Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Schriftelijke vragen PVA aan college van B&W over CTT op XL – businesspark

 

CTT1

Almelo,  25 januari 2016.

Aan: Burgemeester en wethouders van Almelo

Onderwerp: CTT op XL – businesspark

 

Geachte dames en heren,

 

PVA (Partij Vrij Almelo) heeft een aantal vragen ten aanzien van de omgevingsvergunning uitgebreide procedure van Containerterminal (hierna te noemen CTT) op het Businesspark Columbus 7 te Almelo. Gaarne zouden wij van u de volgende vragen binnen de gestelde termijn beantwoord zien.

 1. In de aanvraag omgevingsvergunning gedateerd juni 2014 van CTT worden een aantal gevarenklassen (ADR) genoemd behalve klasse 1 en 7. En bij een memo van oktober 2014 worden deze gevarenklassen weer uit de aanvraag gehaald.

Waarom zijn deze gevarenklassen in tweede instantie verwijderd?

 

 1. Het is ons bekend dat op het terrein van CTT een drainagebuis ligt die loopt van het terrein van CTT onder de Hoeselerdijk door via een sloot naar de doorbraak.

De doorbraak is een aangelegd natuurgebied en dient daarom verstoken te blijven van alle stoffen die daar niet thuis horen. Is u dit ook bekend?

 

 1. Mits u bekend bent met de buis genoemd in vraag 2, hoe denkt u dan te kunnen voorkomen dat er stoffen indirect geloosd worden in een natuurgebied dat voor vele miljoenen is aangelegd?

 

 1. De code SBI 6311.2.1 laat geen bebouwing toe binnen een straal van 300 meter. Op dit moment is deze bebouwing er echter wel. Wat wordt er aan gedaan om aan de voorwaarden van deze SBI code te voldoen. En wanneer verwacht u dat de eisen van deze code, indien nu nog niet voldaan, wel voldaan zullen worden?

 

 1. In de omgevingsvergunning wordt de kraan die zal worden gebruikt op het terrein van CTT aangeduid met een bouwhoogte van 10 of 15 meter. Echter wordt er op dit terrein een kraan geplaatst met een hoogte van ongeveer 32 meter. Is u dit bekend en hoe gaat u om met de handhaving van de verleende vergunning?

 

 1. Op het terrein van CTT komen lichtmasten te staan van 18 meter hoog terwijl deze, volgens de vergunning, maar 8 meter hoog mogen zijn. Bent u hier van op de hoogte en zo ja, hoe denk u de vergunning te handhaven?

 

 1. Op bovengenoemde masten wordt verlichting geplaatst die de maximale sterke van verlichting duidelijk overtreden. Er worden armaturen van 400 watt geplaatst en dit mag maximaal maar 5 lux Sterkte zijn. Bent u hier van op de hoogte en hoe gaat u handhaven?

 

 1. Tevens moet de verlichting van bovengenoemde lichtmasten voldoen aan de flora- en faunawet. De verlichting moet AMBER LED lampen bevatten met geel licht. Er mag geen lichtverstoring binnen het beïnvloedingsgebied zijn. Bent u hier van op de hoogte en hoe gaat u handhaven.

 

 1. Op de kraan die geplaatst wordt zal ook lichtmonturen geplaatst worden die niet voldoen aan de flora- en faunawet. Ook hier zult u moeten handhaven. Hoe gaat u dat doen?

 

 1. De kraan die geplaatst wordt mag volgens de afgegeven vergunning maar 8,8 meter uitstrekken over het water van het kanaal. Echter zal deze voorgestelde kraan 25 meter over het Twentekanaal komen dat in strijd is met de afgegeven vergunning. Hoe gaat u hier vergunningsgetrouw op handhaven?

 

 1. De terminal is volgens de vergunning een overslagterminal voor containers. Echter zal er ook opslag plaats vinden van oliën, aanverwante stoffen en bulkgoederen. Is dit volgens de vergunning? Zo nee, hoe gaat u hier op handhaven?

 

 1. Mocht de opslag van oliën en andere goederen toch volgens de vergunning haalbaar zijn. Hoe denkt u dan de terminal zo te maken dat deze voldoet aan de eisen die gesteld worden bij opslag van deze goederen. Denk hierbij aan het vloeistofdicht maken van de ondergrond zodat verspreiding van uitstroom geen milieuschade kan veroorzaken.

 

 1. MER milieurapportage is ondertussen qua geldigheidsduur verlopen. Gaat er een nieuwe rapportage komen en zo ja, binnen welke termijn?

 

 1. Als de opslag van Oliën en aanverwante artikelen gaat plaats vinden op het terrein van CTT komt dan in verband met veiligheid en vergunningen de vestiging van Eurol BV niet in gevaar?

 

 1. Is er rekening gehouden met de gevaren van vermenging van vloeistoffen van zeer gevaarlijke klassen mits er calamiteiten uitbreken bij een van deze twee bedrijven?

 

 1. Is er de uiterste best gedaan om te kijken naar de risicobeheersing daar twee wijken van Almelo, te weten Bornerbroek en Windmolenbroek, in de nabijheid liggen van dit industrieterrein?

 

 1. Er wordt continu gewezen naar de werkgelegenheid die de terminal zal opleveren voor de naaste omgeving, lees Twentse steden. Kunt u aangeven om hoeveel werkgelegenheid het gaat?

 

 1. Bij vergelijkbare projecten in Nederland van dezelfde grootte of nog groter wordt er rekening gehouden met geluidsruimte. Denk hierbij aan Hengelo, Goor, Markelo, Enschede Etc. Echter in het Almelose project wordt hier geen rekening mee gehouden. Waarom is dat hier niet van toepassing en in vergelijkbare projecten wel?

 

 1. CTT wil een 24-uurs cyclus van laden en lossen toepassen. Dit is van grote invloed op de leefomgeving. Is dit wel mogelijk volgens de vergunning?

 

 1. Schade aan de vliegroute van de meervleermuis (Twentekanaal) is te voorkomen door in ieder geval aan één zijde van het kanaal geen uitstralende lichtbronnen te plaatsen. Om schade aan de vliegroute langs de Wolbeslanden te voorkomen is het ook noodzakelijk om maatregelen, zoals eerder gesteld, in acht te nemen. Gaat de gemeente hier nog actie op ondernemen?

 

Mochten bovenstaande vragen niet volledig of naar behoren beantwoord worden dan achten wij het stellen van verdere aanvullende vragen in deze zaak nadrukkelijk aan de orde.

 

Mochten deze vragen niet van toepassing zijn voor de gemeente Almelo , maar dienen deze bij een andere instantie onder de aandacht gebracht te worden, ook dan neem ik aan dat u ons dit in de beantwoording zult laten weten.

 

Met vriendelijke groet namens de PVA (Partij Vrij Almelo),

 

Harry de Olde,

Fractievoorzitter.

 

ctt3

 

ctt8

 

ctt6

 

ctt16

Foto’s Emiel Nijmeijer (PVA)

 

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

1 Comment to “Schriftelijke vragen PVA aan college van B&W over CTT op XL – businesspark”

 1. Hendrik schreef:

  Prima schriftelijke vragen. Hier zullen de ambtenaren hun handen vol aan hebben!

Leave a Reply