Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
MIJN IDEEËN OVER EEN RUIMER LOKAAL BELASTINGGEBIED ! (Draait de burger er voor op?)

IMG_0040-600x507

 

Het lokale belastinggebied moet worden verruimd. Alleen dan kunnen gemeenten de financiële risico’s afdekken die ontstaan na de decentralisaties jeugdzorg, langdurige zorg en werk. Hiervoor pleit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Daarbij denkt de gemeente niet alleen aan de onroerende zaakbelasting (ozb), maar ook aan bijvoorbeeld de opcenten op de inkomstenbelasting.

De verruiming moet per 2015 een feit zijn. http://www.cpb.nl/persbericht/3215666/cpb-workshop-over-verruiming-van-het-lokale-belastinggebied-uitnodiging-voor-jou

 

 

MIJN IDEEËN OVER EEN RUIMER LOKAAL BELASTINGGEBIED !

De verwezenlijking van fiscale decentralisatie, dus hogere lokale belastingen voor de burger, blijft feitelijk een verplaatsing van landelijke naar lokale belastingdruk wat, in eerste instantie, in wezen neerkomt op een mogelijk meer zichtbare ‘sigaar uit eigen doos’.

Zo stelt men dat het wonen in de nabijheid van onder andere een winkelcentrum bepalend zou moeten zijn voor een hogere OZB? Dit is zeer de vraag omdat een lokatie nabij een winkelcentrum niet alleen meer mensen en passanten van binnen of buiten de gemeente aantrekt, maar ook vaak meer overlast veroorzaakt van probleemjeugd, extra autoverkeer, dus meer parkeerproblemen en geluidsoverlast veroorzaakt vanwege een voortdurend laden en lossen voor de winkeliers.

Men heeft het over een verruiming van het lokale belastinggebied via het gebruikersdeel OZB op woningen. Dit heeft tot gevolg dat ook huurders dan hun aandeel moeten gaan betalen in de onroerendgoedbelasting hetgeen voor met name Almelo zeer problematisch gaat worden aangezien 20% van de inwoners reeds beneden de armoedegrens leeft !

De compenserende verlaging van de loon- en inkomstenbelasting levert mogelijk meer banen op voor werkenden. Een lagere loon- en inkomstenbelasting voor werkenden leidt m.i. in de praktijk juist tot een extra prikkel om te gaan werken. Het grote voordeel van een dergelijke vorm van vlaktax in bijvoorbeeld Duitsland was juist dat een lagere loon- en inkomstenbelasting juist leidde tot méé animo om te gaan werken, dus meer economie en minder werkloosheid.

Zo was in 2010 het aandeel van lokale belastingen in Nederland slechts 10% terwijl dat gemiddeld in andere EU-landen volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking (OESO) rond de 37% tot 60% zou liggen. Dit lijkt m.i. op een vergelijking van ‘appels met peren’ omdat er in deze CPB-brief immers niets vermeld wordt over de fiscale verhoudingen lokaal-nationaal in de ons omringende (OESO) landen en het maar helemaal de vraag blijft of hogere lokale belastingen uiteindelijk meerwaarde veroorzaken.

Fiscale decentralisatie zou de democratische verantwoording op gemeentelijk niveau bevorderen omdat het de kiezers meer zou confronteren met, niet alleen de lusten, maar ook de lasten. Een verantwoorde decentralisatie is m.i. alleen interessant bij voldoende politieke kwaliteit en dualisme op lokaal niveau tussen de controlerende gemeenteraad en het uitvoerende college hetgeen zeer te betwijfelen is vanwege de huidige 83 miljard euro schuld die de 393 lokale overheden in ons land tot nu toe hebben opgebouwd.

Zo wordt terecht gesteld dat indien voorzieningen tot stand komen via de belastingopbrengst op onroerend goed, dan zouden huishoudens die in een duur huis wonen onevenredig veel bijdragen aan de voorzieningen. Dit kan m.i. de locatiekeuze van huishoudens verstoren. Bovendien profiteren hoge inkomens die in een rustige buitenwijk wonen, immers weinig van de locatiespecifieke voorzieningen die in het centrum van de gemeente worden aangeboden.

Een zichtbare heffing zou de betaler meer moeten confronteren met de kosten van locaal beleid en maakt een scherpere afweging tussen de lasten en baten mogelijk. Er wordt echter met geen woord gerept over ‘vrijgestelde’ inwoners vanwege de bestaande lokale kwijtscheldingsregelingen.

 

Harry de Olde

Partij Vrij Almelo

 

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

Leave a Reply