Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Beantwoording raadsvragen door het college B&W betreft brandpreventie stadhuis

 

pva_1466085a

 

Aan Raadsfractie PVA T.a.v. de heer De Olde (fractievoorzitter) Postbus 5100 7600 GC ALMELO.

 

Op 4 april jl. is abusievelijk een noodknop op het parkeerdek (2e verdieping) ingedrukt waardoor het brandalarm is afgegaan. Naar aanleiding van deze gebeurtenis heeft u schriftelijke vragen gesteld, d.d. 5 april 2016. Middels deze brief willen wij uw opmerkingen en vragen beantwoorden.

Aanleiding brief: In uw brief stelt u dat er een brandoefening is geweest. Opmerking: Op maandag 4 april jl. heeft er géén brandoefening plaats gevonden. Een bezoeker van het KCC heeft haar auto op het parkeerdek geparkeerd en was in de veronderstelling dat zij de rode knop (handbrandmelder) in moest drukken om de deur van het trappenhuis te openen. Hierdoor is het brandalarm (ontruimingsalarm) geactiveerd. Het betrof derhalve een vals alarm.

 

Vraag 1.

In de publiekshal is het alarmeringssysteem niet of nauwelijks te horen. Wat gaat het college hier aan doen.

Antwoord:

Het is correct dat het ontruimingsalarm niet op de begane grond te horen was. Het stadhuis is namelijk verdeeld in 5 zones betreffende de brandmelding. De zones zijn: begane grond, 1e etage, 2e etage, 3e etage en de kantoortorens. Als het brandalarm, in dit geval op de 2e etage, wordt geactiveerd is dit alleen hoorbaar op de betreffende etage. Hierdoor hoeft alleen deze zone ontruimd te worden en kunnen de medewerkers op de andere etages doorwerken. Mocht blijken dat de brand zo groot wordt en is het nodig om het hele stadhuis te ontruimen dan kan de ploegleider BHV bij de receptie het ontruimingsalarm voor het hele pand activeren. Dit was in dit geval niet nodig, omdat het een vals alarm betrof.

 

Vraag 2:

Tijdens de “oefening”, die toch bedoeld is om de werkelijkheid te testen, zijn maar een heel klein aantal van de aanwezige ambtenaren het pand uit gegaan zoals de bedoeling is. Wat wordt er aan gedaan om dit de volgende keer beter te laten verlopen.

Antwoord:

Bij de beantwoording van uw 1e vraag is de procedure beschreven. Geconcludeerd kan worden dat de procedure juist is verlopen, en dat inderdaad alleen de mensen op de 2 etage ontruimd moest worden.

 

Vraag 3:

Als gevolg van het niet signaleren in de publiekshal is daar het werk gewoon door gegaan. Hoe gaan we om met bezoekers aan het stadhuis bij een brandmelding en waarom is deze keer daar niet naar gehandeld?

Antwoord:

Het is correct dat de werkzaamheden gewoon door konden gaan. Zoals hierboven reeds vermeld is, hoefde het gehele pand of overige delen van het pand niet ontruimd te worden. Bij een algehele ontruiming van het pand zullen de bezoekers naar buiten geleid worden door de BHV-organisatie.

 

Vraag 4:

Men wordt verzocht, tijdens een brandmelding, naar de dichtstbijzijnde nooduitgang te gaan. Ons is echter geen strobreed in de weg gelegd om het pand dieper in te gaan in plaats van de uitgang te zoeken. Wat is het vervolgtraject om dit te verbeteren?

Antwoord:

Bij een algehele ontruiming is het binnengaan van een pand of doorwerken achter bureaus niet mogelijk en wordt iedereen door de BHV-ers gesommeerd om naar buiten te gaan. In de algehele ontruimingsoefening die in december jl. heeft plaats gevonden is hier naar gehandeld en opgevolgd.

 

Vraag 5&6:

Kan het zo zijn dat tijdens brand de parkeergarage “gewoon” in en uitgereden kan worden? Horen de (auto)liften niet uitgeschakeld te worden via een automatisch systeem zodat niemand deze liften meer kan gebruiken tijdens brand?

Antwoord:

Indien er brand uitbreekt treden alle liften incl. de parkeerliften, buiten werking. De liften zullen direct naar beneden gaan en er is geen mogelijkheid om de liften daarna te gebruiken. Na het resetten van het alarm (brandmeldinstallatie) worden alle liften weer in werking gesteld.

 

Vraag 7.

Was het college niet aanwezig tijdens de brandoefening? Zo ja, waarom hebt u het pand niet verlaten?

Antwoord:

Het was niet nodig om het gehele pand te ontruimen. In de beantwoording van uw eerste vraag is dit reeds beantwoord.

 

Vraag 8:

Voldoet de gemeente met haar personeel aan de verplichtingen ten aanzien van brandpreventie en opleidingen nu we het nieuwe pand volledig in eigen hand hebben? De gemeente voldoet aan de verplichting voor brandpreventie. De BHV organisatie is van voldoende omvang en goed geïnstrueerd. Op dit moment worden nog extra ploegleiders BHV binnen de organisatie geworven om eventuele kwetsbaarheid nog verder te reduceren. Jaarlijks is er een herhalingscursus voor iedere BHV’er en er wordt jaarlijks geoefend met de BHV organisatie.

 

Wij hopen u hiermee voldoende antwoord te hebben gegeven op de door u gestelde vragen.

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Almelo, de secretaris, de burgemeester.

 

Reactie:

De vragen zijn door het college beantwoord. Echter zijn er voor ons nog aanvullende vragen en deze zullen wij deze week aan het college schriftelijk gaan stellen.

 

Emiel Nijmeijer,
Raadsvolger PVA

 

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

Leave a Reply