Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Fietstocht ‘Almelo Waterstad’

 

????????????????????????????????????

Prachtig Almelo’s buitengebied met greppeltjes

 

Vanuit de Wet milieubeheer zijn gemeenten sinds 1995 verplicht een gemeentelijk rioleringsplan (GRP) op te stellen. Sinds 2013 zijn de gemeentelijke rioleringstaken verbreed tot afvalwater, hemelwater en grondwater. De wet milieubeheer geeft de contouren aan, maar de gemeente bepaalt zelf hoe het plan tot stand komt, voor welke periode deze geldig is en hoe gedetailleerd de inhoud is.

Op dinsdag 26 mei gingen een aantal raadsleden en ambtenaren (op de fiets) kennis maken met de vele wateraspecten die er in Almelo aanwezig zijn. En dan zowel op gebied van volksgezondheid (riolering en grondwater), veiligheid (zware buien en overstromingen), kwaliteit leefomgeving, waterbeleving/toerisme en imago (Almelo Waterstad). Als opmaat voor het nieuwe verbrede gemeentelijke rioleringsplan 2016 t/m 2020 wordt aan de raad op 9 juni in een politiek beraad gevraagd om richting te geven aan de ambities.

 

??????????????

 

??????????????

 

??????????????

Een vistrap (onder) geeft vissen de ruimte en zorgt ervoor dat vissen weer stroomopwaarts kunnen zwemmen om hoger gelegen gebieden te bereiken. Om de natuur een handje te helpen is een vistrap aangelegd. Deze vistrap heeft verschillende stenen drempels. De drempels zijn steeds 8 cm hoger aangelegd en vormen samen de “treden” van de trap. Door de onderlinge afstand van ca. 10-15 meter tussen de drempels kunnen vissen even rusten voor ze verder ‘klimmen’.

??????????????

 

????????????????????????????????????

 

??????????????

Een wadi (onder) is het belangrijkste onderdeel van het verwerkingssysteem van regenwater en bestaat uit een ondiepe greppel met daaronder een drainagesleuf voorzien van een drainagebuis. Het systeem is vernoemd naar de in de subtropen voorkomende droge rivierbeddingen die alleen bij hevige regenval water afvoeren. In de wadi wordt een doelgerichte infiltratie van regenwater in de bodem gecombineerd met de traditionele afvoer van regenwater door sloten en buizen.

????

 

??????????????

 

??????????????

Rioolwaterzuiveringsinstallatie

 

Riolering, drainage, gemalen, sloten, greppels etc. hebben allen tot doel het inzamelen en verwerken van (afval)water. En op zodanige wijze dat dit geen problemen of overlast veroorzaakt. Huishoudelijk afvalwater wordt bijvoorbeeld ingezameld en getransporteerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Regenwater is daarentegen in principe schoon en mag best direct op een sloot worden geloosd of worden geïnfiltreerd in de bodem.

(foto’s PVA)

 

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

Leave a Reply