Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Aan- en opmerkingen gevoerde beleid B&W van Almelo

 

pva_1466085a

 

Bij de herontwikkeling van het oude Stadhuis gaat men uit van ‘tempo en geen gemeentelijke bijdrage’. Dit is een juist uitgangspunt! Het gemeentepaleis heeft met 58 miljoen al veel te veel gekost. Derhalve is het een prima uitgangspunt dat er geen belastinggeld meer verspild wordt, op wat voor wijze dan ook, aan het oude gemeentehuis.

De PVA is benieuwd over de bereikte resultaten van het college inzake haar motie inzake leegstand Binnenstad. Zal niet eenvoudig zijn. Minder leegstand via meer marktconforme huren betekent tegelijkertijd lagere huren en een lagere (boek) waarde van de betreffende verhuurpanden, dus ook minder krediet van de banken.

Onder financiering van de binnenstad vraagt men zich af ‘hoeveel financiële middelen er beschikbaar moeten komen voor de ontwikkeling van de binnenstad’ (einde citaat) Dit hoeft het college zich ons inziens toch niet af te vragen? 1 december a.s. wordt Almelo wellicht failliet verklaard en ontstaat er een totaal andere situatie voor Almelo en haar 72.000 inwoners !

In de ‘hoofdlijnen van de Raad’ beweert het college dat zij in het bijzonder hecht aan artikel 1 van de Grondwet w.o. discriminatie wegens godsdienst en politieke gezindheid. Bij de herdenking van de Armeense genocide vorige maand viel het onze fractie op dat College en Raad niet bepaald unaniem vertegenwoordigd was. We vragen ons nog steeds af, waarom niet?

Onder het kopje ‘Regionale Samenwerking’ wordt gesteld en dan citeren we: “Als meer wordt besloten en uitgevoerd op regionaal niveau, kan de lokale democratische legitimiteit onder druk komen te staan (einde citaat) De PVA is van mening dat Almelo bestuurlijk een ‘toontje lager dient te zingen’ in de regio, mede omdat Almelo financieel bestuurlijk zeer matig presteert als het slechtste jongetje van de klas in de regio Twente vanwege haar a.s. artikel 12 status.

Onder het kopje ‘Hoofdlijnen van de Raad’ is het College van mening dat en dan citeren we ‘om ooit een sluitende begroting te presenteren er met name extra aandacht moet worden gegeven aan het grondbedrijf’.(einde citaat) Zoals U bekend heeft Almelo de afgelopen jaren al 106 miljoen gemeenschapsgeld moeten afboeken op de handel in bouwgrond. Hoeveel miljoen extra denkt het College nog te moeten afboeken op de overige braakliggende bouwgronden?

Een gezond financieel beleid vraagt ook, en dan citeren we ‘om buffers in het weerstandsvermogen om tegenvallers op te kunnen vangen’(einde citaat) Hoezo buffers? Het is toch algemeen bekend dat onze gemeente al jaren niet meer beschikt over buffers in het weerstandsvermogen? We zijn benieuwd hoe U dan nu wèl buffers in het weerstandsvermogen denkt te creëren !

Onder ‘nadere verkenning” is het college gaan kijken naar de ‘mogelijkheden van het getemporiseerd afboeken van aangekochte gronden zoals ‘Waterrijk en Leemslagen’ Kan het College alvast aangeven over hoeveel miljoen gemeenschapsgeld dit ‘getemporiseerd afboeken’ gaat ?

Onder het kopje ‘Vrije tijd, sport en cultuur’ stelt U dat de gemeente moet blijven investeren in onder meer ‘kunst’. Bent U niet met ons van mening dat dit geen gemeentetaak maar een verantwoordelijkheid van de kunstenaar zelve is omdat ECHTE kunst zichzelf altijd terugverdiend?

U spreekt over 16% energieopwekking via duurzame bronnen in 2023? In hoeverre gaat U een en ander realiseren via de massale aanleg van zonnepanelen uit de verkoop van ENEXIS-aandelen?

 

Partij Vrij Almelo (PVA)

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

Leave a Reply