Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Motie PVA Huishoudelijke hulp

 

logo

MOTIE

Initiatiefnemer(s):  Partij Vrij Almelo

 

Titel Motie: Huishoudelijke hulp

 

De gemeenteraad van Almelo in vergadering bijeen op dinsdag 24 mei 2016;

 

Constaterende dat:

-In het sociale domein (WMO) een overschot is van 4,9 miljoen van niet benutte gelden voor Hulp bij het huishouden.

 

Overwegende dat:

-dat het niet duidelijk is hoe de ontwikkeling Hulp bij het huishouden zich dit jaar en de komende jaren zal ontwikkelen,

-dat het niet bekend is of inwoners voldoende bekend zijn met de procedure aanvraag huishoudelijke hulp en hierdoor mogelijk geen beroep op deze mogelijkheid hebben gedaan,

-dat het betalen van een verhoogde eigen bijdrage voor de huishoudelijke hulp inwoners er van weerhoudt deze nu aan te vragen,

-dat het met name bezwaarlijk lijkt te zijn voor mensen met een middeninkomen,

-dat de vergrijzing in Almelo fors toeneemt en daardoor ook de groep inwoners die van huishoudelijke hulp afhankelijk is, groter wordt.

 

Roept het college op:

-te onderzoeken wat de oorzaak is van het achterblijven in aanvragen van huishoudelijke hulp en

-het niet bestede bedrag ad 4,9 miljoen WMO-gelden te oormerken en,

-deze beschikbaar te houden voor het aanvragen van Huishoudelijke hulp gedurende het lopende/komend jaar totdat duidelijk is wat de reden is van achterblijven in aanvragen.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Reactie:

Er is de laatste tijd veel kritiek op de hoogte van de eigen bijdrage en op het slecht informeren door gemeenten over het bedrag dat Wmo-gebruikers voor zorg en ondersteuning moeten betalen. Veel mensen worden vaak pas weken nadat de zorg al in gang is gezet, geconfronteerd met soms torenhoge rekeningen.

Gemeenten die geld overhouden op hun Wmo budget gaan slecht om met de zorgtaak waarvoor het geld bedoeld is. Het budget dient volledig beschikbaar te zijn voor ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Als een gemeente een reserve opbouwt door burgers ondersteuning te onthouden, waarvoor in feite middelen aanwezig zijn, is er sprake van een kwalijke zaak.

Harry de Olde

 

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

1 Comment to “Motie PVA Huishoudelijke hulp”

  1. […] Motie PVA Huishoudelijke hulp | Partij Vrij Almelo […]

Leave a Reply