Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Politiek beraad Stadhuis 8 september 2015

 

pva_1466085a

Zaal: Stad en Ambt

 

Stadsvisie Cultuur

 

Scenario’s

  • Maak het in Almelo

Prioriteit wordt gegeven aan het stimuleren en faciliteren van het maken van hoogwaardige kunst en cultuur. Er is gericht beleid om hoogwaardige groepen, kunstenaars en makers te verbinden aan de stad door gericht opdrachten te verstrekken en een klimaat te creëren waarin het maken van kunsten en cultuur bij gedijt. Het onderwijs richt zich op de ontwikkeling van toptalenten. De stad wordt gericht gebruikt als decor en podium voor producties die voor of in Almelo gemaakt zijn. Actiepunten: – Talentontwikkeling. Realiseren van een jeugdkunstacademie voor toptalenten op het gebied van beeldende kunst, theater en muziek. Lobby voor binnenhalen hogere kunstopleiding – Oprichten van een productiehuis. – Voorwaarden creëren voor het maken van kunst en cultuur: oprichten van een fonds dat maken stimuleert en faciliteert. Kunstenaars en makers uitnodigen en zorgen voor huisvesting. – Leegstaande panden beschikbaar stellen voor culture makers. – Aanstellen van een cultureel intendant door de gezamenlijke instellingen. De intendant is de culturele verbinder. – De bibliotheek wordt mediaproducent. Samen met Roskam, Tubantia en Gele Raaf wordt de bibliotheek een mediacentrum.

  • Beleef het in Almelo

Het aanbieden van een gevarieerd en aantrekkelijke cultuurprogramma is het belangrijkste doel in dit scenario. De focus ligt op podiumkunsten, beeldende kunst in de openbare ruimte en festival. Het verbeteren van de zichtbaarheid van erfgoed is verbonden met culturele producties en tentoonstellingen. Actiepunten: – Realiseren van een hoogwaardig cultureel festival door te investeren in de kwaliteit van een bestaand festival of een nieuw festival toe te voegen. – Culturele instellingen slaan handen ineen en komen tot gezamenlijke programmeren van podia en plekken in de stad, inclusief een volwaardig filmhuis. – Tentoonstellingsbeleid wordt uitgevoerd. Museum van verbeelding met wisselende exposities. Bijzondere panden worden gebruikt voor exposities van topniveau. – Investeringsplan voor goede theaterfaciliteiten. Samenvoegen van theaters op één locatie. – Onderwijsprogramma gericht op het leren, kennen en waarden van kunst en cultuur.

  • Cultuur als cement

In dit scenario wordt cultuur breed ingezet om de kracht van de Almelose samenleving te versterken. Er wordt breed ingezet op het realiseren van (grootschalige) community- art projecten. Waarbij amateurs samen werken met topprofessionals gericht werken aan een eindproduct. De culturele instellingen hebben in dit scenario vooral de verbinding gezorgd met tal van andere organisaties die dicht bij inwoners opereren. Actiepunten: – Oprichten van een productiehuis voor het opzetten en uitvoeren van concrete community art projecten – Aanstellen van een stadsprogrammeur bij de theaters, die de verbinding legt tussen initiatieven uit de stad en de podia. – Realiseren van een mobiele broedplaats die de wijken in trekt om jongeren in aanraking te brengen met cultuur. – Breed onderwijsprogramma voor basisscholen met cultuur als rode drager.

  • Almelo bloeit op

Centraal in dit scenario staat het bieden van een cultureel aanbod dat gericht is op consumptie en naast puur vermaak ook aanzet tot nadenken en oproept tot actie of verder ontwikkelingen. Het organiseren van Het culturele aanbod is breed toegankelijk en houdt rekening met de culturele diversiteit in de stad. Cultuur draagt bij aan ontmoeting en wordt ingezet om de binnenstad de herwonnen identiteit te geven. Actiepunten: – Aanwijzen van delen van de stad als ‘openluchtmuseum’ voor streetart. – Opzetten van een binnenstadslab, waarin door middel van kunst en cultuur nieuwe concepten worden getest voor de binnenstad van de toekomst. – Oprichten van een ‘culturele voedselbank’ dat betaalbaar en gezond eten combineert met toegankelijk maken van cultuur. – Brede culturele programmering met maatschappelijke projecten.

 

Uiteenzetting:

Naar aanleiding van de 4 scenario’s uitgelegd door de heer Veldman wordt er onderling gediscussieerd. Alle partijen zijn van mening dat de 4 scenario’s niet los van elkaar gezien kunnen worden en ze willen niet echt kiezen. Bert Hummels laat zich wel uit, zoals normaal en geeft de voorkeur aan het ontwikkelen van een scenario dat begint bij de jeugd.

De gevestigde orde van Bieb, Hof 88 en Almelo Promotie prediken voor eigen parochie en voegen niets toe.

Mijn mening:

Er valt wel degelijk een keuze te maken in deze. Alle 4 de scenario’s zijn zeer belangrijk maar er kan wel vanuit een uitgangspunt worden gewerkt als startoptie.

Voor mij is scenario 1 de meest belangrijke voor onze partij. MAAK HET IN ALMELO slaat heel erg goed aan bij onze visie eigen burger eerst”!

Vervolgens moet Almelo centraal staan en dus komt dan 4 daarna 2 en als laatse 3.

 

Leegstandsaanpak binnenstad

 

Uiteenzetting:

Het centrum is te lang. Uit recent onderzoek (februari 2015, DTNP) blijkt dat de consument in middelgrote gemeente bereid is om gemiddeld maximaal 300 meter te lopen. Als dit wordt afgezet tegen de lengte van de Grotestraat wordt in één oogopslag de problematiek duidelijk. In combinatie met het hoge leegstandspercentage en het nieuwe binnenstadplan is het niet gewaagd om te concluderen dat sprake is van overaanbod aan winkels. Daarnaast wordt, mede uit de gevoerde gesprekken met eigenaren (circa 10), duidelijk dat zowel in Grotestraat-Noord en -Zuid enige vorm van samenwerking tussen eigenaren onderling of eigenaren met de gemeente ontbreekt. En hoewel de verhoudingen afgelopen jaren zijn veranderd en steeds meer zelfredzaamheid wordt gevraagd van eigenaren (en ondernemers), is samenwerking tussen alle belanghebbenden vereist om de Grotestraat te transformeren tot een aantrekkelijke straat als belangrijk onderdeel van een toekomstbestendige binnenstad

Het plan geeft geen uitkomst maar is een handreiking naar Eigenaren, winkeliers en gemeente.

 

Naast dit plan/ontwerp laat ook een pandeigenaar zien (zie schetsen) wat er met het centrum gedaan kan worden.

 

Mijn mening:

Er  wordt te veel gekeken naar de twee buitenkanten, centrum noord van Talamini naar oranjestraat en centrum zuid van Dhert naar veemarkt, van het gebied. Wat ook door de meeste partijen wordt beaamd. De pandeigenaar wil terug naar een jaren 60-70 model in de grote straat noord met bomen, auto’s en een beperkt winkelgebied. Dat is niet meer van deze tijd.

Centralisatie van braches en een minder starre houding van de gemeente zouden deze problemen op kunnen lossen. Q-impuls zal binnenkort worden uitgerold en zal in december 2015 klaar moeten zijn.

 

Samenwerken is hier het grote toverwoord. Maar of dat er ooit van komt is de grote vraag. Sommige eigenaren/winkeliers staan recht tegenover de plannen van de gemeente.

 

Emiel Nijmeijer

 

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

Leave a Reply