Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Op- en aanmerkingen volgens de Benchmark over het ambtelijk apparaat van de Gemeente Almelo

 

logo pva

 

De totale omvang van het ambtelijk apparaat van de gemeente Almelo vertoont, vergeleken met 17 vergelijkbare gemeenten in het land, een aantal opmerkelijke overschrijdingen!

Zo is de totale omvang van het ambtelijk apparaat maar liefst 4% ofwel 21,3 arbeidsplaatsen groter dan het gemiddelde van de bovengenoemde 17 vergelijkbare gemeenten. Kosten: uitgaande van een bruto modaal ambtelijk inkomen een overschrijding van circa 650.000 euro gemeenschapsgeld!

 

Pagina 2. Ook de ambtelijke formatie voor ‘uitvoerende taken’ vertoont een overschrijding van maar liefst 5% ofwel 13,6 arbeidsplaatsen hetgeen, uitgaande van een bruto modaal inkomen, een overschrijding betekent van circa 400.000 euro !

Deze, feitelijk onnodige, overschrijdingen zijn ontstaan doordat Almelo, vergeleken met de 17 vergelijkbare gemeenten talloze taken zoals beheer van zwembaden, onderhoud monumenten en sociale recherche in eigen beheer blijft verrichten, terwijl dit feitelijk strikt private taken zijn, doch nu ten koste gaan van de eigen lokale werkgelegenheid.

Pagina 4. Ook zijn de kosten bestuurszaken en bestuursondersteuning met betrekking tot salariskosten maar liefst 20% hoger dan gemiddeld, hetgeen resulteert in maar liefst 39% meer overheadkosten. We hebben het dan nog niet over het buitensporig dure nieuwe gemeentepaleis aan de Haven Zuidzijde 30, kosten 58 miljoen, terwijl de gemeente zelf nota bene al jaren geen eigen financiële reserves heeft, feitelijk failliet is, en maar liefst 20% van de Almelose bevolking onder de armoedegrens moet zien rond te komen.

Pagina 24. Jarenlang was het streven van Den Haag om in het kader van groot, groter, grootst zoveel mogelijk gemeentes, zoals Almelo te herindelen en samen te voegen met financieel wèl gezonde buurgemeentes. Veel gemeentebestuurders werkten hier aan mee. De hoogte van de Algemene uitkering van Den Haag aan gemeenten was namelijk inwonertal-gerelateerd, dus hoe meer, al of niet kansarme, inwoners een gemeente door herindeling ging tellen hoe meer Algemene Uitkering uit Den Haag voor de gefuseerde gemeente.

Men vergat echter gemakshalve dat niet alleen de sociale en maatschappelijke problematiek in grote gemeenten veel omvangrijker is dan in kleine gemeenten, maar ook dat de afstand tussen kiezer en gekozene veel groter wordt, het percentage bijstandsontvangers veel groter is dan in kleine gemeenten, meer concentraties van lage inkomens en etnische minderheden, meer achterstand in het basisonderwijs en een aanzuigende werking op meer daklozen, drugsverslaafden, criminelen en illegalen.

Voorts is het ziekteverzuim bij ambtenaren in grotere gemeenten zoals Almelo veel hoger dan bij kleinere gemeenten omdat ambtenaren aldaar meer betrokken zijn en zich meer onmisbaar voelen. Daar komt ook nog bij dat relatief veel Almelose ambtenaren niet in Almelo zèlf wonen dus ook geen emotionele en fysieke binding hebben met Almelo dus sneller geneigd zijn zich ziek te melden.

Pagina 29. Ook de mening van ‘Den Haag’ dat efficiëntie zou toenemen naargelang het inwonertal groter wordt is een wijdverbreid misverstand en helaas niet meer terug te draaien. Het plan uit het regeerakkoord dat alle gemeentes in Nederland door zouden moeten groeien naar minstens 100.000 inwoners zal het in de praktijk echter veel en veel duurder maken qua ambtenaren enerzijds en anderzijds extra maatschappelijke uitgaven, zoals eerdergenoemd, voor de hardwerkende belastingbetaler.

Pagina 33. In de begrotingscijfers voor de komende jaren is echter nog steeds geen rekening gehouden met allerlei uiterst kostbare decentralisaties van rijkstaken naar gemeenten op het gebied van jeugdzorg, zorg aan langdurig zieken en ouderen waarvoor gemeentes zoals Almelo sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk zijn. Dit klemt des te meer omdat er, nota bene voor de langere termijn, ook nog eens rekening moet worden gehouden met forse rijkskortingen op het gemeentefonds waardoor het voor een grotere gemeente, zoals het armlastige Almelo, nòg moeilijker gaat worden hoe zij de steeds kleinere budgetten in het sociale domein moeten gaan verdelen.

De komende jaren zal Almelo dus nog meer moeten gaan bezuinigen. Daar is naar onzes inziens geen ontkomen aan !

 

Harry de Olde,

Partij Vrij Almelo

 

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

Leave a Reply