Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Roep om meer omheinde hondenuitlaatgebieden in Almelo

 

??????????????

Emiel Nijmeijer (PVA): dierenwelzijnsbeleid moet beter…..

 

De gemeente Almelo krijgt een mager rapportcijfer van de deelnemers aan het AlmeloPanel als het gaat om uitlaatgebieden. De plekken waar honden uitgelaten mogen worden zijn vaak vies en er ligt regelmatig afval. De resultaten van dit jongste onderzoek worden door de gemeente gebruikt om het hondenbeleid te evalueren. Dat politieke beleid is in 2010 ingevoerd.

‘Luister beter naar de hondenbezitters’

Het onderzoek geeft duidelijk aan dat een groot deel van de burgers niet tevreden is over de betrokkenheid bij het opstellen en uitvoeren van plannen. Dit komt omdat vaak niets gedaan wordt met ideeën van burgers, waardoor zij het gevoel krijgen niet serieus genomen te worden….goede ideeën van burgers verdwijnen na een tijdje in de prullenmand.

De PVA  heeft al jaren ernstige kritiek op de gemeente. De kwaliteit van de gerealiseerde (honden) voorzieningen deugt niet en de samenspraak met de burgers en belanghebbenden is minimaal. Klachten worden door de gemeente zelden naar tevredenheid afgehandeld.

Bestuurders moeten luisteren, eerlijk zijn en hun eigen belangen loslaten, maar ook goed opletten dat ze niet belazerd worden door andere organisaties die geld willen binnen harken. Pak projecten niet af van burgers, maar toon je waardering. En zeg het ook eerlijk als het geen kans maakt. Je zit er namens en voor burgers, dus neem ze serieus. Het doel is niet alleen burgers het gevoel te geven dat ze meedoen, maar ook echt gebruik te maken van hun ervaring.”

Onlangs ging de gemeenteraad zich beraden over het hondenbeleid. Daarvoor werd deskundige Mark de Haas uit Sneek door de PVA geconsulteerd. Hij gaf tekst en uitleg over de strategie die hij voor gemeenten heeft ontwikkeld om overlast van hondenpoep aan te pakken.

Het politiek beraad geschiede op aandrang van de PVA. Wij vinden (al jaren) dat er in de stad veel te weinig hondenuitlaatplaatsen zijn en dat de opbrengst van hondenbelasting gebruikt moet worden om de problematiek op te lossen.

 

mark

Deskundige Mark de Haas

 

 

 

Onderstaande artikelen geven een mooi beeld van onze betrokkenheid door de jaren heen………..

186803657_789840_118868714

Harry de Olde

 

Voor Partij Vrij Almelo zijn dierenrechten en dierenwelzijn een volwaardig politiek thema.  PVA gaat voor een krachtdadig en consequent beleid, waarbij de belangen van de dieren in onze maatschappij erkent en gevrijwaard worden.  Dieren met gevoelens kunnen pijn leiden, ze kunnen grote schade lijden ten gevolge van menselijke handelingen en in vergelijking met de mens verkeren ze bij gebrek aan weerbaarheid in een bijzonder kwetsbare positie.  Het leed dat mensen dieren aandoen voor menselijke doeleinden valt niet te onderschatten.  Dieren kunnen niet zomaar met voorwerpen of goederen gelijkgesteld worden.  Daarom is er nood aan bijzondere bescherming van dieren tegen geweld en misbruik.  Het kan het niveau van menselijkheid alleen maar verhogen in onze samenleving wanneer ook met de belangen van dieren ernstig rekening wordt gehouden.  Het is ook een toepassing van een maatschappelijke waarde waarvan het belang niet voldoende onderstreept kan worden: bekommernis en zorgzaamheid voor de meest kwetsbare.  Bekommernis om dieren wordt vandaag meer en meer vertaald in maatschappelijke actie.  De problematiek van het misbruik van dieren, al dan niet in een structurele context, leeft meer en meer in de samenleving.  Misstanden worden met de regelmaat van een klok aan het licht gebracht.  Men mag de ernst van de situatie niet langer minimaliseren of verwaarlozen zoals dat helaas al te dikwijls gebeurd is op het politieke niveau.  Politici moeten aandacht hebben voor wat de mensen bezig houdt, de behandeling van dieren inbegrepen.  De problemen moeten opgelost worden.  Dat vergt een doordachte politieke aanpak en een krachtdadig beleid.

Dierenrechten en-welzijn dienen dan ook op de voorgrond geplaatst worden, waarbij gestreefd wordt naar een aanvaarden van dieren als beschermwaardige wezens, die er niet enkel zijn om in onze voedselbehoeften of andere menselijke doeleinden te voorzien.

Dieren houden of gebruiken is geen absoluut recht en is niet langer te verdedigen als dit niet minstens beantwoordt aan de vereiste van respect voor het dier.

 

 

Plaatsen om honden uit te laten (ingezonden) 

 

Het is mij al heel lang een doorn in het oog dat hondenbezitters WEL hondenbelasting moeten betalen maar dat met al dat geld NIETS voor de HONDEN wordt gedaan!

Onlangs zijn her en der paaltjes neergezet: op de MEEST ONZINNIGE PLAATSEN mogen honden loslopen, zoals op de Maardijk bij de voetbalvelden.  Waar je per wandeling tientallen fietsers tegenkomt.  Welke idioot bij de gemeente heeft gedacht dat een jonge hond wel op het groen-strookje van 60 cm naast het pad blijft??!!

Ook het veldje aan de Jan Sluyterslaan slaat nergens op: honden rennen zo de weg op want er is geen enkele afscheiding.  Ze lopen zo door de bosjes de weg op.

Er is NERGENS IN ALMELO een behoorlijk stuk OMHEIND groen te vinden waar de honden zonder gevaar voor zichzelf (en anderen) kunnen rennen en spelen.

Ik vind dit een GROF SCHANDAAL !!!  Hondenbezitters zijn gedegradeerd tot melkkoeien die alleen maar mogen betalen en verder NIETS in te brengen hebben.

Op de Rembrandlaan zou een mooi stuk met wat gaas en palen omheind kunnen worden en een bankje geplaatst, zodat de honden daar kunnen rennen en de eigenaren met elkaar een praatje kunnen houden.  GOED voor de onderlinge contacten.

Ik stel voor om handtekeningen te gaan verzamelen in HEEL ALMELO en eens een vuist te gaan maken tegen de Gemeente die denkt met een paar paaltjes in de grond van wat wel en vooral niet mag, de inwoners tevreden te hebben gesteld.

Wat mij betreft zijn ze daarmee aan het verkeerde adres!!  Ik betaal al sinds 1985 !! hondenbelasting en wil daar eindelijk eens iets van TERUGZIEN: namelijk een omheind veld in mijn wijk waar mijn hond zonder gevaar voor zichzelf en/of voor het verkeer, kan spelen.

Er wordt in de gemeenteraad gesproken over een dierenpolitie – i.v.m. dierenmishandeling – maar een hond NOOIT de kans geven om HOND te zijn d.m.v. spelen met soortgenoten, is wat mij betreft ook dierenmishandeling.  Altijd aan de riem, nooit loslopen, nooit rennen met soortgenoten, maakt elke hond super agressief.  Dat wordt willens en wetens door de GEMEENTE bevorderd.  Het is een schande en ik begrijp echt niet dat hondenbezitters dit in Almelo accepteren.

Dus ik zou graag handtekeningen willen verzamelen om die aan de Gemeente aan te bieden.

Ik hoop op medewerking van ALLE hondenbezitters in Almelo want alleen gezamenlijk kunnen wij iets bereiken!!  U gunt uw hond toch zeker wel een beetje plezier in zijn leven?

M.A

 

IMG_0114

 

 

 

 

 

 

 

 

Eén van de duizend geplaatste gele paaltjes.  Hondenuitlaatgebied Joh. Bosboomstraat.  Kosten 50.000 euro. 

 

Betere hondenuitlaatmogelijkheden in iedere buurt 

Helaas is het zo dat er op steeds minder plekken in Almelo de honden lekker los mogen lopen en rennen.  De Partij Vrij Almelo vindt het belangrijk dat er voor deze honden genoeg plekken zijn om te spelen en te rennen, maar ook om hun behoefte te doen.  Wij denken hierbij aan uitlaatvelden (hondenspeelplaatsen) omheind door hekwerk of groene hagen.  De honden kunnen zo niet weglopen maar wel lekker achter ballen of takken aanrennen.

Een mooie plek hiervoor is bijvoorbeeld een groot grasveld dat nergens voor wordt gebruikt. Het mooiste zou zijn dat we in elke wijk één hondenspeelveld kunnen realiseren.  Waar honden niet alleen vrij kunnen spelen maar ook gebruik kunnen maken van verschillende speel-toestellen zoals oploopschotten en springhorden.  Plaats er ook wat bankjes bij zodat de baas even kan uitrusten.

Een hondenpoepbak en een dispenser met zakjes maakt het makkelijk om hondenpoep op te ruimen.

 

213

 

Omheind Hondenspeelveld

             

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_0105Op de Maardijk richting het stadion (Rembrandlaan oversteken en dan voorbij de huizen) mogen de honden los lopen want er staat een paaltje met een groen bordje langs de weg op een strook van 60 cm berm.  Er rijden veel fietsers waaronder ook moeders met kleine kinderen.  Ik moet er echt niet aan denken dat een loslopende hond tegen een fietser op rent.  Je kunt het die hond dan ook niet kwalijk nemen want die ziet zo iets niet als hij aan het spelen en rennen is.

Maar net naast de laatste huizen (die aan de linkerkant van de weg staan) is aan de overkant een veldje, helemaal omheind door bomen en hoge struiken met een ingang van ongeveer 2,5 meter breed.  Dat is waarschijnlijk ooit een voetbalveldje geweest want er staan nog 2 doelpalen (zonder net).  Tegenover dat veld aan de andere kant van de weg is een grote parkeerplaats.

Het veldje is volgens de buurtbewoners al zo’n 3,5 jaar niet meer in gebruik, dus zou het een ideale plek kunnen zijn voor een hondenspeelplaats.

Een omheind uitlaatterrein waar zowel een flink grasveld als vele bomen aanwezig zijn waar de honden lekker kunnen snuffelen, rennen en spelen.

Als in de zomer de temperatuur hoog oploopt, geven de bomen voldoende koeling zodat de honden daar dankbaar gebruik van zullen maken.

Een super leuke hondenspeeltuin binnen handbereik voor de honden van de Ossenkoppelerhoek.

 

De Partij Vrij Almelo krijgt veel reacties binnen op ons eerder bericht over een hondenspeeltuin in de Ossenkoppelerhoek.  Ook bewoners van de Sluitersveldsingel hebben hier op gereageerd.

hond

Het succes van een hondenspeeltuin in de wijk is duidelijk zichtbaar.  De eerste speeltuin werd in 2006 al geopend in Oss door wethouder J. Iding (SP).  Ruim vijftig honden en hun baasjes waren bij deze opening aanwezig.  In de hondenspeeltuin zijn allerlei toestellen te vinden waar de viervoeters zich op uit kunnen leven.  Voor de baasjes is het tevens een gezellige ontmoetingsplek om andere hondenbezitters te ontmoeten.  Voor sommige hondenbezitters kunnen hondenspeeltuinen de enige mogelijkheid zijn om te socialiseren met andere mensen en hun honden.  Honden die goed gesocialiseerd zijn vertonen minder agressie en zijn meer ontspannen.  U kent het oude gezegde:  “een hond die moe is…is een gelukkige hond!”.  Vooral personen met beperkte mobiliteit, zoals oudere en gehandicapte hondenbezitters verdienen het om de euro’s die ze als belastingbetaler betaald hebben een veilige toegankelijke plek te krijgen waar ze elkaar kunnen ontmoeten.  Voor deze mensen is een bezoek aan een hondenspeeltuin een primaire bron van ontspanning.

Met een beetje inzet, doorzettingsvermogen en wil kan de gemeente Almelo het realiseren van een hondenspeeltuin in de wijk mogelijk maken.  Nu het weer mooi weer is willen honden naar buiten om te spelen.  U kunt het geluk hebben dat u een mooie omheinde tuin hebt voor uw honden.  Maar als u in de stad of in een apartement woont dan is de enige mogelijkheid om uw hond goed uit te laten lange wandelingen maken.  Dit zou niet langer de enige optie moeten zijn.  In de afgelopen jaren zijn in meerdere plaatsen in Nederland hondenspeeltuinen ontstaan.  Net zoals de naam al doet vermoeden, zijn deze omheinde terreinen bedoelt om honden los te laten lopen en te laten rennen hetzij met hun eigenaar of met andere honden.  Natuurlijk moeten eigenaren zich aan regels houden die zo’n park nu eenmaal vereist.  Belangrijke regels zijn om een hond niet alleen te laten, dus controle over uw hond.  Geef hem ook niet zijn favoriete speelgoed mee dat hij waarschijnlijk niet wil delen met andere honden.  En natuurlijk: laat de rotzooi niet liggen maar ruim het netjes op.

 

PooperScooper

 

 

Netjes opruimen

 

 

 

 

 

 

Voor de Partij Vrij Almelo nog even de voordelen van een hondenspeeltuin in uw wijk op een rijtje:

–  Socialiseert u en uw hond in een veilige omgeving

–  Bevordert verantwoordelijk huisdierbezit

–  Bevordert de volksgezondheid en openbare veiligheid

–  Biedt een waardevol instrument voor de handhaving van de hond inzake de controle

–  Biedt oudere en gehandicapte eigenaren een toegankelijke plek om hun metgezellen uit te laten

De ideale hondenspeeltuin bestaat uit?

–  Een hectare of meer omheind terrein

–  Schaduw en water

–  Parkeren in de buurt

–  Overdekte vuilnisbakken met regelmatige prullenbak verwijdering

–  Bankjes

–  Rolstoeltoegankelijk

–  Veilige locatie, niet geïsoleerd

–  Regelmatig onderhoud

 

Harry de Olde (PVA)

Beste PVA,

Weten julie hoe ik op deze plek kan komen en of je daar mag wandelen? Ik ben nog steeds zoekende naar een plek waar ik mijn hond Danny kan laten rennen. Vanmorgen om 1/2 9 maar weer naar het veldje aan de Maardijk gegaan, dacht dat het rustig zou zijn op de weg maar nee hoor, tal van auto’s reden voorbij, op weg naar een van de sportvelden. Als Danny rond rent op het veld gaat hij zo af en toe even naar de weg om te kijken als hij iets hoort dus dat is levensgevaarlijk. Maar ja, er is geen hek! Als ik geld had zou ik een rol gaas meenemen en dat gewoon in de ingang plaatsen als ik er met mijn honden ben………..En bij vertrek natuurlijk weer meenemen :-)
Ik baal er vreselijk van dat er nog steeds geen behoorlijke omheinde plekken in Almelo zijn. Was vrijdagmorgen even bij mijn zus in de Schelfhorst (sta al bijna een jaar ingeschreven bij St. Joseph voor een huisje in die wijk, hoor ik OOK niks van!) zij zei dat we National Geographic Channel weer op de kabel hebben. Dat is een leuke verrassing want ook de Dogwhisperer is daar weer te zien dus ik heb meteen gekeken. (Had al bijna 2 jaar geen t.v. meer aan want ik werd helemaal ziek van de rooje indoctrinatie en om elke dag naar Animal Planet te kijken ging ook vervelen).
De dogwhisperer (Cesar Milan)  zei dat ELKE hond DAGELIJKS een poosje beweging MOET hebben en dat betekent NIET aan de riem sjokken. Zoals je weet is Danny een windhond en die hebben ZEKER beweging nodig maar in de hele Ossenkoppelerhoek is dat dus niet mogelijk! Ik kan ook niet dagelijks naar het kanaal rijden en dan bedoel ik het kanaal ter hoogte van de Pooksbelten, (toen mijn man nog leefde hebben we daar 4 jaar lang een caravan gehad, was fantastisch!!) daar aan de overkant van het kanaal is een pad dat dood loopt, er komt geen verkeer en is dus veilig voor de honden. Maar omdat mijn auto niet op water rijdt, kan ik daar niet steeds heen, ik tank voor 20 euro per maand en daar moet ik het mee doen.
Heb er ook aan gedacht om elke dag met Danny te gaan fietsen (dat is voor hem natuurlijk veel minder leuk dan vrij rennen maar in ieder geval krijgt hij dan de broodnodige beweging!) maar ik durf het niet omdat mijn fiets handremmen heeft. Er zijn wel “springers” te koop die je aan de fiets moet monteren en de hond daaraan vastmaken, dan heb je beide handen vrij, maar ja die kosten 65 euro.
Enige maanden geleden heb ik Danny laten meegaan met een honden-uitlaat-service. Hij vond het helemaal geweldig maar na 10 x heb ik ermee moeten stoppen want het kostte 7,50 per keer.
Ik zit nu bijna een uur aan mijn pc en al die tijd ligt Danny helemaal gestrekt te slapen, hij is doodmoe van die 20 min. rennen. Maar ja, hij heeft dezelfde conditie als ik, 0,0 dus. Maar ik ben blij dat hij zich toch eventjes enorm heeft vermaakt.
Zo, dat was dus mijn klaagmail. Kan er ook niks aan doen hoor en wens julie toch een prettige zondag. De zon schijnt (alweer) dus ik zou zeggen: maak er een mooie dag van!

Groetjes, Mara

 

Reactie PVA 

Beste Mara……zult wellicht weten dat Partij Vrij Almelo daar vragen over heeft gesteld middels een ingezonden brief naar B & W.

Tot op heden hebben we daar nog geen antwoord op gehad……

Wij houden u zeker op de hoogte,

 

Met vriendelijke groet,

Harry de Olde (fractievoorzitter)

ba

 

 

Gemeente Almelo start campagne om overlast hondenpoep te verminderen

 

ALMELO – Wethouder Theo Schouten geeft maandag 23 mei samen met 200 leerlingen van basisschool De Compaan aan de Kolibrie het startsein voor de campagneweek om overlast van hondenpoep te verminderen. Twee leerlingen uit elke klas gaan vervolgens met de wethouder vlaggetjes in hondendrollen prikken. Zo willen ze iedereen duidelijk laten zien dat er hondenpoep ligt op plekken waar een opruimplicht of een verbod voor honden geldt. De kinderen hadden van te voren al geklaagd dat ze regelmatig in een drol te trappen als ze aan het spelen zijn op het sportveld achter de school.

Eén van de grootste ergernissen  

Niet alleen de kinderen balen van de hondenpoep. Uit onderzoek blijkt dit bij een groot deel van de inwoners van Almelo één van de grootste ergernissen te zijn. Sinds vorig jaar april is het in Almelo verplicht de hondenpoep op te ruimen, een opruimmiddel mee te nemen en honden aangelijnd te hebben. Alleen op hondenuitlaatgebieden en -stroken mag poep blijven liggen en alleen op uitlaatgebieden mogen honden loslopen. Op kinderspeelplaatsen, zandbakken en speelweiden is het verboden voor honden. De gemeente heeft borden geplaatst waarop de regels staan aangegeven.Intensief controleren 

De Almelose aanpak is een combinatie van voldoende voorzieningen voor hondenbezitters, duidelijke communicatie van de geldende regels én handhaving. Zo gaan de medewerkers van Stadstoezicht deze week, en uiteraard ook daarna, intensief controleren op tijden dat honden worden uitgelaten. Bij overtreding van de opruim- en/of opruimplicht ontvangt de hondenbezitter direct een boete.  De campagne tegen hondenpoep duurt de hele week. Op woensdag gaat de burgemeester met de controleurs van Stadstoezicht mee op surveillance.

 

Reactie  PVA 

Hondenpoep? Daar trappen ze in Nijmegen niet meer in!

Veel gemeenten maken het in Nederland  de hondenbezitter al een stuk makkelijker. Verspreid over de stad zijn er verschillende hondenuitlaatplaatsen. Binnen deze omheinde plekken mag een hond vrijelijk zijn behoefte doen; de gemeente zorgt voor het opruimen. Verder zijn er speciale afvalbakken waarin hondenbezitters hun hondenpoepzakjes kunnen deponeren.

Loslopen 

Ook de gemeente Nijmegen investeert al in zulke omheinde hondenlosloopgebieden. Hier hoeft de hond niet aan de lijn. Dit succes (en dat is het) en gezien het aantal (25) van deze losloopgebieden zorgen er samen met een goede voorlichting voor, dat buurtbewoners minder overlast hebben van hondenpoep. 

Harry de Olde.

 

Slecht hondenbeleid Almelo (Ingezonden

19-05-2011_01

 

Ook ik bemerk steeds meer onverdraagzaamheid door de strenge regels. Honden en eigenaren worden erg beperkt door het aanlijnbeleid.Er wordt fors aan hondebelasting geind, maar er zijn voornamelijk veel verboden en geboden en weinig of geen zaken gerealiseerd waar de honden zich heerlijk kunnen uitleven. De meeste losloopgebieden zijn nog in de buurt van (drukke) fietspaden of wegen, langs stilstaand water. (denk aan blauwalg in de zomer)

Uitlaatgebieden worden tijdelijk afgesloten om bouwspullen op te slaan, er worden schapen losgelaten waardoor het gebied ontoegankelijk wordt. en zo kan ik nog wel even doorgaan.

Plus de honden zoeken steeds langer naar een plekje om te poepen, daar waar het mag ligt het overvol.

Ik sta er helemaal achter dat er geen hondenpoep mag blijven liggen op speelterreinen, wandelpaden ed., maar op het gras of in de bosjes… maar verder keur ik dit hondenbeleid af.

En we praten notabene over een natuurproduct wat door de natuur zelf weer opgeruimd wordt. Ik denk dat we beter over zwerfafval zulke strenge afspraken kunnen maken, dan lopen onze honden ook niet meer door kapotgemaaide blikjes waar zij zich ernstig aan kunnen verwonden.

Ik hoop dat er nog eens op een andere manier naar honden wordt gekeken. dit beleid begint erg te lijken op burgertrutterij, vooral maar regeltjes op loslaten, of het nu zinvol is of niet.

R. Meijlof  

Partij Vrij Almelo op bezoek in Oss en Nijmegen

IMG_1575Hondenspeeltuin Nijmegen 

 

Terwijl bijna de gehele raad of op de Camping of aan de Costa Brava en zelfs in Hong Kong zit gaat de Partij Vrij Almelo dagelijks op stap om te proberen het welzijn van haar inwoners te verbeteren.

De Partij Vrij Almelo kiest voor een visie die veel verder gaat dan tot aan de volgende verkiezingen. Alleen door op lange termijn te denken aan de welvaart en het welzijn van de inwoners, kunnen er projecten gerealiseerd worden. De welvaart en het welzijn van de Almeloërs  staan bij ons dan ook centraal in deze visie……..

large_dogparkHondenspeeltuin 

 

Continu bewust op zoek gaan naar duurzame en innovatieve oplossingen is daarbij onontbeerlijk. Om deze oplossingen te vinden, moeten we balanceren tussen creativiteit en haalbaarheid zodat elke oplossing de gewenste meerwaarde realiseert voor de burger.
Anders durven denken en handelen, is dan ook ons motto. Een mooi voorbeeld om dit te illustreren is de realisatie in elke wijk van hondenspeelplaatsen.

Dit lijkt een bizar voorbeeld, maar toont wel aan dat we wat we doen en hoe we het doen ook  in vraag moeten durven stellen in functie van wat we moeten en willen realiseren.

Deze week waren wij met onze fractie in Oss en Nijmegen om te kijken hoe de inwoners daar met hun dagelijkse portie hondenpoep omgaan.

 

IMG_0107

Hondenspeeltuin Oss 

 

Zowel de gemeente Oss als de gemeente Nijmegen hebben al een tijdje  speciale hondenspeelplaatsen voor hun bewoners in alle wijken van de stad. Het idee kwam naar voren omdat er te weinig goede plekken waren om honden uit te laten. Iedereen kan zich voorstellen waartoe dit kan leiden: hondepoep op paden, op troittoirs en op kinderspeelplaatsen. Een ergenis voor groot en klein.

In het begin van onze raadsperiode besloot de Partij Vrij Almelo al tot actie over te gaan. Wij vroegen bewoners van Almelo om mee te denken voor een goede voorziening om honden uit te laten. Zo ontstond het idee van een omheind veld  “hondenspeeltuin”  in elke wijk van onze stad.

Resultaat zou dan zijn:.. een leuke attractie voor de viervoeters, hun bazen en de bewoners- en een schone en nette wijk.

IMG_0110

Ook veel kleinere omheinde uitlaatplaatsen in alle wijken van Nijmegen 

 

We zullen de zaken dus anders moeten (durven) aanpakken. Op die manier kunnen we echt innovatief zijn en de duurzaamheid in onze gemeente veranderen.

 

Hondenspeelplaats in Almelo (ingezonden)Ontwerp foto

Hondenspeelplaats naar een Rotterdams voorbeeld  

 

Aan: secretariaat Partij Vrij Almelo

Geachte heer/mevrouw,

Ik ben op zoek naar een veilige plek voor mijn husky ( 10 maanden oud) om uit te laten en omdat ik bang ben dat hij wegloopt laat ik hem dus niet los.

Uw verhaal las ik op internet terwijl ik aan het zoeken was naar een speeltuin voor honden en omdat ik zie dat het artikel van 2010 is vroeg ik mij af of er al een oplossing is voor dit probleem?

Graag hoor ik van u .

Met vriendelijke groet,

H. A. T-N

Almelo

 

Goedemorgen mevrouw, 

Helaas zijn er hier in Almelo nog steeds geen veilige, omheinde hondenuitlaatgebieden. Ik heb destijds een wijkwaardebon gevraagd (heb daarbij 100 handtekeningen ingeleverd) om het veld aan het Acaciaplein te laten omheinen maar dat is afgewezen door de Gemeente omdat het “te duur” zou zijn. Ongeveer 2 maanden geleden heb ik een brief naar de gemeente gestuurd met nogmaals het verzoek om het Acacia-veld te laten omheinen maar behalve een brief dat ze mijn bericht hebben ontvangen, nog niets gehoord.

Zelf ga ik met mijn honden (min of meer) regelmatig naar het kanaal, dat is op de Maardijk, richting Heracles en dan vlak voor de paaltjes (die de weg voor auto’s afsluiten) rechtsaf langs het kanaal. Voorbij het 1e voetbalveld is een 2e veld en daar laat ik mijn honden altijd achter stokken aanrennen. Dus misschien is dat ook iets voor u? Uw hond kan – als hij dat zou willen – natuurlijk wel terug naar de weg lopen maar die van mij doen dat niet.

De enige plaats die ik weet waar de honden echt niet uit kunnen, is langs het kanaal in de Schelfhorst. Op de Havezathe vanaf het winkelcentrum rechtdoor rijden dus aan het eind niet links af met de weg mee.  U kunt ook vanaf de Sluitersveldssingel het Slot oprijden en bij de grote kruising rechtsaf. Daar lopen langs het kanaal van die zwarte Schotse Hooglanderkoeien en  daar laten mensen gewoon hun hond los lopen. De koeien kunnen er niet uit dus de honden ook niet. Ik heb een Jack Russell en een Whippet maar omdat ik niet weet hoe die op de koeien zullen reageren, heb ik het nog niet gewaagd om ze daar los te laten. De koeien zijn dus wel aan honden gewend en raken daar niet van in paniek. Heb tenminste nog nooit gehoord dat dat wel zo was.

Ik zal uw bericht doorsturen naar raadslid Harry de Olde van de Partij Vrij Almelo want hij is één van de weinige raadsleden in de gemeenteraad met een hart voor dieren.

Met vriendelijke groet,

M.A. de Oude-Kreffer 

 

REACTIE:

In de gemeente Almelo bevinden zich veel dieren. Bewoners houden honden, katten en veel andere dieren ter gezelschap. Dieren horen bij de samenleving.

De mens heeft verplichtingen tegenover al deze dieren. We hebben volgens de Gezondheids en Welzijn Wet voor Dieren (GWWD) een zorgplicht, omdat dieren veelal afhankelijk zijn van de mens. Maar dieren hebben ook een eigenwaarde, een intrinsieke waarde die onafhankelijk is van hun nut voor de mens.

Dierenwelzijn is de geestelijke en lichamelijke gezondheid van een dier. Het betekent dat een dier zich goed moet voelen in zijn omgeving.

De laatste jaren staat het welzijn van de dieren in steeds grotere belangstelling van de landelijke en lokale politiek. De landelijke nota dierenwelzijn is begin 2008 vastgesteld. Op dit moment zijn er ongeveer 20 gemeenten in ons land die dierenwelzijn als onderdeel van het gemeentelijke beleid hebben gemaakt. In ons land zijn dit onder meer de gemeenten Heemskerk, Castricum, Purmerend en Amsterdam. Maar er zijn ook gemeenten waaronder Almelo waar een diervriendelijk beleid maar moeilijk van de grond komt.

De Partij Vrij Almelo wil een  beleid  voeren  in  een  leefbare gemeente  waar verdraagzaamheid  heerst en het aangenaam wonen is. Waar mensen van alle leeftijden en sociale klassen veilig naast  mekaar kunnen wonen en waar mensen van alle  gezindten met elkaar kunnen communiceren. Wij willen een beleid steunen waar het gemeentebestuur en alle andere actoren een luisterend oor kan bieden voor de alledaagse kleine problemen die te maken hebben met het samenleven in onze Almelose leefgemeenschap. Wij willen voor een beleid gaan waar de jeugd kan opgroeien in een veilige omgeving en waar de jongeren volop kansen krijgen om zich  te  ontplooien op sociaal, cultureel en vooral sportieve  gebieden. En vooral willen wij ons inzetten voor een beter dierenwelzijn en milieubeleid in onze gemeente Almelo.

Harry de Olde

 

Er zijn moeilijke en makkelijke oplossingen, 

De hondenspeeltuinen hebben als doel mensen met en zonder hond tegemoet te komen bij de dagelijkse irritaties. Voor een hondenbezitter is het lastig om in een stad als Rotterdam een geschikte plaats te vinden om zijn viervoeter uit te laten. De vele groene gebieden als parkjes zijn vaak ongeschikt om je hond uit te laten. Veelal is er sprake van een drukke weg naast het gebied, handhavingregels, gebrek aan faciliteiten, etc. Mensen die geen hond bezitten ergeren zich bijvoorbeeld aan hondenpoep en loslopende honden op speelplaatsen voor kinderen.

De hondenspeeltuinen geven de mogelijkheid om honden vrij te kunnen laten rennen en spelen. In het tuinhuis zal er een watervoorziening getroffen worden zodat de honden kunnen drinken en zullen er tafels en zitplaatsen zijn voor de eigenaren. De mogelijkheden liggen nog open om de faciliteiten in het tuinhuis uit te breiden met bijvoorbeeld een koffieautomaat, of een automaat met hondenaccessoires, beloningen voor de honden en speelgoed. 

 

Hondenspeeltuin Bello opent haar hekken

 maxresdefault

Hondenspeeltuin 

 

Honden op poepzones en smalle uitlaatstroken. Hier moet de hond echter vaak aangelijnd blijven. Mogen ze er wél los lopen, dan wordt dit vaak als onveilig ervaren vanwege het drukke verkeer naast deze uitlaatzones.

Nadenkend over deze vraagstukken hebben een vijftal Rotterdamse ondernemers het idee opgevat om een hondenspeeltuin te ontwerpen. Zo is Hondenspeeltuin Bello ontstaan. Bello is bedoeld als openbare ontmoetingsplek in de wijk voor zowel hondenbezitters als niet-hondenbezitters. Het is een omheind losloopgebied waar honden zonder riem contact hebben met andere honden. Op hun eigen manier en in hun eigen tempo. Buurtbewoners kunnen elkaar ontmoeten, een babbeltje maken, zonder dat ze zich zorgen hoeven te maken over de hond. Geïnteresseerde hondeigenaren kunnen nieuwe kennis en vaardigheden opdoen om nog meer plezier met en van hun hond te beleven.

Om te onderzoeken of er genoeg draagvlak is bij zowel buurtbewoners als gemeentes is Bello begonnen met een tijdelijke hondenspeeltuin. Deze zal het komende half jaar in principe in een drietal deelgemeentes van Rotterdam opgezet worden. Steeds voor een periode van twee maanden per locatie. Rotterdam Hoogvliet heeft de Bello-primeur in het parkje naast de gemeentewerf aan de Kapershoekseweg.

Vanaf eind september is Rotterdam Noord aan de beurt. Aansluitend aan het Vroesepark, op het terrein van de voormalig gemeentewerf aan de Gordelweg, richten zij de hondenspeeltuin in.  Als de winter niet te streng wordt, willen wij deze eerste Bello-tour afsluiten in Rotterdam Overschie.

Hondenspeeltuin Bello is meer dan een omheind losloopgebied. De speeltuin is voorzien van diverse hondenspeeltoestellen, een zandgraafkuil, een paviljoen, een waterfontein, plekken om te snuffelen en om verkoeling te zoeken. Ook over de vormgeving is nagedacht. Bello staat voor vrolijk en toegankelijk. ‘Op Bello’ is het aangenaam verpozen.

In de speeltuin worden verder regelmatig activiteiten georganiseerd die betrekking hebben op hond en baas. Hiervoor werkt Bello samen met hondengedragstherapeuten, voedingadviseurs, een hondenfotograaf, een dierenarts, een mobiele trimsalon en een hondvriendelijke tuinarchitect. Daarnaast zal er een puppycursus worden gegeven en kunnen de bazen hun hond vereeuwigen in klei. Op een mooie zomeravond wordt de speeltuin een heuse hondenbioscoop.

Ook aan de innerlijke mens en hond is gedacht: in de speciaal ingerichte Bello bouwkeet zijn diverse versnaperingen verkrijgbaar.

Hondenspeeltuin Bello is een initiatief van 5 creatieve Rotterdamse ondernemers die vanuit verschillende achtergronden de koppen bij elkaar hebben gestoken. Zij zijn er allemaal van overtuigd dat er behoefte is aan plekken in woongebieden, waar honden en bazen elkaar op een leuke en veilige manier kunnen ontmoeten.

 

http://www.tubantia.nl/regio/almelo/de-hondenspeeltuin-van-de-pva-is-het-college-van-b-en-w-te-duur-1.2329064

 

 

Jawel……we hebben er eentje hoor !!!!!   

Als het aan de Partij Vrij Almelo ligt komen er in Almelo op meerdere plekken in de stad van deze hondenspeeltuintjes. Gerealiseerd door “Beter Wonen” gelegen in de nabijheid van de Grotestraat-Zuid tegenover de winkel van Bolletje.

Bloemetje 01

Omheind hondenlosloopterreintje aan de Grotestraat Zuid 

 

In Rotterdam is men gestart met een permanente Hondenspeeltuin. Mede omdat er in een kwart van de Nederlandse bevolking gezinnen met een hond zijn. Zij hebben behoefte aan veilige, schone en leuke losloopgebieden.

Deze hondenspeeltuin moet gezien worden als een openbare ontmoetingsplek in de wijk voor zowel hondenbezitters als niet-hondenbezitters. Het is een omheind losloopgebied waar honden zonder riem contact hebben met andere honden en waar hun baasjes in contact komen met andere buurtbewoners. Ontmoeten, een gesprek voeren zonder dat men zich zorgen hoeft te maken om de hond is de insteek. Het moet een plek worden waar het voor dier en mens aangenaam vertoeven is.

Een hondenspeeltuin is een omheind terrein met een toegangspoort dat  24 uur per dag toegankelijk is  voor een ieder die dat wil. Lekker vrij buiten spelen op een veilig terrein, zonder last te hebben van druk verkeer. Het mooiste zou zijn dat er op vaste tijden en dagen een beheerder (vrijwilliger) aanwezig is, die dan toezicht gaat houden, en wat klein onderhoud verricht. Hij zal ook belast worden met het opruimen van de “losse” speeltoestellen/speelgoed.

 

man

hondenspeeltuin_bello_277_3511

Een paar speelwerktuigen er in..  

 

Reactie van PVA:

Bevorderen van recreatieve voordelen voor de mens die zich bezighouden met een bepaalde sport bv. tennis, basketbal, voetbal enz. vinden ook wij een goed ding. Een prachtige kans voor mensen die dezelfde interesses delen en daarbij ook nog gaan socialiseren, terwijl zij zich bezighouden met hun favorite activiteit. Maar er zijn ook mensen die zich niet betrokken voelen bij één van deze activiteiten. Daar bedoelen wij de honderden hondenliefhebbers mee in Almelo. Kijk eens hoeveel plezier het geeft als deze baasjes naar hun honden kijken en hoe het bijdraagt aan hun lichamelijke conditie.

En dan nog maar niet te spreken van het tevreden gevoel dat deze mensen krijgen met het idee dat er toch nog iets met hun belastingcenten gedaan wordt wat dan weer hun geestelijke toestand bevorderd.

Als antwoord kreeg de Partij Vrij Almelo te horen dat de gemeente er wel symphatiek tegenover staat maar dat de financiéle middelen niet toereikend zijn. Hoezo niet toereikend? De bijna 4 ton (400.000 euro) hondenbelasting die er jaarlijks binnenkomt, daar mogen wij toch wel van verwachten dat hondenbezitters daar in ieder geval iets van terugzien?  Gemeente kom eens met concrete cijfers, laat eens zien wat dit in uw ogen  moet gaat kosten. Het terrein is er…. De mensen die het graag willen plaatsen vinden we bij de Soweco. Waar wringt dan de schoen ?? Zelf wijten wij dit aan een doolhof van andere doelen die men eerst verwezelijkt wil zien. Met andere woorden: men haalt geld uit verschillende potjes om diverse grote projecten te realiseren waar geen inwoner op zit te wachten. Ja, wie zijn troep zo maar op straat smijt is een hoop geld kwijt.

B & W …wanneer gaat u eens denken aan het echte welzijn van de Almeloër??  Gemeente doe er iets mee…ga aan de slag…

Met vriendelijke groeten,

Harry de Olde

 

Kijkt u nog even naar deze leuke reportage op TV Rijnmond:  

http://youtu.be/Bvdanr94nS8

 

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

1 Comment to “Roep om meer omheinde hondenuitlaatgebieden in Almelo”

  1. S. Jansen schreef:

    Ik zou het super vinden … en met mij veel hondenbezitters om op de Windmolenbroek ook een honden speeltuin te plaatsen… er zijn zoveel velden waar dit opgezet zou kunnen worden en veel mensen zouden daar maar al te graag aan mee werken… het zou zo leuk zijn voor de honden … helaas heb ik al tig maal geprobeerd dit voor elkaar te krijgen … zou het in 2015 dan eindelijk kunnen…. graag je reactie

Leave a Reply