Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Vragen PVA aan college B&W over toekomstige functie Huize Alexandra, Vriezenveenseweg 170

 

pva_1466085a

 

 

Geachte heer De Olde,

 

U hebt op 11 oktober 2014 per mail een aantal vragen gesteld over de huisvesting van arbeidsmigranten in voormalig Huize Alexandra. Hieronder beantwoorden wij deze vragen. Een afschrift van onze brief is toegestuurd aan de gemeenteraad.

 
Vraag 1:
 
Waren er op 8 juli jongstleden al gesprekken met het detacheringsbureau Marquette om Huize Alexandra te verhuren aan Marquette. Want detacheringsbureau Marquette had al langer belangstelling voor Huize Alexandra maar kon het niet van de overheid kopen.
 
Antwoord:
 
Toen Huize Alexandra te koop was, heeft Maguette Vastgoed B.V. interesse voor Huize Alexandra getoond.
 
Vraag 2:
 
Waarom is de raad pas 7 oktober schriftelijk geïnformeerd omtrent de mogelijke huisvesting van arbeidsmigranten in huize Alexandra?
 
Antwoord:
 
In onze vergadering van 7 oktober jl. hebben wij een besluit genomen om het pand niet te slopen en gesprekken te starten met Marquette Vastgoed B.V. zoals wij dezelfde dag nog per brief aan de gemeenteraad hebben laten weten. Een andere mogelijkheid was geweest dat wij de gemeenteraad voorafgaand aan onze vergadering van 7 oktober hadden geinformeerd maar volgens ons is het niet ongebruikelijk dat het college eerst voorbereidende besluiten neemt die later aan de gemeenteraad worden voorgelegd. In dit geval is er geen sprake van onomkeerbare stappen die vooraf aan de gemeenteraad moeten worden voorgelegd.
 
Vraag 3:
 
Waarom zijn de omwonenden zo slecht geïnformeerd door het college?
 
Antwoord:
 
In onze brief van 7 oktober aan de omwonenden schrijven wij dat we eerst nog gesprekken met Marquette starten en daarna, indien er mogelijk tot een akkoord kan worden gekomen over het verzoek van Marquette, wij laten onderzoeken of via een wijziging van het bestemmingsplan, de bestemming voor het door Marquette beoogde doel, geschikt kan worden gemaakt. Wij hebben bij het verspreiden van de brieven gekeken naar de aangrenzende woningen en bedrijven die in de directe invloedsfeer liggen van voormalig Huize Alexandra en vandaar uit het verspreidingsgebied van de brieven groter gemaakt. Wij hebben op dinsdag 7 oktober 450 brieven bezorgd en een dag later nog 70 extra brieven. Het is bij een volgende informatieronde goed om, nu omwonenden in uw richting hebben aangegeven geen brief te hebben ontvangen, nog eens kritisch naar het verspreidingsgebied te kijken en het gebied zo nodig groter te maken.
 
Vraag 4:
 
Is het wel raadzaam met het oog op overlast en veiligheid om arbeidsmigranten naast een asielzoekerscentrum te huisvesten, want dit zal nog voor veel meer overlast gaan zorgen in de buurt.
 
Antwoord:
 
Wij zijn het met u eens dat deze woonwijk grenst aan een gebied dat is ingericht met diversevoorzieningen in onze huidige stadsrand. In onze afweging heeft meegespeeld dat het voormalige Huize Alexandra een functie kan hebben voor huisvesting maar dat het daarbij van belang is de woonwijk niet onevenredig te belasten. Met Marquette Vastgoed B.V. gaan wij ook in overleg over de voorwaarden en condities waarop zij invulling gaan geven aan een nieuwe bestemming voor Huize Alexandra.
 
Vraag 5:
 
Gaat het college nog een bijeenkomst voor de omwonenden organiseren, waarin de omwonenden beter worden geïnformeerd over de plannen die er nu zijn met het voormalige huize Alexandra.
 
Antwoord:
 
Het is nog ongewis wat de resultaten van deze gesprekken zullen zijn en dus is het nog maar de vraag of wij met Marquette tot overeenstemming zullen komen. Indien blijkt dat het mogelijk is om tot een akkoord te komen met Marquette B.V. dan hebben wij
het voornemen om een bijeenkomst met de buurtbewoners te beleggen.
 
Vraag 6:
 
Heeft detacheringsbureau Marquette nog meer panden op het oog om arbeidsmigranten te huisvesten in Almelo? (nu al Begoniastraat en via een omweg is bungalowpark Lageveld opgekocht door Marquette van de gemeente Wierden). En zijn hier gesprekken over gaande met het college. Zo ja zou het college hier de raad van op de hoogte willen stellen.
 
Antwoord:
 
Voor zover wij dit op dit moment weten, is dit niet het geval.
 
Vraag 7:
 
Heeft het college misschien ook een idee hoeveel arbeidsmigranten Marquette nog naar Almelo wil halen. Want goedwillende Almelose werkzoekenden komen op deze wijze niet meer aan een baan. Vooral laagopgeleide werkloze inwoners van Almelo worden door deze arbeidsmigranten verdrongen op de arbeidsmarkt (deze signalen vangen wij op van werkzoekenden) Een terechte vrees dat dit vooral nadelig uitwerkt voor laaggeschoolden zowel onder autochtone en eerdere migrantengroepen. Terwijl onze stad een hoge werkloosheid kent onder laaggeschoolde werkzoekenden, mogen die straks vrijwilligerswerk gaan doen met behoud van uitkering.
 
Antwoord:
 
Dit is voor ons een blijvend punt van zorg. Het bedrijfsleven doet een beroep op arbeidsmigranten en wil deze inzetten voor het uitvoeren van werkzaamheden in hun bedrijf waarbij Marquette overigens eerst contact opneemt met het Werkplein Twente of mensen zonder baan kunnen worden ingezet voor de activiteit die moet worden uitgevoerd. Op het moment dat arbeidsmigranten gehoor geven aan deze werkgelegenheidsvraag uit het bedrijfsleven, is huisvesting van deze mensen nodig. Vanuit de markt kan de gemeente gevraagd worden of de lokale overheid medewerking wil verlenen aan de huisvesting van deze mensen. Marquette Vastgoed B.V. heeft ons gevraagd naar de mogelijkheden om dit in het voormalige Huize Alexandra te doen.

 

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

 

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Almelo,

de secretaris,                     de burgemeester,

 

 
 
 
Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

Leave a Reply