Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Motie PVA “Burgerinitiatieven”

 

Mijne dames, heren,

 
Naar aanleiding van de uitleg van het college in het kader van de perspectiefnota 2015 is de PVA van mening dat hierin voldoende aanknopingspunten te vinden zijn in het kader van burgerparticipatie en de verdere uitwerking hiervan. Dat betekent dat de motie “Burgerinitiatieven” van de PVA niet in stemming hoeft te worden gebracht.
 
Aangaande het gestelde in de perspectiefnota zijn wij dan ook van mening dat er een goede weg wordt ingeslagen en zullen wij alles aangaande deze nota dan ook met vertrouwen tegemoet zien. 
 
PVA zal echter alles nauwlettend volgen en hoopt dat er dan ook zo snel mogelijk een eerste aanzet gegeven zal worden voor het benoemen van een ambtenaar die burgerinitiatieven gaat coördineren vanuit het standpunt van vooruitgang!
 
Met vriendelijke groet,
 
Namens de PVA
 
Harry de Olde
Fractievoorzitter

 

 

MOTIE PVA

pva_1466085a 

Onderwerp: Burgerinitiatieven

 

constaterende dat:

 – het overheidsbeleid in toenemende mate aanstuurt op de eigen kracht en zelfredzaamheid van inwoners;

 – er zwaar wordt ingezet op maatschappelijke participatie in de vorm van vrijwilligers en mantelzorg;

 – het eigen initiatief aan alle kanten wordt aangemoedigd, waarbij van inwoners veel inzet en creativiteit wordt verwacht;

 – er tegelijkertijd veel lokale en bovenlokale regelgeving bestaat ter ondersteuning van zelfredzaamheid, participatie voor inwoners, die niet bij iedereen bekend of duidelijk is;

 – in het kader van het Right to Challenge inwoners het recht hebben om de gemeente uit te dagen op het gebied van overheidstaken in het sociale en het fysieke domein;

 

overwegende dat:

 – om ideeën om te zetten in concrete acties specifieke vaardigheden en kennis nodig zijn;

 – het combineren, afstemmen van verschillende (vergelijkbare) initiatieven versterkend zou kunnen werken;

 – onbekendheid met regelgeving (of de regelgeving zelf) belemmerend zou kunnen werken;

 – er goede en meer laagdrempelige waarborgen bij het Right to Challenge moeten worden geformuleerd op het gebied van kwaliteit, veiligheid, continuïteit, inclusiviteit en verantwoording;

 – maatwerk nodig zal zijn om de verschillende (soorten) burgerinitiatieven te begeleiden en te doen slagen;

 – begeleiding en medewerking vanuit de gemeente grote meerwaarde zou kunnen hebben;

 – op het gebied van regelgeving flexibiliteit nodig zal zijn om de burgerinitiatieven te kunnen inpassen in het gemeentelijk beleid;

 

Besluit:

 – het college te verzoeken om op korte termijn met een voorstel naar de raad te komen waaruit blijkt:

 – hoe de ondersteuning van de diverse soorten burgerinitiatieven in Almelo vorm gaat krijgen;

 – op welke wijze dit onder de aandacht van de inwoners kan worden gebracht;

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

2 Comments to “Motie PVA “Burgerinitiatieven””

  1. Watch Dog schreef:

    Qua burger initiatieven moet er misschien wel een initiatief genomen worden om in almelo een Universiteit te krijgen.
    Want na Sensata zou het wel eens zo kunnen zijn dat een bedrijf als Ten Cate ook zomaar meer in de richting van Enschede zou kunnen verhuizen. Die kunnen ook van de universiteit profiteren net zoals studenten van dergelijke bedrijven kunnen profiteren.
    Dus, De UVA wordt Universiteit van Almelo

  2. Hendrik schreef:

    Je moet natuurlijk wel oppassen dat je als burger met de D66-kreet ‘burgerparticipatie’ niet gewoon in de maling genomen wordt. Want ‘participatie’ betekent in de praktijk een terugtredende overheid en een toetredende burger die zonder een cent vergoeding van de terugtredende overheid allerlei gratis klussen kan lopen verrichten voor werk wat vroeger door ambtenaren van openbare werken en gemeentereiniging deden.Dus: burger U bent gewaarschuwd!

Leave a Reply