Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Beantwoording vragen PVA aan het college van B&W “statushouders in koopwoningen”

 

pva_1466085a

 

Geachte heer De Olde,

 

Met verwijzing naar uw brief van 9 september 2015, treft u onderstaand de vragen en de antwoorden aan.

 

Vraag 1.

Ons bereiken signalen dat vluchtelingen met een (tijdelijke) status worden ondergebracht in leegstaande Almelose koopwoningen. Kloppen deze signalen? Zo ja, is de eigenaar benaderd door de gemeente Almelo of is de COA hier verantwoordelijk voor?

Antwoord:

De signalen die u hebt opgevangen kloppen. Vanuit de taakstelling die de gemeente heeft om statushouders te huisvesten, zien wij regelmatig dat zij zelfstandig huisvesting vinden in particuliere (koop)woningen. Dit is een zaak tussen de eigenaar/verhuurder en de statushouder, waar noch de gemeente, noch het COA invloed op heeft of verantwoordelijkheid voor draagt. Eigenaren worden hierover ook niet door de gemeente benaderd.

 

Vraag 2.

Is de bewoning tijdelijk, totdat de eigenaar de woning verkocht heeft?

Antwoord:

Een koopwoning mag voor maximaal 5 jaar worden verhuurd op grond van de Leegstandwet.

 

Vraag 3. Wie is verantwoordelijk voor de schade aan woningen als de statushouders de woningen weer verlaten? Komen de kosten voor de volle 100% voor rekening van het COA?

Antwoord: Een huurder is te allen tijde zélf verantwoordelijk voor schade die hij aan een woning toebrengt. Voor de verantwoordelijkheid van het COA zie ook antwoord 1.

 

Vraag 4.

Geldt voor de woningeigenaren een speciale regeling voor aftrek belasting in box 1 van de inkomstenbelasting? Zo niet, wordt de eigenaar daarin gecompenseerd door de gemeente of het COA?

Antwoord:

Nee, voor de eigenaren geldt geen speciale regeling anders dan de regeling die normaal binnen het belastingstelsel geldt voor tijdelijke verhuur. Ook wordt de eigenaar hierin niet gecompenseerd door de gemeente of het COA.

 

Vraag 5. Sommige gemeenten kopen leegstaande woningen aan voor statushouders. Is dit ook aan de orde in Almelo of is dit in het college ter overweging?

Antwoord:

Nee, de gemeente koopt geen leegstaande woningen aan om statushouders in te huisvesten. Het college heeft dit ook nooit overwogen. Wij hopen uw vragen naar tevredenheid te hebben beantwoord.

 

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Almelo, de secretaris, de burgemeester,

 

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

Leave a Reply