Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Bijdrage PVA inzake containerterminal XL Businesspark (gemeenteraad 15 december 2015)

 

eerst

 

Verklaring van geen bedenkingen, containerterminal XL Businesspark Twente

De aanleg voor de realisatie van een containerterminal op het XL Businesspark Twente, grenzend aan de zijtak van het Twentekanaal, is in strijd met het bestemmingsplan. Uw raad heeft een concept Verklaring van Geen Bedenkingen (VVGB) afgegeven op 30 juni 2015. Het ontwerpbesluit voor de omgevingsvergunning heeft ter inzage gelegen. Er zijn zienswijzen ingediend door omwonenden. Deze zienswijzen geven aanleiding om het besluit en de hierbij behorende ruimtelijke onderbouwing aan te vullen op onder meer stedenbouwkundige en milieu hygiënische aspecten. Voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, dient uw raad een definitieve VVGB af te geven.

 

Geachte voorzitter,

Inzake XL-park is de PVA het volgende van mening:

Ons inziens gaat er erg veel fout. Werkgelegenheid is erg belangrijk in de ogen van de PVA en ook het welzijn van de gemeente Almelo en zijn inwoners staan bij ons hoog op de agenda. Maar wat dit college en zijn voorgangers op dit terrein klaarspelen tart elke vorm van zelfrespect. Wetten worden met voeten getreden en in plaats van fatsoenlijk bestuur worden hier weer ego’s gestreeld en wil men van geen wijken weten als men niet haar zin krijgt.

Volgens de flora- en faunawet mag er maar één bepaald soort licht gevoerd worden op het werkterrein van CTT. De lichtsterkte is ver boven de norm om maar te zwijgen van de lampen die op de verrijdbare kraan worden gemonteerd.

Ook  moeten de (aangeplante) bomen aan de overkant van het kanaal voldoende plaats bieden aan de vleermuizen die daar hun leefomgeving kunnen vinden. 

Tevens worden de armaturen 18 meter hoog, terwijl er maar maximaal 8 meter hoog gezet mag worden. Ook de lichtsterkte van 400 wat is niet toegestaan.

De ontheffing hiervoor kan worden ingetrokken als men zich niet aan de maximale eisen houdt.

Een kraan plaatsen die 32 Meter te hoog is en een geluidsoverlast die meer dan dubbel zo veel wordt als de toegestane 50 Db is reden om kritisch naar de plannen te kijken.

De grond waarop gevaarlijke stoffen worden opgeslagen (EUROL), en overslag plaats vind moet vochtdicht zijn volgens richtlijn 1999/45/EC en aanpassingen.

Dit is niet gebeurd bij de aanleg.  Ook hier schiet men ernstig te kort. Jammer en onaanvaardbaar vind de PVA

Van de Tranche 3B is nog 15 ha in handen van projectontwikkelaren. Hoe denkt de gemeente en het bestuur van XL-park dit probleem op te lossen? Door naast de investering van ruim 85 miljoen euro nog meer uit te geven? Almelo heeft dit geld niet en volgens de PVA kunnen wij dit ook niet meer uitgeven…..

Een alarmeringssysteem ontbreekt of is niet voldoende om de direct aanwonenden op tijd te waarschuwen bij calamiteiten om maar te zwijgen van de afstanden die moeten worden aangehouden tot de dichtst bijzijnde bebouwing die niet voldoet aan de wettelijke SBI-code 6311.2 1.  Hoeselderdijk 5 staat op 140 meter en Breesegge 3 op 260 meter.

Er gaat een verruiming van het kanaal komen terwijl het kanaal nu lekdicht gemaakt wordt met klei. Een verruiming van het kanaal voor schepen van de VA-klasse zal in 2017 gestart worden en in 2020 op zijn vroegst klaar zijn. De kosten voor dit project zijn 27 miljoen euro. Ook dit komt voor rekening van de deelnemende partijen, Almelo, Borne, Hengelo, Enschede en de provincie Overijssel.

Gaan wij dit de inwoners van Almelo aan doen?

De kraan van de terminal mag maar 8,8 meter boven het kanaal komen en niet de 25 meter die in de plannen staan. De inrichtingsgrens is op onjuiste wijze aangegeven en dus ook de milieugevolgen.

Bij de berekening is er uit gegaan van de standaard rekenmethode  voor binnenstedelijke situaties 1 terwijl men rekening had moeten houden met de standaard rekenmethode 2 voor open terreinen.

Zo kunnen we nog wel even doorgaan maar we verspelen al genoeg tijd en geld.

PVA zegt nu stoppen met deze onzin en nemen wat onomkeerbaar is. De 52 miljoen die op dit terrein nog aan kosten liggen voor de toekomst besparen en veel goede zaken doen met bedrijven die WEL aan de normen voldoen!

 

Voorzitter dank en PVA hoopt dat deze raad een gedegen en volwassen besluit gaat nemen.

 

Stemverklaring PVA:

Voorzitter, natuurlijk zijn wij voor werkgelegenheid, maar wij willen niet mede verantwoordelijk zijn voor de zeer gevaarlijke situaties die zich daar kunnen voordoen.

Wij zullen daarom tegen het voorstel stemmen.

 

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

1 Comment to “Bijdrage PVA inzake containerterminal XL Businesspark (gemeenteraad 15 december 2015)”

  1. Harrie Wiesemann schreef:

    Dit artikel bij de mensen op aandringen die tot op heden het aangaat zodat zij kunnen zien wat de wethouder nog steeds hun aandoet. Wij moeten als PVAers deze bewoners blijven ondersteunen

Leave a Reply