Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Beantwoording vragen dierenwelzijn PVA

 

dier

Dierenwelzijn “Een kwestie van beschaving”

 

Het is bar gesteld met het dierenwelzijnsbeleid in veel gemeenten. Ook de gemeente Almelo is niet op de hoogte van zijn wettelijke taken en daarnaast spelen onkunde, onwetendheid en desinteresse een grote rol.

Feit is dat de gemeenten denken dat ze slechts één wettelijke taak hebben op het gebied van dierenwelzijn, namelijk  de verplichte opvang van zwerfdieren. Maar feit is ook dat het in veel gemeenten mis gaat met deze toch niet al te ingewikkelde verplichting.

Daarnaast kunnen en mogen de gemeenten veel meer doen.

De beantwoording van onderstaande vragen door onze wethouder dierenwelzijn mevrouw Irene ten Seldam (CDA) geven de laconieke houding duidelijk aan!!!

 

 

Geachte heer de Olde,

Hierbij beantwoorden wij de vragen die u aan ons heeft gesteld inzake dierenwelzijn.

 

Vraag 1

Sinds de instelling van een dierenwethouder kan het dierenwelzijn binnen onze gemeente structureel gewaarborgd worden, wat resulteert in duidelijke oplossingen en minder dierenleed. Zijn er sinds de installatie al een aantal verbeteringen gerealiseerd op dierenwelzijnsvlak?

Antwoord:

Wij zijn van mening dat extra investeringen niet noodzakelijk zijn. Wij constateren geen problemen en/of excessen.

 

Vraag 2

Is er duidelijkheid over welke dieren te houden zijn als huisdier?

Antwoord:

Daar houdt de gemeente zich niet mee bezig. De Rijksoverheid heeft op advies van de commissie van deskundigen een huisdierenlijst opgesteld. De lijst is sinds 1 februari 2015 van kracht. Niet alle diersoorten zijn (nog) beoordeeld.

 

Vraag 3

Wordt het terugdringen van het aantal zwerfdieren en dieren waarvan afstand wordt gedaan voorkomen door meer voorlichting, educatie, handhaving regelgeving en preventie?

Antwoord:

Wij constateren niet dat er sprake is van grote aantallen zwerf- en afstandsdieren in Almelo. De situatie is beheersbaar.

 

Vraag 4

Een minimax, een dierenarts voor mensen met een laag inkomen, (in overleg met de Dierenbescherming) zou veel dierenleed kunnen voorkomen. Kunt u hierin bemiddelen?

Antwoord:

De kosten voor een minimax kunnen we als gemeente niet bekostigen. Wij zien hiervan de noodzaak ook niet in, omdat er geen relatie is tussen dierenleed en een laag inkomen.

 

Vraag 5

Wat is uw mening over het stimuleren van chippen katten (voorlichting en financiële prikkel, bijv. ‘chip en checkactie’ op dierendag) en stimuleren correcte registratie gechipte dieren na verhuizing (voorlichting, doorlinken op de gemeentelijke webpagina)?

Antwoord:

Sinds 1 april 2013 is het in Nederland verplicht om de honden te voorzien van een chip en moeten ze geregistreerd worden. Het chippen van katten is tot op heden nog niet verplicht. Daar zijn een aantal redenen voor: bij katten komt illegale handel en komen misstanden in een fokkerij veel minder voor dan bij honden. Bij honden is dit een belangrijk argument om wel te chippen, bij katten ontbreekt dit argument. Een argument voor het niet chippen van katten is het aantal zwerfkatten dat op straat leeft en dat zich daar voortplant. Chippen en registeren van katten heeft daarop een te beperkte invloed om het verplicht te stellen. Daarnaast zorgt het verplicht stellen van een chip voor een extra financiële- en administratieve last.

 

Vraag 6

Kunt u inwoners en cliënten schuldhulpverlening via gemeentelijke website/voorlichting wijzen op de Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn?

Antwoord:

Wij gaan ervan uit dat inwoners en cliënten van de schuldhulpverlening zelf wel een afweging kunnen maken of zij nadere informatie willen zoeken over deze stichting. Wij achten het bovendien nogal stigmatiserend als wij de cliënten van de schuldhulpverlening hier separaat op wijzen. Wij zien het informeren van burgers hieromtrent overigens niet als een gemeentelijke taak maar een taak van de rijksoverheid. Wat we wel zouden kunnen doen is in de gemeentelijke advertentie eenmalig de aandacht vragen voor deze stichting.

 

Vraag 7

Zouden gemeentelijke BOA’s die huisbezoeken afleggen, indien nodig de bewoners op het bestaan van de Stichting Bevorderen Huisdierenwelzijn kunnen wijzen?

Antwoord:

De gemeentelijke buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) houden zich bezig met het toezicht en de handhaving van de (sociale) veiligheid en dit behoort niet tot hun (prioritaire) takenpakket.

 

Vraag 8

Wat is uw mening betreft het oprichten van een onafhankelijk meldpunt dat voor iedereen toegankelijk is = ombudsdienst voor mishandelde of verwaarloosde dieren?

Antwoord:

Een onafhankelijk meldpunt voor mishandelde of verwaarloosde dieren is inmiddels in gebruik. Er is een landelijk meldpunt waar personen anoniem een melding kunnen maken voor dierenmishandeling of dierenverwaarlozing. Afhankelijk van de ernst van de melding kan deze door worden verwezen naar de politie, de Dierenbescherming, de Landelijke Inspectiedienst of de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Dierenmishandeling kan gemeld worden via het meldnummer 144. Het nummer is 7 dagen per week, 24 uur per dag beschikbaar. Bij een technische storing kan er gebeld worden naar 0900-8844 of voor spoed naar 112. Gezien het bestaan van een onafhankelijk meldpunt voor mishandelde of verwaarloosde dieren is het niet noodzakelijk dat er een nieuwe onafhankelijk meldpunt komt binnen de gemeente Almelo.

 

Vraag 9

Bent u het met ons eens dat meer controle op de illegale handel en invoer van puppies en kittens veel dierenleed en minder opvang dierenasiel kan voorkomen?

Antwoord:

Naar aanleiding van een kamerbrief van 1 juli 2014 van staatssecretaris Dijksma aan de Tweede Kamer over de veterinaire voorschriften voor het verkeer van gezelschapsdieren kan er worden gesteld dat een verhoogde controle op illegale handel bij kan dragen aan een verbeterd toezicht op hondenhandel, omdat zij de tracering van afgegeven paspoorten makkelijker maken. De fraude met paspoorten wordt hiermee tegengegaan, maar ook het risico op rabiës (hondsdolheid) daalt. Honden, katten en fretten kunnen nu pas vanaf hun vijftiende levensjaar worden ingevoerd in plaats van het achtste jaar. Het hele proces rondom de illegale handel bevordert het welzijn van het dier niet, blijkt uit onderzoek. Tegenwoordig worden de honden, katten en fretten, die legaal worden ingevoerd, voorzien van een chip, dit bevordert het welzijn van de dieren. Concluderend: de veronderstelling dat controle op de illegale handel en invoer van puppies en kittens veel dierenleed en daardoor minder opvang in dierenasiel kan voorkomen is correct. Ook deze controle is geen gemeentelijke taak maar een taak van de rijksoverheid.

 

Vraag 10

Is de wethouder dierenwelzijn of de burgemeester de eindverantwoordelijke betreft dierenwelzijn?

Antwoord:

De wethouder.

 

Wij verwachten uw vragen hiermee te hebben beantwoord.

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Almelo, de secretaris, de burgemeester,

 

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

Leave a Reply