Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Het rommelt in een groot aantal EU landen

 

asiel

 

Het rommelt, omdat de burgers zich dagelijks geconfronteerd zien met een snel groeiende stroom asielzoekers en de lokale en centrale overheden het probleem van overlast niet willen erkennen en dat bij de burger op de stoep deponeren.

Gisteravond  tijdens de raadsvergadering hebben CDA en D66 samen een motie ingediend om ‘bed, bad en brood’ te continueren in Almelo. De Motie werd, met uitzondering van VVD en PVA door een meerderheid van de raad gesteund, en is daarmee aangenomen!

Almelo gaat dus voorlopig door met de bed-bad-en-broodopvang voor asielzoekers zonder papieren. Ook de Almelose wethouder Irene ten Seldam (CDA) vindt het verstandig om die opvang te blijven bieden.

De discussie over ‘bed, bad en brood’ laaide al eerder op door een resolutie van het Comité van Ministers van de Raad van Europa. Het comité zegt dat Nederland ook opvang moet bieden aan mensen zonder papieren, maar is er vaag over of dat echt voor alle asielzoekers geldt.

Het is maar de vraag of veel Nederlanders die bed bad brood regeling steunen. De meerderheid wil dat uitgeprocedeerde asielzoekers ook echt het land verlaten, desnoods onder dwang.

 

 

Motie CDA – D66  “Bed, bad en brood”

 

De Raad van de Gemeente Almelo in vergadering bijeen op 12 mei 2015, 

Overwegende dat:

  • regeringspartijen PvdA en VVD besloten hebben uitgeprocedeerde asielzoekers onder te brengen in 5 grote gemeenten, voor beperkte tijd, mits ze meewerken aan hun terugkeer;
  • het Europees Sociaal Comité zich duidelijk heeft uitgesproken dat Nederland moet voorzien in Bed, Bad en Brood-voorzieningen zonder dat daaraan voorwaarden worden verbonden;
  • de Centrale Raad van Beroep op 17 december 2014 reeds een bindende uitspraak heeft gedaan welke er toe leidt dat centrumgemeenten vanaf dat moment verplicht zijn tot het bieden van een bed-, bad- en broodvoorziening voor dakloze vreemdelingen;
  • uit antwoorden van het college van B&W van de gemeente Almelo op schriftelijke vragen van de ChristenUnie (DCS-1435082) blijkt dat er nog geen lokaal beleid op dit gebied is;
  • de overeenkomst tussen de landelijke regeringspartijen een lokale bed-, bad- en broodvoorziening onmogelijk maakt door gemeenten zoals Almelo te verbieden de voorziening naar eigen inzicht te organiseren;
  • Het voor deze kwetsbare groep mensen van belang is rust te hebben (zoals blijkt uit bijvoorbeeld het Rotterdams model), en de door het kabinet gekozen oplossing juist onrust en onduidelijkheid veroorzaakt;

Spreekt uit dat:

  • de door de regeringspartijen gemaakte afspraak onwenselijk, inhumaan en in strijd met internationale verdragen is;

Verzoekt het college:

  • onverminderd door te gaan met het ontwikkelen van beleid ten behoeve van een Almelose ‘bed, bad en brood’-voorziening;
  • samen op te trekken met andere Twentse gemeenten en de VNG om de door de regeringspartijen gemaakte afspraak zo snel mogelijk van tafel te krijgen en de consequenties gezamenlijk aan te vechten;

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Reactie:

Ons land telt 1.164.980 werklozen, 800.000 mensen die hun zorgpremie niet kunnen betalen, een legioen ZZP-ers die het hoofd niet boven water kunnen houden, naar schatting ruim 100.000 senioren die zelfs de meest elementaire zorg moeten ontberen en minstens één op de vijf Almelose huishoudens die onder de armoedegrens leeft.

Wordt het niet eens tijd om eindelijk ook een beetje aan ons zelf te denken ?

 

 

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

Leave a Reply