Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Plaatsen lichtmast XL businesspark Almelo

 

 

xlpark7

XL Businesspark bij Almelo

 

Aan: Hans van der Burg

Fractie medewerker wet- en regelgeving  PVA Almelo

 

Beste meneer van der Burg,

Op 16 december 2015 heeft u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) een melding gedaan van een mogelijke overtreding van de Flora- en faunawet. In uw melding noemt u verschillende zaken met betrekking tot werkzaamheden en plannen rondom het XL businesspark Almelo. RVO.nl is bevoegd om te handhaven op de Flora-en faunawet. Ik zal dus enkel ingaan op de zaken die u noemt omtrent de mogelijke (licht)verstoring voor de vleermuizen en hun vliegroute. Via deze weg wil ik u informeren over de afhandeling van de zaak.

 

Wij hebben op 15 februari 2016 een reactie van de gemeente ontvangen. Ik zal in het kort hun reactie samenvatten.

In 2010 is er onderzocht of er ontheffing voor de Flora- en faunawet noodzakelijk was voor het verwijderen van een dubbele rij eiken en het aanbrengen van verlichting. De ontheffingsaanvraag (FF/75C/2012/0250) is destijds afgewezen door RVO.nl omdat door het treffen van mitigerende maatregelen schade op het leefgebied van de vleermuizen achterwege bleef.

In 2015 ontstond het voornemen om het bestemmingsplan te wijzigen voor het plaatsen van een 18m hoge lichtmast in plaats van de oorspronkelijk 8m hoge mast. Er is toen door de gemeente opnieuw opdracht gegeven om te onderzoeken in hoeverre de mitigerende maatregelen die waren genomen effectief waren voor de vleermuizen. De ecologen constateerde nog steeds hoge aantallen vleermuizen wat indiceert dat de mitigerende maatregelen effectief zijn.  Door het plaatsen van de 18m hoge lichtmast zal er weliswaar een deel van het Twentekanaal verlicht worden maar door het gebruik van amberkleurig licht is verstoring voor vleermuizen te minimaliseren. In het kader van de omgevingsvergunning zijn er randvoorwaarden gesteld met betrekking tot lichtkleur en afstelling van de lichtmasten. Op dit moment zijn er nog geen lichtmasten geplaatst.

De gemeente heeft aangegeven dat ze opdracht hebben gegeven aan een ecologisch adviesbureau om te onderzoeken of de mitigerende maatregelen, nodig voor de aanleg van de laad- en loskade, effectief zijn. Uit het verslag van dit bureau blijkt dat de alternatieve vliegroute voor de vleermuizen langs de westzijde van het Twentekanaal goed functioneert. Enkele gaten, ontstaan door dode bomen, hebben hierop geen invloed. Ook met oog op de bezwaren die er waren op de plaatsing van de 18m hoge lichtmast heeft het ecologische bureau geadviseerd. Het bureau geeft aan dat er gebruik gemaakt dient te worden van amberkleurige verlichting of aangepaste armaturen die zorgen dat de verlichting op het water tot een minimum beperkt blijft.

Gezien bovenstaande zie ik geen reden om handhavende maatregelen op te leggen. De ecoloog heeft onderzocht dat wat betreft de vliegroute er op dit moment geen probleem is en dat de vleermuizen de alternatieve route goed gebruiken. De 18m hoge lichtmast is op dit moment nog niet geplaatst. Van een overtreding van de Flora-en faunawet kan dus nog geen sprake zijn.  De gemeente geeft aan dat er in de omgevingsvergunning van de mast rekening gehouden zal worden met de vleermuizen. Ik ga er dan ook vanuit dat dit gebeurt en dat er maatregelen genomen worden zoals bijvoorbeeld het gebruik van amberkleurig licht. Ik zie op dit moment geen aanleiding om handhavend op te treden.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Ik zal de zaak hier verder afsluiten. Mocht u in de toekomst weer het vermoeden hebben dat er een (mogelijke) overtreding van de Flora-en faunawet plaatsvind, kunt u bij ons altijd een melding doen.

 

Met vriendelijke groet,

Irene van Laatum

Handhaving Flora- en faunawet
………………………………………………………………
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Team Handhaving Dier, Natuur & Handhavingsregie

 

xlpark6

Twentekanaal Almelo

 

Foto’s Emiel Nijmeijer (PVA)

 

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

Leave a Reply