Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Helft gemeenten verwacht tekort seniorenwoningen in 2020
Categories: Zonder rubriek

 

anbo

 

Geachte redactie,

Hierbij treft u een persbericht met onderzoeksbijlage, naar aanleiding van de publicatie van de vijfde editie van het onderzoek ‘Lokaal beleid seniorenhuisvesting’ van seniorenorganisatie ANBO en onderzoeksbureau Ipso Facto. In het kader van de decentralisaties in de zorg en het overheidsbeleid gericht op langer zelfstandig wonen zijn de resultaten zeer urgent. Wij hopen dan ook dat u kans ziet aandacht te besteden aan dit onderwerp.

Mocht u geïnteresseerd zijn in een interview met directeur-bestuurder Liane den Haan, meer informatie wensen of een toelichtende quote op prijs stellen, dan help ik u graag.

Met vriendelijke groet,

Joeri Veen
Persvoorlichter / Woordvoerder ANBO
Gezondheid & Wonen
06-13342127 | j.veen@anbo.nl

 

29 maart 2016

43% signaleert nu zelfs al tekort aan geschikte woningen voor ouderen

Meer dan de helft van de onderzochte gemeenten verwacht een tekort aan geschikte seniorenwoningen in 2020. Dat blijkt uit de vijfde editie van het onderzoek ‘Lokaal beleid seniorenhuisvesting’ van Ipso Facto in opdracht van seniorenorganisatie ANBO. Aan het onderzoek deden 114 van de 390 gemeenten in Nederland mee (29% respons), met een mooie verdeling van bevolkingsgrootte. Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO: “Het verschil in inzicht verschilt per gemeente enorm. Verbazend, want instrumenten om huisvestingsbeleid te onderbouwen zijn heel belangrijk. Vooral nu het overheidsbeleid gericht is op langer zelfstandig wonen.” Het onderzoek is sinds 1998 met intervallen van vier jaar uitgevoerd.

Waar veel gemeenten de feiten over wonen van senioren op een rij hebben, heeft een aanzienlijk deel dat overzicht niet: een nipte meerderheid van 55% weet hoeveel woningen in de gemeente nu al geschikt zijn voor senioren. De helft (49%) kan een inschatting geven van het aantal geschikte woningen. “Dat bevestigt het beeld dat het Aanjaagteam Langer Zelfstandig Wonen in haar eindrapportage geeft: er moet meer structureel zicht zijn op gemeenteniveau over zorgvraag, het aantal geschikte woningen en over sociale veiligheid,” licht Den Haan toe. “Het Aanjaagteam stelt voor dat de Rijksoverheid een onderzoeksprogramma gaat uitvoeren voor meer inzicht op gemeentelijk niveau.”

Woningaanpassingen
Den Haan: “Het minst vaak (28%) hebben deelnemende gemeenten zicht op de woningen die relatief eenvoudig aangepast kunnen worden voor mensen met een beperking. Daar maken wij ons echt zorgen over: wanneer senioren met beperkingen niet naar een geschikte woning kunnen verhuizen is er geen andere keuze dan een woningaanpassing. Maar veel gemeenten hebben slecht zicht op de aanpasbare woningvoorraad en uit eerdere ANBO-onderzoeken blijkt dat financiering voor woningaanpassingen uit de Wmo vaak moeilijk los te krijgen is. Zelf betalen is vaak geen optie voor senioren. Dit knelpunt moet de komende jaren worden aangepakt.”

Lokale coördinatie
Om langer zelfstandig wonen tot een succes te maken moeten partijen op lokaal niveau intensief samenwerken. Uit het onderzoek blijkt dat gemeenten en woningcorporaties dat vaak al doen: in drie kwart van de gevallen zijn er prestatieafspraken gemaakt over te behalen resultaten. “Maar met zorgaanbieders of met andere gemeenten of projectontwikkelaars worden door minder dan 20% van de gemeenten prestatieafspraken gemaakt. Daar moet de cultuuromslag dus nog plaatsvinden om de behoefte aan zorg en wonen te kunnen voorzien.

Woonvisie
De meerderheid van de onderzochte gemeenten (80%) heeft een woonvisie opgesteld die een basis vormt voor prestatieafspraken. Den Haan: “Jammer dat nog niet alle gemeenten met een woonvisie werken: dat is vanuit beleidsoogpunt wel gewenst. Ook schrik ik ervan dat slechts in 43% van de woonvisies seniorbeleid specifiek is benoemd. Gezien de problematiek van langer zelfstandig wonen moeten gemeenten echt werk maken van deze doelgroep. Het zou goed zijn als minister Blok van wonen meer beleidsdruk zou uitoefenen om dit probleem te tackelen.”

 

Over dit onderzoek

Dit onderzoek over het inzichten van gemeenten in de woningvoorraad is uitgevoerd door onderzoeksbureau Ipso Facto in opdracht van seniorenorganisatie ANBO. Het betreft de 5e editie van dit onderzoek: eerdere versies zijn in 1998, 2002, 2007 en 2012 uitgevoerd. Het betreft een online

Enquête aan betrokken ambtenaren binnen gemeenten, uitgevoerd begin 2016.

Alle 390 gemeenten in Nederland zijn aangeschreven voor deelname; de exacte werkwijze leest u terug in het onderzoeksrapport. Uiteindelijk hebben 114 gemeenten de vragenlijst tijdig en volledig ingevuld, een respons van 29%. De respons is redelijk goed verdeeld naar gemeentegrootte. Exacte verdelingen vindt u terug in het onderzoeksrapport in de bijlage.

 

eindrapport-ANBO-sen…huisvesting-2016.pdf
550kBs

 

Al 115 jaar ervaren en eigentijds. ANBO is de meest invloedrijke seniorenorganisatie van Nederland. Landelijk, regionaal en lokaal beïnvloedt ANBO de beleids- en opinievorming rond senioren. Op individueel niveau kan ieder lid bij ons terecht voor persoonlijk advies, ondersteuning en heel veel voordeel en korting.
Joeri Veen
Persvoorlichter/Woordvoerder
+31 (0)348 46 66 02
06-13342127
Twitter
ANBO
Houttuinlaan 3
3447 GM Woerden
www.anbo.nl

 

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

Leave a Reply