Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Almelo loopt landelijk voorop bij het huisvesten van statushouders

 

 

al

 

Een asielzoeker die in Nederland aankomt, moet zich melden in het Groningse Ter Apel bij de centrale ontvangstlocatie van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Vanuit Ter Apel komen zij terecht in één van de aanmeldcentra in het land. De asielprocedure duurt 8 dagen tot 6 maanden. In de tussentijd wonen ze in een asielzoekerscentrum (AZC). Op 28 september 2015 zaten 36.254 mensen in AZC’s, vooral uit Syrië (46 procent), Eritrea (12 procent) en Ethiopië (8 procent).

13.250 asielzoekers kregen in 2014 een tijdelijke verblijfsvergunning en waren vanaf dat moment vergunninghouders. Het COA geeft aan de gemeente door dat er woonruimte nodig is voor de vergunninghouder. Na 5 jaar kunnen vergunninghouders een definitieve verblijfsvergunning aanvragen. Zij kunnen ook een verzoek indienen voor gezinshereniging. Begin 2016 wachten ruim 14.500 mensen met een verblijfsvergunning in AZC’s op een woning.

Gemeenten krijgen op basis van hun grootte elk jaar een taakstelling van het Rijk om een bepaald aantal vergunninghouders te huisvesten. Het COA gaat er vanuit dat er gemiddeld één woning per twee mensen nodig is. Bij een taakstelling van 30.000 zijn er dus 15.000 huizen nodig. Vergunninghouders mogen niet zelf beslissen waar ze gaan wonen. Op basis van een informatieprofiel van het COA zoekt de gemeente geschikte woonruimte. Bijna altijd zijn het corporaties die de statushouders huisvesten.

De ene gemeente weet veel sneller aanbod van sociale woningen voor toegelaten asielzoekers (statushouders) te realiseren dan andere. Juist deze groep van pakweg 14.000 statushouders die de asielzoekerscentra moet verlaten, vormt een beletsel voor soepele opvang van binnenkomende vluchtelingen.

Uit overzichten die het COA biedt  blijkt dat er een groot verschil is tussen bijvoorbeeld Amsterdam en Almelo. De hoofdstad moet deze maand nog voor 912 statushouders onderdak vinden, Een uitzondering is Almelo die juist voorop loopt. Het heeft al 182 statushouders meer toegelaten dan nodig is.

 

Huisvesting asielzoekers met verblijfsvergunning

 

Reactie wethouder Ten Seldam op artikel in de krant TCTubantia.

Schriftelijke vragen PVA betreffende dit artikel zijn nog niet door de wethouder beantwoord.

 

Geachte raadsleden,

Naar aanleiding van berichtgeving in de media over huisvestiging van statushouders kan ik u het volgende mededelen.

Iedere gemeente is en blijft verantwoordelijk voor de eigen taakstelling voor wat betreft de huisvesting van statushouders.

In Twents verband zoeken we naar oplossingen voor de huidige problematiek rondom het huisvesten van statushouders. Op dit moment wordt een derde van de beschikbare AZC-capaciteit in Almelo bezet door vluchtelingen met een verblijfsstatus, die nog niet door kunnen stromen naar woonruimte. Hierin is samenwerking tussen gemeenten noodzakelijk. In dat kader zijn, op uitnodiging van Almelo, met Hof van Twente verkennende gesprekken gevoerd. In die gesprekken is geconstateerd dat de ideeën de moeite waard zijn om op hoofdlijnen  verder uit te werken en deze voor te leggen aan de Twentse regietafel en het COA. Het doel is om een bijdrage te leveren aan het oplossen van het vluchtelingenvraagstuk.

Hof van Twente onderschrijft de noodzaak dat er actie nodig is op Twents niveau om het vluchtelingenvraagstuk op te lossen en dat wij gezamenlijk kijken naar wat er mogelijk is, wat er nodig is en waar dat gerealiseerd kan worden. Uitgangspunt daarbij is dat gemeenten zelf verantwoordelijk blijven voor de taakstelling en de kosten die daarbij horen.

Kortom, het is niet zo dat Almelo extra woonruimte gaat bieden voor statushouders. Almelo heeft andere gemeenten gevraagd om mee te denken om vluchtelingen met een verblijfsvergunning sneller te kunnen huisvesten in woonruimte. Daardoor komt er bestaande AZC-capaciteit beschikbaar voor vluchtelingen, waarvan de asielaanvraag nog in behandeling is.

 

Met vriendelijke groet.

Irene ten Seldam,

Wethouder gemeente Almelo

 

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

5 Comments to “Almelo loopt landelijk voorop bij het huisvesten van statushouders”

 1. Hendrik schreef:

  Almelo heeft met 182 statushouders al meer toegelaten dan het ultra linkse bolwerk Amsterdam. Almelo is kennelijk dus nog linkser dan links in ons landje………..(vul het zelf verder maar in……)

 2. bert [maathuis] schreef:

  Hendrik, heeft dat te maken met rechts of links georiënteerde politiek?

  De meeste mensen weten tóch niet wat de achterliggende agenda van de reusachtig grote migrantenstroom is!
  Dat is namelijk: rassenvermenging! Zodat er geen nationale identiteit en cultuur meer over blijft. Met als gevolg dat er in dat geval veel makkelijker sprake is van Europese eenwording. Leidend tot werelddominantie (van een zeer kleine groep individuen)

  http://www.info-direkt.eu/coudenhove-kalergis-erbe-im-jahr-2015/

  https://www.youtube.com/watch?v=shXvaLMBOKI
  https://www.youtube.com/watch?v=FM7X2R-pu1s#t=611 (minuten 10-15)

 3. Hendrik schreef:

  Beste Bert,
  Wij, PVA zijn niet links, niet rechts maar verschrikkelijk boos dat Almelo al jaren het van overheidswege maximale aantal statushouders overschrijdt. De PVA constateert dit al sinds haar entree in de gemeenteraad in 2010. Zelfs de VVD heeft hierover in haar verkiezingscampagne geklaagd, maar de extreemlinkse overige gemeenteraadsleden hebben zich er al jaren niets van aangetrokken. Wij, PVA, zien dan ook de toekomst voor Almelo zeer somber in, mede omdat de gemeente ondertussen ook al failliet verklaard is, mede vanwege dat veel te dure gemeentehuis wat voor 58 miljoen, nota bene op de pof !, door Polen gebouwd is, grotendeels leeg staat, waardoor de ambtenaar nu minimaal 2000 euro per uur kost. Dus Bert, als je het werkelijk goed meent met Almelo en als je je echt en oprecht zorgen maakt over je eigen stad, meld je aan bij Harry de Olde. Wij PVA rekenen op jou. Samen de handen uit de mouwen, het is 5 over twaalf! Bij harry staat de koffie klaar !!

 4. bert [maathuis] schreef:

  En dan te bedenken, Hendrik, dat veel mensen geen idee hebben waarom die enorm grote migrantenstroom naar Europa zo plotseling op gang kwam.
  De mensen in de betreffende landen zijn als het ware verleid om naar west Europa te komen. In Duitsland vroegen de asielzoekers: “Waar blijft ons huis, onze auto en onze 2000 euro per maand?”
  (Multimiljardair Soros en “vrienden” zitten hier achter.)
  Hun bedoeling is dan ook om de rassen te laten vermengen, zodat er geen eigen identiteit (wij zijn Nederlanders, wij zijn Duitsers, enzovoort) en geen eigen cultuur meer over blijft. In grote steden als Amsterdam en Utrecht zie je dit nu reeds tot stand komen.
  Wanneer wij geen eigen nationale identiteit meer hebben, dan zijn de Europese landen veel makkelijker te overheersen door de machtswellustelingen. Zo tracht men steeds dichter bij een één-wereld-regering te komen. Dan zijn wij allen, nóg meer dan nu, een slavenras.
  Je kunt hier op internet informatie over vinden. Ik voeg hierover drie links bij, Hendrik. En bedankt voor je reactie en je motivatie!

  http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9998:europa-moet-bevolkt-worden-door-sub-ras-het-bewijs&catid=53:blijvend-actueel&Itemid=71
  (Deze man heeft als eerste de Karlprijs gekregen; mevrouw Merkel heeft deze prijs inmiddels ook gekregen (Kun je hier zien: http://www.aachen.de/NL/sb/pr_az/karls_pr/)
  https://www.youtube.com/watch?v=FM7X2R-pu1s#t=611 (met name de minuten 10-15).

 5. Hendrik schreef:

  Beste bert,
  Het is de bedoeling dat al die boze autochtone Nederlanders zoveel mogelijk de mond gesnoerd worden en dat er in het kader van (Amerikaanse) verdeel en heerspolitiek zoveel mogelijk multicul geïmporteerd wordt in Europa è Almelo en Europa totaal gedestabiliseerd raakt en Nederland uiteindelijk een 3e wereldlandje wordt wat moet gaan bedelen bij de (olie)arabieren. Sinds 2008 is het gemiddeld gezinsinkomen dankzij Rutte en zijn vrienden met 60% afgenomen (CBS). In dit tempo zijn we over 4 tot 6 jaar he-le-maal kapot. Zelf ben ik blij dat ik vanwege een gehandicapte zoon géén opa meer wordt, want ook ik zie geen toekomst meer voor nazaten. Je bent m.i. stapelgek, als je alles overziende nog nazaten loopt te maken want we staan pal voor WO-III. Nu kun je wel’sop en kool’ sparende moties lanceren in de gemeenteraad over die statushouders, maar dat schiet ook niet op want iedere (overschreden) statushouder heeft automatisch ook recht op gezinshereniging, al of niet ontstaan uit veelwijverij en hieruit voortvloeiende kinderen, kindbruiden enzovoort. Dus dat aantal van 182 (overschreden) statushouders kun je naar alle waarschijnlijkheid vermeningvuldigen met 6, misschien wel 10 !

  Dus Bert, meld je gewoon aan bij Harry want de koffie staat daar inmiddels koud te worden, vrees ik.

Leave a Reply