwikkelen. Een stad met bevolkingsdaling en leegstand vastgoed. Op dit moment is er een verkenning gaande zoals is vermeld in het Raadsprogramma betreft een burgerinitiatief voor een nieuw dierenzorgcentrum die wordt ondersteunt door veel Almelose bedrijven, scholen en inwoners van Almelo.

Het is volledig afhankelijk van betrokken ambtenaren en of de gemeente een initiatief ondersteunt, loslaat of tegenwerkt. Dat brengt ons tevens bij het punt werkgelegenheid voor mensen met een arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben betreft de nieuwe participatiewet. Denk hierbij het inzetten van mensen met een beperking aan zulke projecten. 

 
De PVA vindt dat burgers ook een kans moeten krijgen om hun mening over de voorgestelde bezuinigingen te kunnen geven. De vaststelling van de begroting en het daarbij behorende beleid is de belangrijkste beslissing die de gemeenteraad elk jaar neemt. De PVA vindt het de moeite waard om pogingen te ondernemen de betrokkenheid van de inwoners bij de lokale democratie te vergroten. 
  
Gelet op het beschikbare budget moeten er keuzes worden gemaakt, maar wij kunnen ons moeilijk vinden dat de  maatregel compensatie voor chronische zieken en gehandicapten zonder afbouwface wordt afgeschaft. Vele chronische zieken en gehandicapten moeten rondkomen van een WIA en Wa-jong uitkering of een pensioentje die rond het minimum inkomen ligt. Ook hebben deze mensen hoge zorgkosten die ieder jaar ook nog verder oploopt. Met deze compensatie konden deze groep mensen toch aan het einde van het jaar een beetje hun zorgkosten compenseren. Zou deze maatregel direct in 2015 worden ingevoerd krijgen deze toch al zo kwetsbare mensen opnieuw een financiële tegenslag te verwerken.

Daarom wil de PVA  deze compensatie voor chronische zieken en gehandicapten stapsgewijs afbouwen over een periode van twee jaar, zodat deze groep mensen door alle veranderingen die er aan zitten te komen vanaf 1 januari 2015 niet nog verder in de problemen komen. Het is eigenlijk te gek voor woorden dat in de toekomst chronische zieken en gehandicapten moeten opdraaien voor mensen die financiële problemen hebben.

 
Wij zullen hier een amendement voor indienen.
 
Voorzitter:
 
Kort samengevat zijn veel, heel veel financiële risico’s te vinden in de begroting. De sociale agenda maximaal 3,6 miljoen. Staat van onderhoud “kunstwerken” maximaal 15 miljoen, grotere zorgvraag maximaal 0,6 miljoen, bouwclaims van ontwikkelaars maximaal 4 miljoen, exploitatieverliezen met verbonden partijen maximaal 8 miljoen, eigen risico-schadeuitkeringen maximaal 1 miljoen, niet nakomen contractuele verplichtingen maximaal 1 miljoen, extra rijksbezuinigingen maximaal 1 miljoen, overtollig personeel 0,5 miljoen, enzovoort, enzovoort.

Ook al zijn de de financiële voor-uitzichten voor de komende jaren door de bezuinigingen zeer zorgelijk, toch wensen wij het college met haar ambtenaren veel wijsheid toe bij de werkzaam-heden voor de stad en haar inwoners.

 

Partij Vrij Almelo

10001

Het begrotingssaldo van 209.000 euro wordt gebruikt voor compensatie van chronische zieken en gehandicapten. Daarmee wordt deze bezuiniging verzacht. 

Het amendement werd verworpen met alleen PVA en Leefbaar Almelo voor.

 

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

Leave a Reply