Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Moties PVA gemeentegronden en leegstand binnenstad
Categories: Zonder rubriek

 

logo pva

 

MOTIE  Gemeentegronden

Constaterende dat:

 • de gemeentegronden in haar bezit heeft welke de komende jaren niet gebruikt zullen worden;

 

Overwegende dat:

 • het door marktpartijen investeren in opwekking van grootschalige zonne-energieopwekking leidt tot versterking van de lokale economie, bijdraagt aan duurzaamheiddoelstellingen en een belangrijke schakel vormt in onze toekomstige energievoorziening;
 • marktpartijen hindernissen ervaren voor grootschalige opwekking van zonne-energie;
 • elektriciteit uit zonne-energie opwekken middels PV-panelen concurrerend is met ‘normale’, fossiele elektriciteit voor particulieren die kunnen salderen;
 • saldering ook op grotere schaal op enig moment mogelijk gemaakt zal worden gezien het recent gesloten SER Energieakkoord;
 • grootschalige opwekking van zonne-energie met zowel permanente als mobiele installaties mogelijk is, op braakliggende gronden;

 

Draagt het College op:

 • een totaal overzicht te geven van gronden in bezit van de gemeente die langdurig braak liggen;
 • deze gronden te categoriseren in niet geschikt, mogelijk geschikt en geschikt voor verpachting in het kader van grootschalige energieopwekking;
 • voor de geschikt bevonden gronden inzichtelijk te maken:
  1. de minimale en maximale termijn waarvoor ieder perceel kan worden verpacht;
  2. welke kaders nodig zijn om zeker te stellen dat verpacht perceel daadwerkelijk wordt benut voor de opwekking van elektriciteit middels de zon;
  3. een indicatie van een kostendekkend pachttarief (kostenneutraal t.o.v. rentetarief) en de gevolgen als de grond tegen huur om niet beschikbaar komt;
  4. welke kaders nodig zijn om de esthetische en landschappelijke waarde te waarborgen;
  5. de benodigde (aanpassing van) regels en bestemmingsplannen om verpachten voor dit doel mogelijk te maken;
 • voor de mogelijk geschikte gronden inzicht te geven op welke wijze deze gronden geschikt kunnen worden gemaakt voor grootschalige opwekking van zonne-energie door marktpartijen;
 • resultaten met de raad te bespreken voor eind 2015;

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Motie Leegstand Binnenstad

De raad van de gemeente Almelo, in vergadering bijeen op 2 juli 2015.

Aan de orde zijnde de leegstand in het centrum van Almelo

 

overwegende dat:

 

– de economische crisis nog lang niet ten einde is

– eigenaren door de economische crisis moeite hebben geschikte huurders cq. kopers te vinden voor leegstaande (winkel) panden

– leegstand bijdraagt aan verloedering van het centrum

– sommige panden over een langere periode leeg staan

– winkelgebieden met een negatief imago extra hard door leegstand getroffen worden

– door etalages kosteloos beschikbaar te stellen, gedurende de periode van leegstand, aan omliggende winkeliers het straatbeeld een positieve impuls krijgt

– of door leegstaande etalages cq. ruimtes beschikbaar te stellen als kostenloze expositieruimte voor kunstenaars, het straatbeeld een positieve impuls krijgt en Almelo nog aantrekkelijker wordt om aan te doen

– je hiermee een broedplaatsfunctie creëert

– winkeliers en kunstenaars zo een positieve impuls krijgen (in zware tijden)

 

v e r z o e k t  h e t  c o l l e g e:

om samen met de Ondernemers te onderzoeken in hoeverre het juridisch mogelijk is een leegstand verordening cq. samenwerkingsovereenkomst, met woningcorporaties, vastgoedontwikkelaars/ beheerders, bankwezen dan wel een vorm van leegstandsbelasting in het leven te roepen voor de gehele Almelose binnenstad alsook toe te passen en actief uit te (laten) voeren;

 • En gaat over tot de orde van de dag.

 

 Toelichting:

 Door een leegstandbelasting worden eigenaren gemotiveerd om iets te doen met het pand.

Men zou het geld wat de belasting oplevert kunnen gebruiken om leuke evenementen in de stad te financieren, waardoor de stad er weer aantrekkelijker uitziet. De PVA ziet dit als alternatief voor de omstreden reclamebelasting.

 

gemeentegrond

 

Motie Gemeentegronden verworpen met 12 raadsleden voor en 23 raadsleden tegen.

Motie Leegstand binnenstad verworpen met 14 raadsleden voor en 21 raadsleden tegen.

 

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

1 Comment to “Moties PVA gemeentegronden en leegstand binnenstad”

 1. dinand tornij schreef:

  Hallo,
  Namens on satlier had het toch geweldig geweest als we een aantal etalages hadden kunnen vullen, zodat iedereen had kunnen zien wat mooi werk mensen met een beperking kunnen maken!
  jammer dat deze mogelijkheid wggestemd is.

Leave a Reply